Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 20 maj 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 20 maj 2016

Mike Quinsey

Ni kan vara säkra på att allting går väl framåt och mycket händer fortfarande bakom scenen. Som vi ser kommer de nästa två månaderna mycket väl visa sig bli de viktigaste av den senaste tiden. Man räknar med att händelser kommer att ha gått vidare i tillräckligt stor utsträckning för att ett Avslöjande skall göras och blir inledningen till många meddelanden som för ut sanningen till allmänheten. I verkligheten har ingen tid alls förlorats för mycket har hänt som har varit utom räckhåll för det mörkas tjänare. Deras makt har verkligen minskat snabbt och arbetet av Ljusets tjänare snabbats upp. Den Nya Tidsåldern som för ut sanningen resulterar i en upplyftning av vibrationerna.

Många framgångar som har hållits tillbaka börjar nu nå ytan och inte minst alla dessa som sprids av Keshe Foundation. Under många år har deras uppfinningar blivit nedtryckta, men inte längre, då det finns så många som nu sprider dem av de som önskar att få se dem hos allmänheten. De uppmärksammas nu av många källor som har förmågan att tillverka dem. Deras spridning kan därför inte stoppas och fler och fler människor blir medvetna om deras existens. Det är bara en fråga om tid innan officiella tillkännagivanden kan göras så att allmänheten också blir medvetna om dem.

Allteftersom vibrationerna lyfts upp så vaknar fler människor upp för sanningen, och den kan inte tryckas ner längre. Under så lång tid har ni letts till att tro att ni saknar andlighet, ändå har tillväxten i förståelse kraftigt ökat trots försöken att hålla er nere. För dem som söker sanningen finns många tillförlitliga källor på Internet och det behövs bara att ni följer er intuition. Med tiden kommer bara sanningen att existera på ert Internet och det behövs bara att ni följer er intuition. Men tills ni når den punkten är det naturligtvis så att en viss förvirring uppstår därför att de gamla lärdomarna fortfarande främjas. Tiden har kommit för varje själ som söker sanningen att i stort sett bli sin egen lärare. Det är förstås en fördel för er att ni som har liknande förståelse kommer samman.

För närvarande är världen full med problem som härrör från gamla energier, men allteftersom dessa rensas ut kommer den fred ni vill ha att komma till stånd. Det kan synas vara en omöjlig uppgift, men nödvändiga saker kan ändras kvickt för att sätta stopp för konfrontationer och krig. Freden kommer mycket snart och sedan kan förändringar gå snabbt framåt. Ni kommer att bli överraskade över hur många saker som har utvecklats under tiden. Det har varit känt att den tidpunkten skulle nås och förberedelser har gjorts. Alla era uppoffringar och ansträngningar att skapa fred på Moder Jord kommer snart att uppfyllas och en Ny Tidsålder påbörjas för alla att se.

Fortsätt med det goda arbetet, för avslutningen är inom synhåll och många själar hejar på er. Ni ville vara volontärer för Ljusstyrkorna i vetskap om att ni så småningom skulle befrias från de Mörkas tjänare. Ni har så att säga nu ”tjänat er tid” och snart kommer ni att få uppleva alla fördelarna med er hängivenhet för saken. Det var alltid meningen att det skulle bli en tillfredsställande lösning och ni kan nu se fram emot en spännande tid när de gamla energierna så sakta glider iväg. De Mörka kommer inte att tillåtas att störa utvecklingen och tids nog blir deras handlingar ett minne blott och de förpassas till historien.

Er långa väntan på några positiva tecken som avslöjar den sanna framgången som gjorts ligger nu nära. För många som visat lite eller inget intresse i sin framtid så kommer utvecklingen att både chocka och förvåna. Dock kommer de snart att förstå den enorma situation som föreligger och kommer att hälsa förändringarna med stor glädje. Framtiden verkar som en dröm som blir sann när de Mörka är förhindrade att genomföra sina planer på att fortsätta att fängsla mänskligheten.

En del av er har ingen förståelse för hur mycket av er frihet som har tagits bort från er. Inte heller hur ni har hållits tillbaka från att njuta av framgångarna som gjorts under de senaste 70 åren ungefär. Kabalen har hållit er i mörkret och endast tillåtit nya tekniker när det passar dem.

Ingen hjälp har kommit från dem som inte har någon önskan att gå framåt i tiden och kanske förlora sina lönsamma verksamheter. Den största förändringen som påverkar alla människor är där era energibehov berörs. Fri energi kommer att bli er i god tid och vissa enheter för detta finns redan tillgängliga. Förändringarna väntar på att introduceras och kommer att föra er alla samman och ta bort ”har” och ”inte har”, något som inte längre är acceptabelt. Ingen kommer att förbises och naturligtvis blir de som är mest behövande en prioritet. Alla kommer i slutändan att ha det viktigaste för att säkerställa ett bekvämt liv.

Planetens rikedomar är avsedda för alla tillsammans med nya tekniker som kommer att upprätthålla en tillfredsställande levnadsstandard. Oavsett er nuvarande existensnivå så tänk på att den är delvis av karmisk art, och förser er även med de erfarenheter ni behöver för att fortsätta er utveckling. I själva verket upphör ni aldrig att lära, men den gamla cykeln är avslutad och en ny cykel har redan ersatt den gamla.

Håll er fast när de gamla sätten faller och vet att rensningen är nödvändig för att ge plats för det nya. Många olika civilisationer arbetar med Moder Jord för att etablera förändringarna som kommer att bli bara fördelaktiga för alla. Ingenting av de gamla vibrationerna kommer att finnas kvar för de blir upplyfta till en högre nivå. Detta signalerar 1000 år av fred, under vilken tid ni kommer att njuta av en underbar period av lycka och framgång som ni just nu bara kan drömma om. Högre Väsen har kontroll och kommer inte med vilda löften som inte kan genomföras. Er tid har kommit för att lämna det gamla sättet att leva bakom er och njuta av himmelsk salighet.

Det finns en skönhet på Jorden som ni har kunnat njuta av, men den är ingenting jämfört med den storslagenhet som väntar er. Det är svårt att beskriva saker som man inte har lämpliga ord till, men vad ni än kan föreställa er så är sanningen ännu större. Tänk stort och föreställ dig en framtid som förser dig med alla dina behov, och en där du inte behöver arbeta dag efter dag för att få det. Den främsta orsaken är att behovet av pengar så sakta kommer att försvinna. Ni har varit slavar under pengar och många av er har haft otillräckligt med pengar för de grundläggande behoven för att överleva.

Helt klart måste detta ändras och det kommer det att göra inom en mycket ort tid. Var bara lugna och positiva, oavsett vad som händer runt om er. Det kommer att bli jordförändringar men galaktiska krafter är på plats för att hålla dem till ett minimum. Eventuella negativa händelser kommer också att vara kortlivade och hjälp kommer i er väg om det behövs.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge