Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 18, 2011

SaLuSa, May 18, 2011

Varje dag är ett tillfälle att stå inför er själva och hantera era brister. Det spelar ingen roll hur långt som ni har utvecklats, det finns alltid utmaningar. Detta är nu tider då ni går igenom de många uppfattningarna som ni bär med er. De formar er personlighet, men de är ofta i ert intresse som en som vill lyftas upp. Om de inte står rakt i Ljuset, då kan ni vara säkra på att de inte kan resa med er längre. Detta är en del av processen som har ägt rum under många år, då er utveckling har avancerat. För er som en individ kommer guidandet från inom er, och det är viktigt att lyssna på den lilla rösten som talar till er. Bara ert Högre Självt vet vad som är bäst för er vid alla tiderpunkter, och råden bör åtlydas. Vad annat är detta än ert samvete som trycker på så att ni agerar därefter?

Gör så gott ni kan för att hålla er lugna i alla situationer och behåll ett fredligt uppträdande, och håll era vibrationer så höga som möjligt. Det hjälper att hålla er från att fall ned i ett emotionellt tillstånd som kan få fram reaktioner som ni helst inte vill uppleva. Att ibland tappa kontrollen är dock ett mänskligt drag, och ni bör försöka att återhämta er från det snarast möjligt. Ju snabbare som ni kan göra detta, desto mindre skada orsakar det er kropp, vilken producerar gifter under sådana förhållanden. Har ni inte lagt märke till att efter ett utbrott så känner ni er tagna och ofta illamående. Om man går till det extrema så om ni kontinuerligt var arga och aggressiva, så skulle ni utveckla en allvarlig sjukdom. Energin från chakra centra blir obalanserad, och ni kommer säkerligen att uppleva en kroppslig reaktion.

Mina Kära er kropp är ert heliga tempel som är fullt medvetet. Den kan bara besvara ert behandlande av den, och när ni respekterar och älskar den så är den helt hälsosam. Mycket av hur ni ser er själva har konsekvenser för ert välmående. När ni är missnöjda med er själva så ökar ni på era problem, medan om ni berömmer er själva så attraherar ni goda vibrationer. Genom att vara positiv så kan ni övervinna sådana problem, särskilt när det handlar om personliga prestationer. För att får det bästa ut er själva tro alltid att ni kan uppnå vad det än är som ni sätter er för. De mest framgångsrika personerna är de som klart bestämmer sig och fokuserar sig exakt på vad de vill. Nu med Upplyftningen som kommer så tvivla inte på att när ni väl har bestämt att det är ert mål så får ni alla tillfälligheter till att lyftas upp. Ni behöver naturligtvis hålla det i inom ert sikte och se den Varelse av Ljus som det är ert öde att vara.

Den chockerande sanningen om Illuminati och deras operationer kommer att ges på ett sådant sätt att ni kommer att veta att det är genuint. För de med föga eller ingen kunskap om dem så kommer det att låta omöjligt att det hela tiden har funnits en världsregering som har dikterat hur Mänskligheten har framskridit, men en regering som har opererat i hemlighet och kontrollerat er utveckling till den grad att ni knappt har gått framåt alls. Ni har upplevt dualitet och gått från ett extremt liv till ett annat under tusentals år. Slutet på cykeln är slutet för de mörka Tjänarna, men inte de av Ljuset som höjer sig upp och kommer att lyftas upp utan några tvivel alls. Såsom vi ofta informerar er så behöver ni inte fångas i rädsla över vad som händer nu, eller inom en närma framtid.

Med så lite tid som kvarstår så kan ni vara säkra på att när de stora förändringarna väl startar upp så blir det ingen fartminskning innan Upplyftningen. Händelserna ligger uppradade för att göra transformeringen så smidig som möjligt, och se till att varje själ är medveten om meningen av sluttiderna. Alla tror inte att det finns en mening med livet eller att de är av en gudomlig karaktär och har evigt liv. Där det finns misstro så kommer varje själ att utvecklas därefter, men inte genom Upplyftningen, då de helt klart inte är förberedda för ett sådant enormt steg framåt. Möjligheter att göra så kommer åter en dag, och förhoppningsvis med mer erfarenhet så kommer sanningen att ta plats.

På grund av fri vilja så kommer det oundvikligen att finnas olika opinioner då det gäller hur sluttiderna utvecklar sig. Det har ingen påverkan på slutresultatet, då ni har gåvan att skapa er egen verklighet. Så tillåt de olika åsikterna och visionerna från andra, med vetskapen att om de är redo att lyftas upp så kommer det att hända i vilket fall som helst. En del spenderar så mycket tid och energi med att övertyga andra om deras sanning, då i själva verket så har ingen grupp hela sanningen. Acceptera bara att det finns den Alena Guden av ert Universum, och allt liv hålls inom den energin. Alla är därför jämlika inför Gud, och det bör ogiltigförklara argument om vems Gud som är den korrekta. Sunt förnuft går ofta förlorat när religiösa faktioner mobiliserar sig mot varandra. Detta är frågor som kommer att uppklaras innan cykeln tar slut. Detta kommer i sin tur att uppmuntra ett sammankommande av de som har haft en fot i mörkret och en i Ljuset.

När ni ser runt omkring er så ser ni många extrema händelser som äger rum, som skapar nya områden med mörker, men detta kommer att bli kortvarigt då de helt och hållet övervinns av den snabba tillväxten av Ljuset. Transmuteringen av de lägre vibrationerna leder ett fast etablerande av ett kraftigt nätverk av Ljus. Det är redan på plats och kommer att spela sin roll för att åstadkomma födelsen av den Nya Jorden, och medan allt detta pågår så föds också det ny Ni. Det är som en drömliknande situation då de flesta av er är förskansade i en materiell värld, men det kommer att förändras inom kort. En del av er inser de expanderande medvetande nivåerna, och ert tänkande förs uppåt för att inkorporera de högre aspekterna av livet.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser hur ni observerar oss, och ni kommer att få mycket mer att se på då våra aktiviteter ökar. Utav nödvändighet drar vi oss än närmare Jorden då våra tjänster kallas på för att ta hand om ekologiska skador. Vi håller saker och ting under kontroll och redo för när vi kommer till Jorden för att avsluta vårt arbete. Det finns en del stora problem som gör att vi vill komma öppet så snart som möjligt, men vi hålls ansvariga för vårt handlande till högre spirituella krafter. Vi agerar gemensamt och på ett ordnat sätt vilket respekterar era protokoll och överenskommelser mellan länder. Vi undviker att skapa problem som i annat fall riskerar att inte respektera suveräniteten av alla länder. Det är inte vår sak att blanda oss i där ni är kapabla att själva handla. Vi är dock glada att söka att arbeta med er för att rusa fram mot fullbordan.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge