Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 18, 2011

SaLuSa, April 18, 2011

Tappa aldrig modet då planen för Upplyftningen går mot sin slutliga avslutning. Det återstår svåra perioder, men de följs av förändringar till gagn för alla. Planen har förts in till er nivå under många år, och modifierats i enlighet med de olika situationerna som har uppstått. En del av detta kommer från en bättre förståelse av era behov, och av hänsyn till förändringar av era omständigheter. Underligt som det kan förefalla så måste vi tillåta agerandet av de mörka Tjänarna inom vissa gränser, de har också en fri vilja. Deras tid har nu nästan tagit slut då de försöker att försena eller stoppa våra aktiviteter. De vet vad som har planerats för er då vi har informerat dem, och vi har gjort det klart att vi inte kommer att tolerera någon slags inblandning mot våra allierade. De är skyddade och guidade av oss för att uppfylla deras del av införandet av de sedan länge förväntade förändringarna.

Olika aspekter av de påtänkta förändringarna är långt framskridna och då de är så vittgående och sträcker sig till hela världen så kommer ni att förstå att tidpunkten är kritisk. Det är särskilt så då det gäller finansiella förändringar, då de kräver ett accepterande och fullt stöd om de snabbt skall kunna sättas på plats. Nettoresultatet blir att era pengar förblir säkra och inte påverkade av värdeförändringar. Spekulanterna som kan devalvera dem genom skurkaktig handel kommer inte längre att ha den möjligheten, och till slut så kommer investeringarna att förbli säkra. En ny valuta står färdig och väntar, och kommer att hålla sitt värde i framtiden då den stöds av ädelmetaller. Att trycka pengar utan en sådan backning kommer inte att tillåtas. Förändringarna har mött allmänt accepterande då de ses som det enda sättet ut ur smörjan som tidigare skapades av oansvariga banker. Det har förekommit många olagliga förfaranden, och de som har gjort förluster på grund av dem kommer att bli kompenserade. När allt detta har tagits om hand om kommer ni att finna att monetära tillgångar kommer att fördelas rättvist, så att alla kan njuta av det överflöd som kommer.

Scenen måste sättas så att när ni närmar er Upplyftningen så börjar ni redan då att njuta av fördelarna som väntar er. Som vi ofta har informerat er, så kommer ert liv att bli så annorlunda från vad det nu är. Lyckan ni söker och bekvämligheten som är er rättighet blir ert ganska så snabbt. De kommer att brygga gapet som nu finns, och ta er från brist till överflöd på alla sätt och vis. Den mest tilltalande aspekten kommer att bli insikten om att ni kommer att ha mer än tillräcklig tid för er själva, och för att följa era egna intressen. Det blir inte längre någon klasskillnad mellan de som har och de som inte har, då varje person anses som jämlik då det gäller att dela på resultatet av ert arbete. Mycket av arbetet kommer i vilket fall som helst att bli automatiserat och datamaskinerna så avancerade att ni kommer knappt alls att vara involverade. Fritid och kreativa intressen kommer mer än infria era önskningar att utveckla era personliga färdigheter. Även det som ni kallar arbete kommer att bli tillfredställande och njutbart, och inte på något sätt det knog som ni ofta upplever nu.

Så Mina Kära håll era ögon på framtiden och oroa er inte över något som fattas er nu. Allt kommer att gottgöras er, så att ni kommer ut ur det hela mycket lyckligare och tryggade än tidigare. Unga människor kommer att tas om hand om på ett sådant sätt att de ges exakt vad som krävs för deras utveckling. De dagar då de alla går igenom samma system kommer att förändras till förmån för mer personlig upplärning. I själva verket så kommer det att försökas att ge dem utbildning som är förenlig med deras tilltänkta livsplan. Trenden kommer att vara att följa individuella behov och inte obligatorisk utbildning. Till och med metoderna blir så att tiden används på rätt sätt, utan att det behövs oändliga timmar för att plugga eller ta tester. Information kommer att föra till var student och behålls av individen och kan kommas ihåg omedelbar. Ni måste komma ihåg att då tiden går så expanderar medvetandenivåerna snabbt, så utbildningen måste också förändras parallellt.

När ni tänker på att efter hundratals och tusentals år av liv med många erfarenheter på Jorden så frigörs ni nu från de lägre dimensionerna och det är ett tillfälle för stor glädje och lycka. Ert fullbordande ligger inom de högre dimensionerna som är ert sanna hem. Folk pratar om helvetet, men i själva verket så har det skapats av er och det har funnits på Jorden. Ni kan nu lägga detta bakom er, då det inte kan nå er när väl era vibrationer har lyfts upp. Genom Lagen om Attraherande så dras ni till den nya Jorden och ni blir också en del av de nya energierna som för in dess manifestering. När Upplyftningen slutligen äger rum under 2012, så kan bara de bland er som är av en högre vibration lyftas upp med den nya Jorden. De själar som av olika anledningar har beslutat att förbli i den tredje dimensionen kommer att stanna kvar för att fortsätta sin utveckling. En dag i framtiden kommer möjligheten åter för dem att lyftas upp, och på så sätt fortsätter livets cykel.

Utöver hela universum fortsätter liv att utvecklas i sina olika former, och inget står still värst länge. Som ni har lärt er, så är förändring det enda konstanta som existerar, inkluderat in och ut-andningen från Källan. Skaparen har satt upp reglerna och via er upplever Skaparen allt som manifesteras inom skapelsen. Livets mysterier är alltför mycket att förstå när ni är inom begränsat medvetande. Ni kommer dock att med tiden föra er uppåt genom dimensionerna och nå ett stadium av full förståelse och uppfattning. Ni ges vad som anses lämpligt för varje stadium av ert tillfrisknande, och återgår på så sätt till den nivån ni var vid innan ni ingick i de lägre dimensionerna.

Så ni är inga främlingar till sanningen, och när ni lär er den så kommer ni att finna att den stämmer med er. Helt klart så kommer ni att behöva ha ett öppet sinne och vara förberedd på att släppa en del av era omhuldade uppfattningar. I livet hos de flesta har det funnits perioder som mestadels är under upplärningsåren då lärdom har gett som är accepterat eftersom ni litar på era överordnade. I själva verket så kan ni lätt därför utveckla rigida uppfattningar, vilka är svåra att penetrera. Var djärva och nyfikna och om ni har en källa ni litar på, så använd den som en måttstock mot allt som utmanar det. Dessa tider är så viktiga för er och er omedelbara framtid, så sätt ert sikt på vad ni vill få ut av det och förhoppningsvis kommer det att bli ert Upplyftande. Vi skickar vår Kärlek till er alla, för att assistera er i de slutgiltiga stadierna på er resa mot den Gyllene Åldern.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge