Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 13 februari 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 13 februari 2015


Illusionen att du lever medan du är på Jorden är något du själv skapat, för du tilläts friheten att välja när du upplevde separation från helheten. Självklart har de i den andliga världen följt dig genom dina många liv och har försökt att vägleda dig mot Ljuset. I det här stadiet avslutas nu den cykel du är i för närvarande och du har fått din sista möjlighet att nå det stadium i evolutionen när du inte längre har ett behov av att leva i de lägre vibrationerna.

Så länge som du befunnit dig i den här cykeln, och för de flesta av er är det från början av ungefär 26 500 år sedan, har möjligheterna existerat för tillväxt genom upplevelser och erfarenheter. Emellertid har vissa själar tappat så mycket Ljus och blivit så fästa vid de lägre vibrationerna, att de har lite eller ingen uppfattning alls om hur de skall lyfta upp sig själva, eller ens om sin sanna natur. Tillsammans med andliga guider försöker vi att upplysa dem men många är i förnekelse. Så i slutet av cykeln kan du vara säker på att varenda chans tas och hjälp ges för att väcka själarna till deras sanna jag.

Det finns dock många möjligheter för "förlorade" själar att vakna upp, och de är aldrig övergivna eller lämnade till att själva göra framsteg. Dessutom har de all tid de behöver för att påbörja sin resa tillbaka till Ljuset. För dem som inte har utvecklats tillräckligt för att ta sin plats i de högre vibrationerna väntar en ny början i en ny cykel på dem.

Det finns ingen skam kopplat till dessa själar som fortfarande befinner sig i det tidiga stadiet av utveckling, och ingen brist på hjälp för att leda dem tillbaka på Ljusets väg. För själar som är vid slutet av behovet av fler inkarnationer i de lägre vibrationerna kommer ett uppvaknande att upplevas och en större förståelse för sanningen. Den enkla sanningen är att du inte är din kropp, och när du återvänder till mentalriket kommer du inte att ha något behov för en kropp utan kan "tänka" dig in i vilken form du önskar ta.

Det verkliga och sanna livet i den andliga världen är mycket annorlunda mol vad du har fått lära dig och vant dig vid, men du kommer att få hjälp att gå igenom de högre stadierna av din evolution. Nivåerna du besöker mellan inkarnationerna är fortvarande huvudsakligen av de lägre vibrationerna och du kommer att behålla din jordiska form tills du har behov av att inkarnera igen.

Varje gång guidas du till vilka förändringar du bör göra i ditt val av vem du skall välja som dina föräldrar. I vissa fall är de valda för dig för att försäkra att du får upplevelser i enlighet med dina behov och som du själv går med på. Så även om du är missnöjd med dina föräldrar så kom ihåg att du har valt dessa två som kan ge dig de upplevelser du behöver för att utvecklas. Naturligtvis har dina föräldrar den största påverkan på dig när du är ung och den perioden är den viktigast för resten av ditt liv.

Låt det bli känt att det kan finnas tidigare tillfällen när din nuvarande familj har varit tillsammans i olika relationer. Så förutsätt inte nödvändigtvis att de är nya för dig, även om detta ofta är fallet. Välsigna de själar som har gått med på att bli en del av ditt liv, för var och en av dem ger av dem själva för dina upplevelser och erfarenheter. Detta är naturligtvis lika mycket för deras upplevelser som det är för dina. I själva verket är det så att alla själar som kommer in i ditt liv spelar ut sin livsplan, så var och en av er har ett ansvar mot varandra.

Själar kommer att komma och gå i ditt liv efter behov, så behandla nya vänner med omsorg för de kan vara mycket viktiga för dig. När de blir en viktig del i ditt liv kan du vara säker på att du kommer att uppehålla länken med dem. Om de bara ett tillfälligt möte kanske de inte har någon ytterligare del alls i ditt liv.

Omvälvningar sker utöver hela världen på grund av att det gamla sättet att leva inte fungerar längre och de som styr klamrar sig fast vid sin auktoritet, men förgäves. Ibland resulterar detta i våld när ingendera sidan medger nederlag, men inom kort kommer du att få se att de som representerar Ljuset tar över ansvaret. De kanske inte kan föra in förändringar omedelbart, men som president Obama måste bida sin tid och göra vad han kan medan han samtidigt håller en position av makt.

Var så säker på att Ljuset vinner dagen, och medan det fortfarande kommer att finnas hinder för det så kan ingen stoppa den oundvikliga segern som Ljuskrafterna strävar efter. I vetskap om detta bör det vara till stor hjälp att rida ut stormen, eftersom oavsett vad som händer så är den ultimata segern säker. Allt vi kan be er om är att fortsätta vara starka i er beslutsamhet att stanna på er väg och hjälpa Ljuset att helt övervinna de mörka energierna.

Resan har varit lång och mödosam för att nå detta skede i din utveckling. Emellertid har ljuset alltid varit närvarande och har försiktigt arbetat för att uppehålla sanningen som gradvis har förts fram i ljuset. För vissa har det varit för mycket att ta in, men sanningen kommer alltid att stå fast och består, samtidigt som det som är mindre än så bleknar bort.

Nu är tiden inne för uppvaknande och Ljusets krafter kommer att vara aktiva med att hjälpa själar att lyftas upp och acceptera att deras sanna jag också är av Ljuset. Ni är kraftfulla själar utan en riktig förståelse för er potential. Och när ni går djupare in i Ljuset så kommer ni att ha fantastiska upplevelser och uppenbarelser.

Våra nära liggande möten med er kommer att öppna dörren till sanningen så som ni skulle förstå den och göra det möjligt för er att kasta av allting som är mindre betydelsefullt. Ibland är det svårt att uttrycka i ord som ni använder, för de har sin begränsning, men allt som är mindre än Ljuset kommer inte att kännas rätt och ni kommer att kunna göra er av med det. Alltför länge har ni matats med allehanda falsk information, men nu är ni klokare och mer erfarna och kan urskilja sanningen från det som inte är det. Lita på er intuition och om ni fortfarande tvivlar vänta då till era upplevelser sätter er på den rätta vägen. Ni har många själar i andevärlden som inte bara följer era framsteg noggrant utan de kommer nära er för att ge ett intryck av sanningen i er.

Jag är SaLuSa från Sirius och njuter av den högre grad av frihet för att förmedla många sanningar till er som gör era framsteg så mycket lättare. Det är bara nu på senare tid som ert medvetande har växt tillräckligt för att vi skall kunna ge er mer information som ni kan överväga. Det har nu blivit värdefullt då så många själar vaknar upp för sanningen. Jag lämnar er med mina välsignelser och min kärlek.

Tack SaLuSa. Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge