Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 13 juni 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 13 juni 2014

Vi kommer för att försäkra er om att allting förlöper väl, men av säkerhetsskäl så kan vi inte alltid avslöja vad som sker. Som vi har gjort under ansenlig tid nu så arbetar vi huvudsakligen i bakgrunden för att fullfölja vårt ansvar att försäkra att Ljuset sprids som avsikten är. Detta betyder att vi övervakar noggrant de Mörkas aktiviteter, just för att försäkra oss om att deras aktiviteter inte tillåts störa de positiva förändringar som just nu sker.

För närvarande genomgår er värld en testperiod av förändringar som kommer att visa och avsluta dominansen från de Mörka tjänarna. Vissa händer på en nivå som är uppenbar för er, men de sker också utanför ert synfält och utan att ni vet om det. Sedan urminnes tider har vi åtföljt er genom era resor, även om vi aldrig har stört era frivilliga beslut. Vi har dock använt vårt inflytande för att hålla er på Vägen av Ljus, för under sluttiderna nu handlar det om att frigöra er från de Mörkas diktatur.

Dessa tider är verkligen speciella som du är privilegierad att få vara en del av, och många har valts ut på grund av deras erfarenhet i liknande situationer. Själar från många olika nivåer har ställt upp frivilligt för att se till att du säkert förs igenom den sista tiden här. Du kommer att kunna identifiera några av dem genom deras tjänande till Ljuset, men andra kommer att förbli anonyma tills vidare. De Mörka tjänarna skulle göra värsta möjliga för att stoppa varje själ från att bära Ljuset framåt, även om vi måste säga att vi tillåts skydda även dem. Ha förståelse för att där omständigheterna kräver ett visst resultat, t ex av karmiska skäl, så är vi naturligtvis tvungna att respektera dem.

Var och en av er har gått in i livet med en särskild plan som tillgodoser era behov, och vare sig ni arbetar för Ljuset eller på annat sätt så gör detta ingen skillnad. Det är uppenbarligen så att Ljusarbetare tenderar att ta på sig betydligt mer ansvar och är valda för sin erfarenhet. Det innebär att de ofta har ett ganska ensamt liv, men samtidigt ger det en stor tillfredsställelse.

Själar som inkarnerar för utveckling ges endast så mycket de kan hantera, och detta avser specifikt områden där de behöver skaffa sig erfarenhet. Andra själar som tar på sig en viktig roll i ditt liv har valts ut för dig och du möter dem som det är ”arrangerat”, men det kan mycket väl verka som en slumpmässig händelse. Ingenting sker av en slump även om du ofta är övertygad om att så är fallet. Utan att planera det skulle det vara omöjligt att säkerställa att du upplever exakt det du behöver för att utvecklas.

Familjer håller ofta ihop genom många inkarnationer och spelar ut sina olika roller varje gång. Det kan förklara varför vissa familjer är så nära varandra och har ett mycket starkt band mellan sig. Var så säker på att vem det än är som kommer in i ditt liv och har en stark och varaktig inverkan är en del av din livsplan. Om du t ex väljer att ha en nära relation med en själ som inte är en del i din livsplan så kommer det inte att utvecklas till något allvarligt. Under sådana omständigheter har du två själar inblandade och utöver en vänskaplig relation kan ingen av dem gå bortom den nivån av relation. Naturligtvis har man under sin livstid många vänner som kommer och går, men de har kanske inte någon särskild påverkan.

Mina kära, livet är ett mysterium som kräver mycken förklaring om du skall fatta betydelsen av det. I vissa avseenden är det bortom din nuvarande förståelse, men de som är avancerade i sin utveckling förstår tillräckligt för att kunna göra lämpliga framsteg. Tänk också på att dina guider är närvarande för att påverka dig på ett sätt som håller dig på rätt spår. Du är aldrig ensam för att möta livets vedermödor, men dina guider måste få din begäran om hjälp, då det i annat fall skulle kunna gå emot dina önskningar.

Så snart du förstår vad livet och behovet av erfarenhet handlar om så kommer du att se att det framskrider både smidigare och mer tillfredsställande. Bakom allt som händer i ditt liv finns din livsplan och vi upprepar återigen att ingenting händer av en slump. Många människor kommer att kliva in i ditt liv för att spela sina roller i det, ofta för att ge dig den erfarenhet du behöver, bara för att sedan gå vidare.

Att försöka bli klok på allting är en överväldigande uppgift men du kommer att märka att din förståelse växer genom personlig erfarenhet. Av olika anledningar har själar sitt eget perspektiv på livet och vad de tror att allting handlar om. Följaktligen är man kanske inte överens om orsakerna bakom det, men det är bara att vänta sig under dessa omständigheter. Ni är alla på samma väg, men vid olika punkter längs den, även om detta kanske inte är så uppenbart för er.

Alla vägar leder så småningom tillbaka till Gudomen, vilket betyder att det är onödigt att försöka påtvinga dina åsikter eller övertygelser på andra. Låt alla uppleva det som de ser som nödvändigt, men försök inte övertala andra att följa en annan väg. Själen gör framgång genom deras personliga erfarenhet och alla kommer att nå slutet av sin resa vid en lämplig tidpunkt.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag hoppas att dessa meddelanden hjälper dig förstå att de erfarenheter du gjort var till för att vägleda dig tillbaka till de nivåer av tillvaron som är ditt verkliga hem.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge