Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 20 november 2020


Mike Quinsey - 20 november 2020

Mike Quinsey

Utdrag ur Seraphin Message 430 ”ALLA SLUT ÄR TILLFÄLLIGA” genom Rosie 20 okt 2020.

Det kommer ett slut på alla dessa ”onaturliga” beteenden - det konstanta behovet av att trycka tillbaka sanningen om det man vet, av rädsla för repressalier. Det blir slutet på dessa avskyvärda brott och omständigheter som det finns så mycket av i er värld, och som är orsaken till så många bekymrade sinnen. Detta är sinnena hos de som protesterar, hos de som kämpar, hos de slutliga vårdarna, som vårdar inte bara sitt eget öde, utan ödet för hela den globala befolkningen.

Detta är en mycket tung börda att bära, men de kämpar på och ”har vant sig”. Detta skall också falla. Bördan ska lyftas och ni kommer att kunna återvända till den ljusa, glädjefyllda känsla ni upplevde som barn, eller med barn. De som överlever denna enorma förändring kommer faktiskt att bli ”barnsliga”, gråta och skratta ofta och om vartannat, för det kommer att bli SÅ MYCKET att skratta åt och gråta för.

Det STORA AVBRYTANDET kommer att ske. Ni kanske känner att detta är SLUTET PÅ VÄRLDEN, och på ett sätt blir det så. Era värsta farhågor besannas – att något riktigt förskräckligt har pågått i tusentals år, och att ni inte har tagit in det med all sin trolöshet. Samtidigt kommer en enorm lättnad.

En tid med intensivt ifrågasättande följer på det: det blir värst för ”följarna”, för de kommer att behöva ifrågasätta ALLT som format parametrarna hittills i deras liv. Om de inte är beredda att SLÄPPA ALLT, måste de själva BLI släppta, för det kommer inte att finnas plats på den här planeten för någon som sjunkit ned i total stagnation, och som tänker stanna kvar i stagnation.

Medan detta verkar vara ett slut är det också en början, för det kommer inte bara ett flöde med uppenbarelser av det avskyvärda förgångna, utan också med nya tankar och nya riktningar. Upphöjda ideal träder fram. Det kommer att ta andan ur er, och det bör vara uppenbart nu att det kommer att finnas många människor som inte kan hantera detta och som kommer att avvika. Många kallar detta att ”dö”.

Och det kommer att verka för många (på grund av ständig propaganda) som om det är SLUTET. Men detta slut är också TILLFÄLLIGT. Det kommer att krävas att de gör återblick på sin del av dessa förfaranden, vare sig de gör detta på jorden under den stora uppenbarelsen, eller om de väljer att göra detta i nästa rike, efter det ni kallar att ”dö”.

Tack Kan Daek.

Man kan läsa/översätta hela meddelandet på den här websidan:

http://abundanthope.net/pages/Rosie/Seraphin-Message-430-ALL-ENDS-ARE-TEMPORARY.shtml

* * * * *

20 november 2020. Mike Quinsey.

Ingen kan tvivla på att vi sannerligen är i anmärkningsvärda tider som inte liknar något vi skulle kunna ha föreställt oss. Varje själ måste bestämma sig för vilken väg de ska följa och för många är Ljusets Väg alltför krävande och de är helt enkelt inte redo för den, men kommer förhoppningsvis att se att de alltid får en ny möjlighet att stiga upp. Det är inte en fråga om att behöva börja om allt från början, då man andligt sett tar man med sig de lärdomar man fått.

Så mycket händer på samma gång, vilket inte visas i er massmedia, då det fortfarande finns ett motstånd mot att sprida nyheter som inte skulle vara populärt bland många människor. Dessutom håller Bidens anhängare fortfarande fast vid hoppet att Trump inte ska kunna ogiltigförklara valresultatet. Det finns inget som stödjer deras hopp och nuvarande indikationer pekar på att Trump kommer att ha kvar presidentposten.

Nedstängningarna ger människor tid att komma åt vart deras liv är på väg och med vilket syfte. Det kommer att finnas gott om tid, beroende på utgången, för att få dem på en väg som antingen slutar i Uppstigning, eller fortsatt liv i de lägre vibrationerna som ger erfarenheter tänkta att höja deras vibrationer. Ett framgångsrikt resultat tillföräkrar att de är redo att stiga upp vid nästa tillfälle. Sådana själar får förstås all hjälp för att lyckas och lämnas aldrig åt sig själva för att möta utmaningarna som kommer i deras väg.

Förstå det så att de själar som inte är redo att stiga upp inte kan ta med sig sina ägodelar in i den Nya Tiden, det är till stora delar likt den tid ni vanligtvis upplever mellan inkarnationer. Hur som helst, betydelsen av denna speciella period kan inte förbises då det är den som för den gamla Tiden mot sitt slut. Där själar framgångsrikt höjt sina vibrationer har de helt klart rätt att känna sig euforiska, då den ger signal om slutet på en mycket lång, krävande resa som omfattar många tidigare liv. Uppstigning är inte slutet på evolutionen utan inte mycket mer än början på en annan fas, denna gång i glädje och lycka där allt är i harmoni och kärlek.

Vi berättar i stora drag om vad som kommer och medan ni arbetar er igenom nästa förändringsperiod, kommer det att vara i förväntan om att kunna lägga allt som inte är till framtida nytta åt sidan, för att välkomna de nya möjligheter som kommer. Framtiden är väldigt ljus och välkomnande, så förtvivla inte över de ovanliga tider som är nu, de kommer inte att vara länge och lägga sig till rätta så småningom. Håll er starka och bestämda med att veta att den innevarande perioden sakta kommer till sitt slut, och att den nya tar vid.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge