Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 13 maj 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 13 maj 2016

Mike Quinsey

Det är inte bara så att tiden går fortare utan händelser på Jorden påskyndas också. Mäktiga grupper har bildats som kommer att backa upp Ljusets folk som strävar efter ”Disclosure” dvs. avslöjanden som skall komma, och många framgångar har gjorts. Det har krävts stort tålamod hos er och snart skalla ni få se resultatet av en lång period av förberedelser för att ta tillbaka kontrollen från de Mörka tjänarna.

En stor förändring är i färd med att ske, och medan det är svårt att ge tydliga indikationer på den så verkar det sannolikt att den kommer att påbörjas inom de närmaste två månaderna. Det finns förstås andra saker som måste tas om hand och en känsla av brådska föreligger med tanke på den tid som redan förlorats. Emellertid kan ni vara säkra på att allting fortsätter som det skall och kan nu inte stoppas.

Dessa händelser stöds av exceptionellt starka krafter, både på och utanför Jorden. Det kan därför inte nog betonas att det är viktigt att ni håller era vibrationer så högt som möjligt genom att hålla Ljuset i ständigt fokus. Det är känt att många människor skulle känna sig mer upplyfta om de kunde se bevis på våra rymdvänner på himlen. De är naturligtvis hela tiden närvarande i stort antal men ofta dolda i osynlighet för att skydda sig. Tiden för massvisningar kommer att bli när det är säkert att göra så, och det kanske inte blir ännu på en tid.

Ni är i alla fall skyddade av Galaktiska styrkor som observerar Jorden från säkert avstånd. En del kanske inte förstår varför, för med tanke på deras överlägsna teknik så borde de inte ha någonting att frukta, men konfrontation och våld är inte deras sätt att handskas med motstånd. Era rymdvänner är på ett fredligt uppdrag för att säkerställa er säkerhet och en positiv övergång från kontroll från de Mörka till dem av Ljuset.

Ni kommer att få se i vilken utsträckning ni har blivit kontrollerade och hållits tillbaka, vilket är häpnadsväckande, så det finns mycket som skall tas om hand och ändras på. Ni ligger många år efter den punkt i evolutionen som ni skulle ha nått nu. Det har sagts att ni är i tids- och rumsförskjutning och det är den lämpligaste beskrivningen. Ju längre tiden går utan verklig framgång ju svårare har det blivit för de Mörka tjänarna att behålla sina hemligheter och sin kontroll över er. Ni har en hel del förlorad tid att ta igen och så många uppfinningar är redo att släppas. Keshe Foundation har redan gjort framsteg och leder till åtgärder för att föra fram dessa avancerade teknologier till alla. Det kommer fler allteftersom tilliten sprider sig, trots alla dem som försöker förhindra deras presentation för er.

Tills den tid kommer när media kan rensas från det som bara finns för att skapa förvirring så kan det bli svårt att bestämma vilken del av nyheterna som är äkta. Som alltid är det bäst att lita på intuitionen och de källor som visat sig vara tillförlitliga. Ha i åtanke att de aldrig använder hotfulla ord när det gäller skador på människors liv, och de förespråkar inte heller skrämseltaktik eller användande av våld.

Vid det här laget vet du säkert hur man upptäcker de Mörkas handlingar och ord. Ibland verkar deras meddelanden ganska så autentiska och trovärdiga, men ofta skiljer de sig från de uttalanden som görs. Om de inte känns rätt – lämna dem tills du är helt säker på dem. Ibland kan ett särskilt oroande problem lämnas för att nästa morgon ge dig en klar förståelse. Några av dina bästa insikter sker under sömnen.

En underbar tid ligger framför er när ni skall få se en sanningsenlig redovisning av er historia, vilken för många skulle verka högst osannolik, förutom att källan är utan allt tvivel. Mycket av det ni letts till att tro på är en förvrängning av sanningen, eller direkta lögner, som vid den tiden verkade vara helt acceptabla. De Mörka tjänarna har varit mycket klipska när det gäller att vägleda er in på den väg som de har lagt ut framför er. Tiden har dock hunnit ikapp dem och lyckligtvis har många av er vaknat upp till de bedrägerier som ägt rum.

En ny era har kommit med absolut ingen återgång till det gamla sättet att tänka och leva, och den kommer att fylla er med så mycken glädje och lycka, och inte bara för dem som är av Ljuset, utan allmänheten i stort. För första gången kommer alla att inse att det finns mer i livet än de tills nu har fått erfara, och band för att sammanföra människor kommer att stärkas och ni går vidare som Ett med gemensamma syften.

Ni bör förbereda er själva för den kommande upplyftningen som kommer att slunga er in till de högra rikena. Det har tagit lång tid att nå fram till den här punkten och ni skall snart få skörda frukterna av era ansträngningar. Det blir en betydelsefull tid och när er medvetandenivå expanderar börjar ni minnas er rätta plats i Kosmos. Det har sagts flera gånger att ni är Gudar och Gudinnor och ni är nu på god väg att uppfylla ert öde. För närvarande är ni bara en blek skugga av era verkliga jag, men ni placerar snabbt fötterna på vägen till fullbordan. En del av er ifrågasätter hur ni kan vara Gudar i vardande när ni i dagsläget just har börjat lyfta upp era vibrationer. Det är därför klokt att komma ihåg att medan ni är på Jorden så är ni endast en aspekt av era Högre Jag.

Ett stort firande närmar sig när ni inser era stora framgångar efter en extrem testperiod av liven på Jorden. Moder Jord har gett er näring och burit er på sina axlar, men tiden närmar sig nu när ni prövar era vingar som kosmiska varelser. Moder Jord är också en del av den pågående resan och hennes öde är att bli en Sol. Evolutionen rör sig hela tiden framåt och uppåt och i verkligheten står den aldrig still. Universum är fyllt av livsformer som alla är på ständig resa av utveckling och på samma gång slutligen destinerade för det perfekta tillståndet av Enhet inom Gudomen. Emellertid har ni långt att färdas innan ni når slutet på er resa, så njut av era framgångar och utforska Universum som ligger framför er.

I de högre världarna ovanför Jorden kommer ni att vara fria att utforska Kosmos möta olika former av liv som är på olika utvecklingsstadier. Det blir ett utbyte av information mellan er, för livet är sammankopplat och ni är beroende av varandra. Ni existerar trots allt inom kroppen av den Högsta Guden och kommer aldrig att upphöra med att utvecklas tills ni når det perfekta tillståndet av Enhet.

På din nuvarande nivå kanske det låter långt bortom där du är nu, men det beror helt enkelt på att du har en begränsad medvetandenivå. Den kommer dock att fortsätta att utvidgas när du fortsätter att färdas framåt och uppåt. Livet på Jorden har sina spännande stunder och kan ge mycket glädje, men dualiteten kommer också att plocka fram de negativa aspekterna, och det är på det viset som du upplever allt det du behöver för att utvecklas.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa över era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge