Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 6 januari 2017


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 6 januari 2017

Mike Quinsey

Ni befinner er i början på ett år som säkert blir spännande, även om ni i det här skedet inte kan se hur det kommer att utvecklas. Det kommer säkert att bli givande eftersom det kommer att medföra många godtagbara förändringar vilka länge har förutspåtts. Det kommer att bli det år då de resultat uppnås som man länge har arbetat för, och som utlovar att ta er in i den Nya Tidsåldern ridande på den våg som sveper bort mycket av det gamla. Till en början kommer det att verka kaotiskt eftersom de mörka Tjänarna bekämpar förändringen då de ser sin dominans glida iväg. Tyst och utan något krångel har scenen gjorts klar inför de förändringar som snabbt kommer att hjälpa till att etablera ett nytt sätt att regera inför den Nya Tidsåldern.

Inse att den utmaning det innebär att befria er från det mörkas onda plan att permanent hålla er fångna, har klarats av och har äntligen gett er möjlighet att bli helt fria från dess kontroll. De av er som arbetar för Ljuset kan nu gå framåt med tillförsikt, i vetskap om att det här Nya Året kommer att se det yttre beviset på att allt är väl, och att verkliga framsteg inte längre kan förhindras. Planen för Mänskligheten är i full gång och stöds nu av en kraftfull grupp Ljusvarelser från ert yttre Solsystem. Det finns även andra som också har kommit till er hjälp, och deras närvaro försäkrar att inga andra varelser kan störa vägen till Ljuset.

Allt går framåt mycket bra. Där ni kan ha era tvivel, kom ihåg att medan ni är kvar i de lägre vibrationerna kommer det att finnas en blandning som låter de mörka tjänarna fortfarande spela sitt spel. Ni ser det som en mycket allvarlig situation, men den finns bara så länge karma fortfarande återstår att balansera. Under århundradenas lopp har så mycket karma hopat sig som nu måste rensas ut, och låta vibrationerna lyfta upp er, upp in i de högre världarna. De själar som inte klarar av att höja sig kommer att fortsätta sin utveckling på en lämplig nivå som kommer att se till att de får framtida möjligheter att göra uppstigningen.

Sann Fred i världen kan inte uppnås förrän Kabalen har tystats och deras hantlangare flyttats bort eller dragit sig tillbaka. Processen att rensa Jorden från de mörka tjänarna har pågått under en ganska lång tid, och ger nu äntligen anmärkningsvärda resultat. Det är oordning i deras led eftersom deras makt har minskat drastiskt. Många flyttar till säkrare områden och till länder där de accepteras, men oavsett var de gömmer sig kommer de att hittas eftersom det inte finns något gömställe där de är säkra. En del hoppades kunna flytta bort från Jorden, men den rymningsvägen har redan blockerats, och de kommer att ställas till svars för de handlingar de utfört mot de personer som tillhör Ljuset.

Det finns mycket som äger rum utanför er vetskap, dolt så att nyheterna inte kommer ut. De mörka tjänarnas tentakler sträcker sig vitt och brett och det finns så mycket mutor, utpressning och bedrägeri att det är svårt för er att veta vad som representerar sanningen. Det är därför ni ett antal gånger blivit informerade om att använda er intuitiva förmåga för att urskilja sanningen från osanningar. Använd en pålitlig källa såsom David Wilcock. Genom honom kommer ni snart att lära er vem eller vad ni kan lita på. När tiden är den rätta kommer ni att få börja lära er om de sanna händelserna under de senaste 50 åren eller mer, händelser som har förmörkats med osanningar och lögner.

Sanningen har fifflats med eller förvanskats så till den milda grad att när den avslöjas kommer den att lämna er helt häpna och förvånade. Förvanskningen går till och med så långt tillbaka som till er nutidshistoria och även till Atlantis tid. Er historia kommer att behöva skrivas om så att ni förstår er utvecklings sanna historia. Det är först på senare tid som sanningen har börjat komma upp till ytan och hitintills dolda dokument har kommit fram i ljuset som stöder den. Ni behöver hålla ert sinne öppet, annars kan ni fastna och kan inte gå vidare. Eftersom de flesta av er står på olika nivåer i er utveckling kan vissa avslöjanden bli för mycket att acceptera. Lägg då den informationen åt sidan så kan du alltid komma tillbaka till den om det behövs.

En del av er undrar säkert varför den som är en så liten och ganska obetydlig civilisation ska locka så mycket universell uppmärksamhet. Om ni inte har lärt er varför förrän nu, var medvetna om att det beror på att ni har åtagit er att göra uppstigningen i era fysiska kroppar. Vad man kan minnas har det aldrig hänt tidigare, så många andra civilisationer i ert universum är intresserade av att se resultatet. Var säkra på att ni inte på något sätt befinner er i fara eftersom varje själ åtföljs av Högre Väsen. Upplevelsen blir helt säkert spännande och utan tvivel ihågkommen under en mycket lång tid framöver, särskilt eftersom ni i och med Uppstigningen befinner er i en perfekt kropp fri från alla brister och åldrande.

Även om ni fick ta emot mer om sanningen skulle det troligen bara virra till det för er. Saker och ting går nu snabbare igen och allteftersom fler förändringar kommer ut kommer ni att finna det svårt att hålla jämna steg med dem, eftersom ni har mycket att lära under en mycket kort tid. Höjdpunkten kommer sannolikt att bli era Rymdvänners ankomst på jorden, och att möta era bröder och systrar från Inre Jorden kommer säkert att bli mycket spännande. Uppenbarligen kan det inte ske förrän det är fullständig fred på Jorden vilket redan nu gradvis håller på att uppnås, vilket ni kan följa om ni regelbundet läser era Internet-nyheter.

Sanningen kommer ut sakta men säkert och återigen kommer era intuitiva förmågor att kunna sortera ut den mot rena lögner eller fiktion. Sedan 2012 har mängden information som släpps ökat och de rätta själarna för att hantera den finns redan bland er. Det har alltid funnits en storslagen plan med hjälp av vilken ni vid lämplig tidpunkt skulle lyftas upp. Den tiden är här nu och det har aldrig funnits en så stor möjlighet presenterad för er som nu. Vägen ligger tydligt angiven och så länge ni håller er inom Ljuset finns det ingen anledning till varför ni skulle missa. Allteftersom tiden går, kommer fler kära att dra sig närmare er, och ni kan vara säkra på att all hjälp kommer att ges för att säkerställa er framgångsrika Uppstigning.

Kära vänner, er tid har kommit för att tänka i termer av att det finns inget annat än framgång vad gäller er framtid. På vår nivå ser vi er glädjas och så lyckliga över att ni äntligen har hittat er sanna väg till de högre dimensionerna. Er långa färd genom många, många utmanande erfarenheter är äntligen i sitt slutskede. Era välförtjänade belöningar kommer till er med frihet från inblandningen från de mörka tjänarna. Ni kommer att lämna de lägre dimensionerna och helt återgå till Ljuset, och ha slutfört era resor i de lägre dimensionerna.

Ert Nya År har börjat, och jag önskar er alla allt det ni önskar er. Ni har kraftfulla Varelser med er som lyfter upp er när ni är nere och för in helande skratt i ert liv. Som alltid lämnar jag er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset fortsätta att lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge