Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 13 november 2020


Mike Quinsey - 13 november 2020

Mike Quinsey

Ur ett meddelande från Moder Maria genom Linda Dillon, den 8 november 2020, med rubriken ”Universella Moder Maria – min Gudomliga Paus och det amerikanska valet”:

”Denna Paus ger er tid, den kritiska tid att gå djupare in i ert hjärta och verkligen undersöka vad som finns där. Denna Paus som jag ger er, ger er tid att vara iakttagare. Ni har varit delaktigtiga, var nu iakttagaren och håll utkik efter beteenden, efter attityder, efter vänlighet, efter mildhet, efter ärlighet. Förvilla er inte till den ena eller andra sidan i konspirationsteorier. Ni lever i ett Sankt Germaines land som baseras på frihet och jämlikhet och en demokratisk process som tillåter att man uttrycker sin åsikt ... av er fria viljas val – utan inblandning ... nu eller framtida!

Så detta är er tid för att komma in i er själva och förlåta er själva för rättskaffens attityder, för dömanden och skuld och skam ... och sedan förlåta alla inblandade. Vänd sedan blad, inte med våld, inte med felaktig eller missvisande information, utan hävda er samskapande, mänskliga, Gaia-, ängel-, stjärn-varelses kreativa kraft, för att föra fram världar som fungerar. Varför är inte vår himmel fylld med våra bröder och systrar från skyarna, från stjärnorna, från galaxerna långt, långt borta? De visar inte sig själva därför att de kommer i fred och om inte fred råder, varför skulle de då vilja umgås med er?

De kommer för att ge er tekniker som är bortom er fantasi, som har makten att ge er detta kvantumsprång inom kommunikation, inom läkning, inom vad ni ser som vetenskap. De ger inte detta så att det kan ägas eller missbrukas. De väntar på alla i detta kollektiva uppvaknande. När jag sa, när jag hade förklarat att detta år, 2020, skulle bli en tid av återfödelse ... ja, jag vet att ingen av er trodde att det var vad jag åsyftade, men detta är er chans. Det finns vägskäl i varje liv, och i varje generations liv, i varje årtusende, i varje planetsystem ... och det är enbart ett val ... och jag vet att ni är kapabla till det ... och det är kärlekens val att tillåta olikheter i alla mönster och färger, att alla varelser har friheten, utrymmet och ja, kära hjärtan, resurserna för att kunna uppfylla sina drömmar, sitt syfte, individuellt och som del av detta kollektiv.

Ni har lagt mycket tid, individuellt och kollektivt, på att se bakåt på gamla sorger, på rätt och fel. Se framåt på vad ni rör er mot, se på vad ni önskar och vad jag skapar med er ... gå in i tystnaden. Gå till de genljudande rummen i era hjärtan, för det är där ni kommer att höra mig, det är där ni kommer att känna mig, det är där jag kommer att trösta er, bygga upp er, ge er energi, läka er, och när ni gör detta, sker det inte bara för er själva, utan för ett land, för hela kollektivet. Energi färdas, det har ni säkert förstått helt och fullt. Tänk inte att vi inte övervakar, belyser och helt engagerar oss i er process. JAG GÖR DET! Gå i min kärlek, jag stiger åt sidan men inte bort. Farväl.

Moder Maria.”

* * * * *

Ur ett meddelande från St Germaine genom James McConnell den 11 november 2020, med rubriken ”Lita på planen – sanningen skall göra er fria”:

Sanningen kommer fram som avslöjande och sanningen ska göra er fria, för att uppenbaras från många olika källor, främst olika riktningar. Friheten står på spel, inte bara i detta land (USA), men över hela planeten. Världen måste bli fri från de mörka krafter som följer en plan, men det är en gammal vibrations plan. Det är en tredje dimensionens illusoriska plan, men ni av de högre styrkorna, av ljusstyrkorna och president Trump följer en högre gudomlig plan, som bär högre vibrationer i sig. Den var avsett att den som varit president ska fortsätta. Frihet iscensätts här, inte bara för detta land utan för hela planeten.

Det blir ingen Ny Världsordning, när vi har sagt att ni är Ljuskrigarna och inte längre Ljusarbetarna, talar vi till dem som berörs av dessa ord. Gör era egna nyheter och skapa er egen verklighet här, var i nuet och bär det vidare in i sanning, in i kärlek som kommer i var och en av er. Tro och lita på planen mer och mer medan ert fjärde chakra börjar öppnas mer och mer. Lita på oberoendet, inte bara i detta land, utan på hela planeten. Var lugn i stormen som kommer, låt inte allt som händer omkring er ta över – ni ska ta över, det är dit ni behöver komma nu. Dela ljuset, sprid ljuset vid varje tillfälle, vid varje möjlighet som ni har. Säg er sanning högt nu till alla, vem som än vill lyssna. Ni kommer att ha kunskapen att kunna tala ut, ni har alla kraften att tala ut, och kunskapen.

St Germaine.

* * * * *

13 november 2020. Mike Quinsey.

Även om ni inte förstått det än, så står ni inför att ta ett beslut om vilken väg ni ska ta. En är att fortsätta i den gamla stilen och lärorna, medan den andra tar er upp på en högre väg direkt till Ljuset, det är ett val som avgör var ni har er framtid. Moder Maria har gjort det helt klart vad som krävs av er om ni väljer Ljusets Väg, och det handlar egentligen om frågan om ni är redo att välja den. Vär säkra på att ni får lika mycket uppmärksamhet om ni inte är redo, och all hjälp och erfarenhet som ni kan behöva för att framgångsrikt nå ert mål.

Ni är i en unik tid när Högre Varelser kan se fram emot att träffa er. Det behövs inte mycket fantasi för att inse att ni har ett gyllene tillfälle att lämna de lägre vibrationerna bakom er en gång för alla. Framtiden för uppstigna varelser är så underbar och går nästan inte att beskriva. Kan ni föreställa er ett tillstånd av ren salighet där endast sanning existerar och där negativa krafter inte finns till. Det är vad ni har arbetat för under tusentals år, liv efter liv i de tuffaste och mest prövande situationer och ändå har ni till slut tagit er igenom detta med integritet och heder. Himlarna gläds och hälsar er med kärlek och välsignelser för er storslagna framtid.

Under tiden finns ni på Jorden för att bevittna och njuta av förändringarna för mänsklighetens bästa. Moder Maria har gjort det klart och tydligt vad som väntas av er om ni ska fortsätta lyfta er in i de högre vibrationerna. Kärlek och medkänsla för alla former av liv är en nödvändighet i ett läge där ”Alla blir Ett”. Oroa er inte om ni har det svårt att komma till rätta med vad som ni krävs av er, det finns alltid hjälp och vägledning att få. Kom bara ihåg att be om den hjälp ni behöver och var säker på att den kommer till er.

Känn upprymdheten omkring er då det ni åstadkommit är mirakulöst, från en tid när det var tveksamt om Människan skulle kunna höja sina vibrationer tillräckligt för att passera markören. Ni har all anledning att vara stolta över er själva och firande kommer att var på plats i rätt tid. Det kan ta er ett tag att förstå vilken enorm prestation det varit, så ni har rätt att känna er stolta över den. Andra kan försöka distrahera er bort från er väg, men inget kan kasta er av den, då ni visar er målmedvetenhet och er styrka. Det finns fortfarande mycket arbete som ska göras men vi är med er hela vägen. Var lugna och förvissade om att allt kommer att ordna sig som planerat.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge