Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 16 december 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 16 december 2016

Mike Quinsey

Meddelande från Mike Quinsey.
Detta blir mitt sista meddelande för i år så jag vill tacka er alla för ert kärleksfulla stöd. Nästa kommer att bli fredagen ??den 6 januari. Jag önskar er alla det bästa inför 2017 och det ser ut att bli ett år med avslöjanden och med seger för Ljuset. Må ni få allt ni önskar er och njut av ett mycket spännande och utvecklande år.
I Kärlek och Ljus. Mike Quinsey.

När ni kan se och förstå den nuvarande situationen på Jorden är vägen framåt uppenbar och tyder på sammanbrott av Illuminaternas kontroll över de händelser som pågår. Saker och ting förändras även om de försöker upprätthålla någon slags kontroll, men till ingen nytta. Det finns en mer betydelsefull plan på plats. Den planen sker oberoende av handlingar från dem som istället försöker påtvinga er sin vilja. De kan inte förhindra ett framgångsrikt slut som leder till Uppstigningen. Så bli inte förfärade oavsett hur ni ser händelser utvecklas. Allt är bra. Man kan höra de sista flämtningarna från dem som står inför sitt nederlag och många flyr nu för att slippa stå till svars för sina handlingar mot Mänskligheten. De kan inte undvika att möta resultatet av sina handlingar, eftersom det inte finns något gömställe som de kan fly undan till och rättvisan kommer att ha sin gång. Bekymra er inte över deras framtid, eftersom de kommer att skörda det de har sått, och liksom alla själar kommer de ändå att få hjälp så snart de vänder sig mot Ljuset.

Det finns en plan på plats som leder er längs vägen till er frälsning, till er höjning ut ur dualiteten och in i Ljusets världar. Detta är de nivåer som ni lämnade bakom er när ni erbjöd er att hjälpa de själar som var instängda i de lägre vibrationerna. Ni kanske undrar varför ni skulle lämna de högre världarna för att hjälpa dem som verkade vara bortom all räddning? Det enkla svaret är att ni är ett med dem och att alla själar måste lyftas upp ur mörkret om de ska kunna göra framsteg. De behöver hjälp för att finna sin väg tillbaka till Ljuset, annars kan de glida längre ner i gropen, där ljuset praktiskt taget är obefintligt. Er styrka och erfarenhet är er garanti för framgång, trots att de lägre vibrationerna utgör en stark utmaning för er tro. Som man har berättat för er tidigare, är ni aldrig ensamma medan ni befinner er på er väg och era guider kommer att göra sitt bästa för att hjälpa er när det behövs.

Under tiden går allting framåt på det sätt som det behövs för att säkerställa den Revalvering som är nära att äga rum. Den kan tyckas blivit försenad alltför många gånger, men tänk på att det krävs en hel del förberedelser innan allting är redo att sätta igång. Fastän de är försvagade, kan de mörka fortfarande orsaka tjuvstopp i händelser och orsaka dröjsmål, men de kan inte förhindra de grundläggande framsteg som påbjudits. Många av er vet redan om, att ni i den här livstiden är på väg mot fullbordan, och de mörka har till uppgift att testa er för att hitta någon eventuell svaghet som ni kan ha. Emellertid kommer er karaktärsstyrka utan tvivel att göra er framgångsrika under förutsättning att ni håller era ögon stadigt på mållinjen.

Ni tillåts att upptäcka mer om ert förflutna och människor börjar höra om de häpnadsväckande upptäckterna inom delar av Antarktis. Resterna av en stor stad som har befunnit sig under isen i tusentals år. Det är en spännande upptäckt som knappast kan hållas hemlig, även om stormakterna kommer att göra sitt bästa för att behålla den på det sättet. Den är ett fynd som forskarna leddes till eftersom det är dags för mänskligheten att få veta mer om sin sanna verkliga historia. Fram till nu har ni avsiktligt blivit hållna i en förvriden tid, men snart kommer ni att lära er om alla olika RymdVarelser som är länkade till er, och särskilt om dem som är bosatta inne i den Inre Jorden. Det faktum att bara ett fåtal av er har haft någon uppfattning om deras närvaro är på grund av att det inte förrän nu varit dags för dem att avslöja sig för mänskligheten. Emellertid närmar sig tiden snabbt när ni bör vara redo att möta era Bröder och Systrar från Rymden.

Vid många olika stadier i Människans utveckling har ni besökts av Rymdvarelser, men de har inte alltid haft de bästa avsikter. Anunnaki, som nu har lämnat Jorden, höll er i ett "fängelse" skapat just för er och som ledde er till att tro på en falsk version av er historia. Det är nu dags att lära er sanningen men först måste ni bli upplyfta, och mänskligheten måste skapa förutsättningar på Jorden som återställer en acceptabel levnadsstandard. NESARA kommer mycket snart att antas och kommer att föra mänskligheten ut ur de Mörka Tidsåldrarna och in i Ljuset. Detta säkerställer slutet på fattigdom och en rättvis fördelning av välstånd och av Jordens gåvor. Det finns mer än tillräckligt med rikedom på Jorden, vilken har samlats ihop under många århundraden och kommer att ge hela mänskligheten en skälig levnadsnivå. St. Germain kan tillskrivas att ha säkrat att en hög standard kan uppnås, och kommer att frigöra ekonomiska tillgångar när så är lämpligt.

Krigets härjningar och den fattigdom som upplevs i många länder, har gjort att stora återuppbyggnader behövs, men med de framsteg som kommer att bli tillgängliga kommer reparation och återställande snart att återställa de områden som har drabbats hårt. På relativt kort tid kommer alla länder att göras som nya och mer självförsörjande, och folket befrias från oket av att arbeta hela sitt liv bara för att existera. Men även med avancerade teknologier kommer den övergripande tidplanen att ta ganska många år innan slutresultatet är uppnått. Framtiden är fylld med Ljus och en lycklig och glad tid kommer att upplevas av alla. Redan nu håller ni på att gå in i ett område i rymden som har högre vibrationer och allteftersom de får sin effekt kommer människor att uppleva en lyftning upp i en mer fridfull omgivning där Ljuset är starkare.

Det pågående kommer att bli tufft för många människor, men tänk på att förändringarna är nödvändiga för att lägga grunden för en Ny Tidsålder. Planen är redan på plats och mycket har redan skett som utgör bygg-stenarna inför det som ska följa. Hela världen befinner sig i ett tillstånd av förändring och för en del kan det vara en smärtsam upplevelse, men allteftersom saker och ting nu utvecklas, bör det inte dröja alltför länge. De goda nyheterna om aktuella händelser hålls fortfarande till stor del från er av dem som motsätter sig förändringar som lyfter er ut ur de svårigheter som de har medfört. Ni kommer att uppskatta att det inte är lätt att införa så många förändringar på så kort tid. Emellertid hålls era behov i åtanke och mycket kommer att göras för att underlätta de förhållanden som finns för närvarande.

Tiden med god vilja gör sitt intåg på Jorden och människor blir mer fokuserade på att ha en lycklig och trevlig tid. Men man kommer inte att glömma dem som fortfarande befinner sig i situationer som leder till förtvivlan och sorg, och mycket gott arbete utförs i den här tiden. Er generositet i sådana tider är underbar och ett tecken på att allteftersom vibrationerna höjs släpper ni de gamla energierna och finner ert sanna jag. Du är lika mycket Ljus som någon annan själ, även om vissa ännu inte inser sin sanna potential. Kom alltid ihåg att vad som än händer, kommer du alltid att ha GudaGnistan och så kommer det alltid att vara. Under era dagar framöver gör era resor med full medvetenhet om att ni alla är en del av Gud, och agera därefter.

Må ni alla få ta emot det ni önskar er och andra, och använd er fria vilja till att sprida kärlek och välsignelser vid den här tiden på året. För många är det ett speciellt tillfälle som firar Jesu liv och hans kärlek till varje själ.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge