Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 20 december 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 20 december 2016

Mike Quinsey
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Mike Quinsey och Nancy Tate

Hej vänner,

Jag skickar sällan ut andra meddelanden än mina egna såvida jag inte tror att det är genuint, och jag känner att det är viktigt att få ut den här informationen till så många människor som möjligt. Eftersom jag är helt i resonans med detta meddelande tvekar jag inte att vidarebefordra det till er.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.


Här är den EXAKTA Planen
20 december 2016
En Som Tror

Det verkar vara så mycket bekymmer om vem som ska bli president eller inte, om när GCR (Global Currency Reset, den globala valuta-revalveringen) kommer att ske, vilka som är de Goda och vilka som inte är det, etc. Jag känner till den EXAKTA Planen, och jag tänker beskriva den i detalj för er i det här utskicket. Men innan jag avslöjar den EXAKTA Planen, vill jag först klara av några viktiga punkter.

Spelarna och deras platser:

Det första man behöver känna till är "Spelarna" i den här storslagna omvandlingen av vår värld och universum. Detta är ett bra tillfälle att notera att det inte bara är de Mörka Krafterna som "Vänder sig mot Ljuset" här på Jorden, utan det sker även över resten av Universum. Eftersom det här är en förändring som sker i hela Universum är spelarna mera universella till sin natur.

På spelets eller planens Högsta Nivå, är det fråga om att få hela universum i samklang, till en enda vibration, en enhet, i Kärlekens frekvens. Eftersom hela Universum är ett, är den skenbara kampen en kamp mot sig själv. Det är bara en "Inriktning", att få hela sig själv i överensstämmelse med helheten. Således Uni-Versum, Uni eller Ett Versum.

Men på en lägre nivå ser det ut som en strid eller kamp mellan Ljuset och Mörkret. Men ni måste inse att Ljuset inte hatar, eller skadar, eller förstör, det bara Älskar och övervinner och uppmuntrar det som vibrerar lägre än Kärlek, att höja sig till Kärlek.

Om det här var en verklig kamp mot en "separat" fiende, skulle den utan tvekan ha utplånats och förångats där den står. Men det är inte så lätt att bekämpa sig själv utan att skada helheten. Således har den mörka sidan gång på gång fått möjligheten att ge upp och vända sig till Ljuset. Under den här tiden har många kommit över till Ljuset, vilket är en stor framgång. Om ni skulle använda ett medicinskt exempel skulle det vara som att rädda benet från att behöva amputeras. För varje själ som återvänt till ljuset, blir en del av det hela botat från sin felaktiga rubbning.

Men det finns fortfarande delar som står så långt från att ansluta sig till Ljuset, att de till slut skärs bort (dödas) eftersom de inte går att rädda. I den stora bilden smärtar det helheten, men räddar i slutändan resten från ytterligare skada.

Sammanfattningsvis handlar omvandlingen om att rädda (ta hand om) så många själar som möjligt innan ”amputation” blir nödvändig. Vi befinner oss nu i de sista stadierna där alla som kunde räddas är räddade, och där resten måste skäras bort för att rädda oss.

Platsen Utan Tid:

Tiden är erfarenhetens skapelse. Jag har på många ställen läst att tiden är som en sida i en bok. Om du fokuserar på en sida, upplever du den tiden och allt vad det innebär. Men om du inser att det är så tiden fungerar så inser du att resultatet från den sidan redan finns "skriven" på nästa sida. På den plats där tiden inte längre existerar, är denna fråga ”sedan länge avklarad”. Världen är ett paradis och att vara Människa på Jorden är den vackraste upplevelse man kan få.

Ditt Liv Var Ditt Val:

Du valde att vara här på Jorden vid den här tiden i historien för att deltaga i den förändring vi nu ser. Om du tänker på det så ÄR den här nuvarande tiden den för oss mest spännande tiden i Jordens historia. Innan denna var en livstidsupplevelse för en person: Att födas, leva ett hårt liv i rädsla och brist, att sedan dö genom krig, sjukdom, eller ålderdomssvaghet. Jag är säker på att vi alla har levt den erfarenheten många gånger.

Nu, innan jag talar om vår erfarenhet i nuvarande tid i historien, låt mig informera er om den framtida utvecklingen på Jorden. Du föds, år älskad och blir vårdad, har ett bra liv och gör det du vill älskad av alla eftersom du uttrycker kärlek till alla, lever länge, kanske 1000 år eller mer, för att sedan slutligen vid någon tidpunkt göra en övergång ut ur den Mänskliga erfarenheten. Ja, jag vet att det låter bra och det är det. Men dessa två livserfarenheter har en sak gemensamt, de är "vanliga" erfarenheter från början till slut. Den första en vanlig stressad livserfarenhet och den andra, en vanlig stor livserfarenhet.

Det här, ditt nuvarande liv var ditt val:

Detta är den mest spännande tid man någonsin levt på Planeten Jorden. Detta är accelerationsfasen. Den del där vi går från brist och smärta till överflöd och fred går så snabbt att man nästan tappar andan. Inte nog med att vi får se och uppleva denna stora förändring i Världen och Universum, utan du är en av de viktigaste deltagarna i laget!!!!! Innan du kom hit sa du "Lagledare, låt mig få spela !!!!, Jag vill vara med i den här matchen !!!!"

Ni kommer att gå från att resa runt i er stad, till att resa runt i solsystemet, och in i Inre Jorden (Hollow Earth). Ni kommer att ha svävarfarkoster som går från en plats till en annan med tusentals kilometer i timmen, om ni tar det lugnt. Ni kommer att ha Star Trek- replikatorer som manifesterar det ni ber om. Du kommer att gå från sjukdom till perfekt hälsa i en 20-årings kropp, som kommer att så vara i tusen år. Du kommer att leva i den tid då du hjälpt världen att vända sig till ljuset och komma tillbaks på fötter, och sedan etablera den nya tidens rymdfärder och möta andra från hela Universum. Det är lätt att se att det här kommer att bli mycket spännande!!!! Det är en spännande omvandlingens tid, den stora förändringen, där ni sitter ”mitt i prick”.

Här är Den EXAKTA planen:

OK, allt det som sägs här är den exakta planen, så att ni vet vad som kommer att ske. Jag kommer att lägga ut den i en viss ordning, även om många saker händer samtidigt vid olika stadier:

# 1. Konvertera så många som möjligt av de Mörka Själarna till Ljuset och instruera sedan resten att ge sig av (Dö), på det sätt de själva väljer.

# 2. Förse världen med ett överflöd av pengar, så att Jordens människor på ytan får hjälpa till att hjälpa sig själva, och samtidigt även läka Jorden.

# 3. Byt ut korrupta regeringar och byt till en ny regeringsstruktur som är mer i linje med principerna för ljus och kärlek.

# 4. Erbjud helande stöd till befolkningen på ytan för att bota alla slags sjukdomar och låt varje lem växa tillbaka tills alla har återvänt till perfekt hälsa.

# 5. Utnyttja den här nya planetariska rikedomen i kombination med de nya välvilliga regeringarna till att höja planetens medvetande upp till en 5-dimensionell nivå.

# 6. (Så småningom) Förbättra teknologin och den mänskliga erfarenheten till den punkt där pengar blir så oviktiga att de inte längre spelar någon roll i livet på Jorden.

# 7. (Mycket senare) Flytta bort alla från Planeten, (”The Gathering” Samlingen) så att hon kan öka i storlek med 1/3. Efter att Jorden gått igenom sin tillväxtspurt, och det är säkert att bo där igen, kommer vi att få återvända för att leva i Inre Jorden eller också kan vi välja att flytta till en annan planet, till ett annat Solsystem eller annan Galax.

# 8. (Mycket senare) Alla jordens själar som har gått igenom denna fantastiska erfarenhet i tillväxt och levt på Jorden, kommer att sprida sig ut över Universum såsom lärare och mentorer. Medan vi var förtryckta lärde vi oss medkänsla och vi lärde oss kärlek trots allt det som vi fick stå ut med, och slutligen, höjde vi oss alla upp till den högre frekvensen genom vårt eget val. Endast de som har upplevt det som vi har upplevt här på Jorden, kan lära ut det som vi har lärt oss i processen. Det är en ENORM skillnad mellan att veta och att uppleva. Vi har alla upplevt det.

Er Synpunkt:

Om ni tillhör den breda allmänheten behöver ni inte ens veta att något är på gång. Men ur vår synvinkel vet vi att det är en stor förändring på gång. Vi kommer att få enorma summor pengar och kan gå ut och hjälpa Världen. Vi kommer att få en ny Återställd Republik (ö.a. Gäller USA), som kommer att stå som modell för andra regeringar runtom i Världen. Det är så lätt att tro att vi vet så mycket jämfört med den sovande allmänheten. Men lika mycket som vi tror att vi vet, vet vi inte ett skvatt om det som verkligen pågår, eller vilka de verkliga speldragen är.

Tror ni verkligen att ni vet allt som finns att veta om Trump eller Ryan? Var lärde ni er det som ni tror att ni vet? Kabal-Skolan, eller var det från Kabal-Media? Eller var det från någon "hip" verklig informationskälla på webben? Tror ni verkligen att ni vet tillräckligt från de här källorna för att avgöra vad det bästa valet är? Jag har nyheter till er .... Oavsett vad ni vet, eller tror att ni vet, vet ni inte allt ni behöver veta för att avgöra saken.

Kanske var de Kabal .... Än sen då... Människor förändras och går den rätta vägen. Kanske kommer eller kommer inte just den att bli president .... Återigen spelar det ingen roll. Allt som betyder något är att vem som än blir president i slutändan kommer att bli den mest kvalificerade och mest kapabla personen, och det allra bästa valet för att ta oss igenom den här Världsomspännande Förändringen. DET ÄR SJÄLVKLART. Ärligt talat, jag kan garantera er att om ni visste allting om detta som ni skulle behöva veta, skulle ni göra samma val av samma orsaker. Det räcker med att säga att den bästa personen, den rätta person, kommer att vara den som får jobbet, och den kommer att göra exakt vad som behöver göras för det bästa resultatet. DET ÄR SJÄLVKLART.

Er/Vår Perfekta Logik:

Hur kan logik gå fel? Lätt! Vi tror att vi är så logiska och så väl rustade för att avgöra en sak på ett eller annat sätt. Men ironiskt nog, har Logiken en stor brist. Ni måste känna till alla fakta innan ni logiskt kan besluta något. Ni kan inte logiskt diskutera våra baser på Mars om ni inte känner till att vi har ett hemligt rymdprogram. Ni kan inte tala om Jordens gravitation och om karaktären hos dess utformning om ni tror att den är kompakt med en flytande kärna. Vetenskap och Fysik? Glöm det. Ni har inte ens en chans eftersom den verkliga vetenskapen är så långt mer avancerad än vad ni tillåtits ta del av.

Tror ni att ni har en bättre chans att diskutera politik? Det spelar ingen roll hur mycket ni tror att ni vet, om ni inte tillhör en blodlinje, vet ni inte ett dugg. Bara för att visa er hur tandlösa vi verkligen är, ta ett inlägg i betraktande som nyligen gjorts, ett inlägg om det hemliga rymd-programmet. Det visar att vi har flera hemliga rymdprogram och att vart och ett av dem inte har en aning om de andra. Även de människor som tror att de har tillgång till de högsta hemliga spelen och befinner sig i det de tror är det mest hemliga program som finns, blir förstummade över att få reda på att det finns ännu fler hemliga saker som de inte känner till. Så jag bryr mig inte om hur logiska ni är, och hur vettiga era argument kan låta, de knäcks omedelbart på grund av brister i den information som ni har.

Så, vem kommer det att bli?

Vi kan gissa så mycket vi vill om vem som kommer att bli president, eller om en del andra frågor, som ett slags spel för att se vem som har rätt. MEN, det finns INGENTING att bli upprörd över, eftersom EXAKT rätt person kommer att få jobbet, PÅ MYCKET GODA GRUNDER, grunder som du kanske eller kanske inte alls känner till. Så gissa allt du vill. Mejla om det dagligen om du vill. MEN, bli inte arg om det går åt det ena eller andra hållet. Det blir rätt i slutändan, precis som det måste bli, precis som det ska vara, precis som det kommer att bli. Vem det blir i slutet, och hur hela den här processen sker, så kommer det att bli det bästa valet som gjorts av människor som vet ALLT som finns att veta om saken. Varken mer eller mindre.

Det är som ett Schackspel:

Att vända det Mörka mot Ljuset innehåller det ena strategiska steget efter det andra. Oavsett vilka rörelser det Mörka gör finns det en motrörelse av kärlek som ger tecken till dem att vända sig till Ljuset. Och här finns ett säkert slutresultat. Allt mörker vänds till ljuset. Vissa pjäser på schackbrädet förändras från det mörka till det Ljusa och hjälper nu det Ljusa, och andra mörka pjäser måste tas bort från spelet helt och hållet. Men oavsett hur det mörka rör sig, vinner Ljuset.

Ibland fastnar vi i "Spelet" eftersom det fortfarande pågår. Vi trodde inte att Hillary skulle komma att debattera mot Trump, men så blev det. Så trodde vi att Obama skulle avgå och att Republiken tillkännages innan valet ens äger rum, men återigen gick spelet i en annan riktning. Detta är spelets natur. Från det ögonblick spelet började var slutet redan bestämt, men mellan början och slutet är det flytande och så spännande minst sagt.

En del sade, att det inte fanns något sätt att valet skulle ställas in genom Obamas avgång. De hade rätt. Men var det eftersom detta hela tiden var planen, eller hade de rätt eftersom det är så som spelet råkade gå? Det får vi aldrig veta. Däremot kommer det att finnas massor av människor som hade rätt om en eller annan sak och fel om andra, eftersom spelet är flytande och förändras hela tiden. Emellertid vet vi allt vi behöver veta, och det är att "Det fungerar i slutändan, precis såsom planerat."

Slutsats:

Summan av kardemumman är att diskutera vem som blir president eller någon annan aspekt av hela den här planen är en övning i menings-löshet. Även om ni har exakt rätt, har det mest sannolikt redan förändrats på grund av någon ny situation. För att vara tydlig, det är roligt att försöka lista ut allting medan vi väntar, men det är inget att bråka om, eftersom vi faktiskt inte vet något ändå.

Allt ni behöver veta om planen är att den fungerar perfekt i slutet. På den plats där tid inte längre existerar har den redan hänt på ett perfekt sätt. Vem som än är president, är denne perfekt av orsaker som ni aldrig vet något om. Oroa er inte om detta eftersom det redan har hanterats av dem som vet allt som behöver kännas till i frågan. Det som kommer att hända har redan skrivits i historien och utspelar sig just nu framför våra ögon.

Din del är också redan skriven, men ska ändå utspela sig och utvecklas till verklighet. Du får massor med pengar och bidra på något sätt till Mänskligheten och Jorden. Det vet vi. Men din del är också flytande och kan gå i många olika riktningar härifrån. Det står skrivet att det har hänt på ett magnifikt sätt i slutet, men exakt hur ni kommer dit har ingen av er ännu sett eller upplevt. Det är er del nu. Bli inte upprörda över de delar i spelet som inte är era delar i spelet. Koncentrera dig istället på din del i världs-förändringen, dina drag, ditt spel.

Må ni få allt ni önskar och få leva det liv ni drömmer om.

Undertecknat: En Som Tror

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge