Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 17, 2010

SaLuSa, December 17, 2010

Det är mörkast innan gryningen och ni har nått en punkt då ingen återvändo finns för de mörka Tjänarna, då Ljuset strålar sin väg in i era liv. Ni har nu erkänt förändringarna för vad de är, och att de är väsentliga om ni skall uppfylla era drömmar och önskningar. Det är nödvändigt att övervinna det otillfredsställande sätten som liven levs, vilket begränsar ert fri sätt att uttrycka de som ni i själva verket är som suveräna Varelser av Ljuset. Det är också nödvändigt att renandet fortgår både inombords och externt, tills att de sista resterna av de lägre vibrationerna är bortförda. För närvarande bör ni sysselsätta er med ert Självt, och fokusera er på vad ni behöver för att höja era vibrationer. Vi i den Galaktiska Federationen tar hand om den större bilden och arbetar på att ändra själva basen för ert samhälle. Att avlägsna alla väl etablerade system är inte lätt, särskilt då vi planerar att göra det med så få avbrott i era liv som möjligt. Den noggrannhet vi har använt oss av för att preparera er för förändringarna visar sig nu framgångsrika, och våra allierade är nära till total beredskap och redo att sätta igång.

Vi beundrar ert tålamod och hoppas att det är därför att ni förstår vad som är innefattat i att föra er framåt. Det kommer att pågå till den sista biten på denna cykel, och det är bara med Upplyftningen som vi helt kan slappna av. Det finns så mycket att göra och vi rensar vägen från hinder och inblandning från de mörka Tjänarna. Inte alla som motsätter sig planen för Upplyftningen är negativa, och ert val av fri vilja är fortfarande det viktigaste beslutet som ni kommer att göra då det gäller sluttiderna. Helt klart är att de bland er som har ett öppet sinne är mer sannolika att se det gynnsamma med att göra de ansträngningar som krävs för att ta ett enormt steg in i framtiden. Det är dock er gudomliga rättighet att utvecklas i en hastighet som passar er och det är ingen som pådyvlar Upplyftningen på någon. Lagen om Attraherande opererar oberoende om ni är medveten om den eller ej, och via den kommer ni att finna att ni följer det som är passande för era behov.

Livet är mycket mer än vad ni har tillåtits att uppleva. Ni har hållits i mörkret då det gäller sanningen om er själva, och er potential att återvända till Ljuset. Trots att ni till denna grad har blivit vilseledda så har ni undermedvetet känt att det finns mer i livet än ni har gjorts medvetna om. Ni har aldrig förlorat er törst för sanningen eller upphört att söka efter den, och när som fler själar av Ljuset har förenat sig med er på Jorden så har vibrationerna sakta höjts upp. De har kommit från olika civilisationer som för länge sedan har förflyttat sig in i Ljuset, och har förberett sig för att uppleva mörkret som ni har försjunkit in i. Det är blivit vad ni kanske kallar ”en kalldusch” att lämna de upplyftande energierna och harmonin som existerar på deras hemplaneter bakom sig. Detta är i tjänst till er, deras medresenärer som söker sin utvecklingsväg. Upplyfta själar är väl medvetna om er stora uppoffring då ni accepterade att uppleva dualitet. De kan se ert Ljus och behandla alla själar likartat utan förutfattade meningar eller vara dömande.

Även nu om ni kunde se alla andras auras så kunde ni läsa signaturen som indikerar vibrationsnivån som de är vid. Klara och ljusa färger är tecken på någon som har en högre vibration och är mer utav Ljuset, medan diffusa och oskarpa färger är ett tecken på en mindre utvecklad själ. Varje färg har en specifik betydelse och de som förstår dem kan säga mycket mer om själens personalitet. Auran ändras med känslorna och kan lysa upp med kärlek och lycka, eller bli trasig och förvriden från ilska och hat. Detta är förklaring till att ha en känsla om en annan person när ni tar emot deras vibrationer. Ni kommer att se från detta att ni är på ett naturligt sätt attraherade till andra själar som bär på liknade vibrationer som er egen. Ni kommer likaväl att bli bortstött från någon som är mycket annorlunda från er själva.

När ni väl har lyfts upp kommer ni att bli så känsliga att ni kommer att läsa varandra och bara sanning kan uttalas. NI kommer automatiskt att veta när någon säger något som är mindre än sanningen. Vitsen är att vid dessa höga nivåer så är själarna naturligt sanningsenliga och bedrar inte varandra. Dessutom kommer ni att ha förflyttat er bortom önskan att döma andra och alla själar accepteras för vad de är. En sådan förståelse kommer sig ifrån att höja era vibrationsnivåer och många på Jorden kan bekvämt leva sina liv i enlighet med detta. Mycket få bland er har friheten att känna till den inre själen och livsplanen för en annan person, och det är därför omöjligt för er att känna till vad som betingar deras val av erfarenhet. Det är anledningen till att ni ofta uppmuntras till att inte döma eller fördöma en annan själ. På Jorden har ni era egna lagar, men de hjälper inte nödvändigtvis de som påverkas av dem och de handlar ofta bara om bestraffning.

I era hjärtan är ni sådana älskvärda Varelser, men inte alltid med förmåga att uttrycka er själva. Ni har så många tabun i era samhällen att även att visa kärlek för någon kan misstolkas som att ha andra avsikter. Sådana problem kommer inte att existera när ni väl har lyfts upp då ni vet att på sådana nivåer så är allt av Kärlek och Ljus. Allt inom de högre dimensionerna är inom kärleksvibrationen och det skapar en helt lycklig omgivning som har samklang med allt annat inom den. Det är friden som er själ strävar efter som inte finns på Jorden, där lycka ofta bara är en flyktig upplevelse. Löftet om Upplyftning är någon mycket speciellt och om ni fullt förstår vad det betyder så kommer ni att anstränga er själva för att göra allt ni kan för att vara redo. Det är i själva verket mer än den största chansen i livet, det är unik möjlighet att permanent lämna dualiteten. Det är förtjänat och det ges inte oberoende av en själs framsteg eller personliga önskningar. Det är erkännandet av Allt Som Är, och Samheten som existerar mellan alla former av liv. Det är Ovillkorlig Kärlek som kröner er med ett Kristet Medvetande.

Jag är SaLuSa från Sirius och hoppas att vi har hjälpt att väcka upp många själar till deras sanna självt, och inspirerat dem till att anstränga sig att lyfta sig själva ut ur dualitet. Många kommer att stanna med Moder Jord, för att vara med henne på den nya Jorden som nu tar form. Liksom ni så förbereder sig hon för Upplyftningen och kommer att kärleksfullt att fortsätta att ta er med sig. Det finns så mycket kärlek som följer med er på er resa och vår kärlek är inget undantag.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge