Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 17, 2010

SaLuSa, November 17, 2010

Saker och ting kommer nu verkligen till sin spets, och när väl makten är bortförd från Illuminati kommer förändringarna att starta mycket snabbt. De konfronteras utav Ljusets krafter vart än de vänder sig, och vi är noga med att observera deras reaktioner då de blir irrationella och panikslagna. De slåss i en förlorad kamp och är nu medvetna om den slutliga kollapsen av deras välde. Det finns ingenstans att gömma sig eftersom vi spårar alla deras rörelser, och som vi tidigare har sagt så är vi närvarande vid deras enskilda överläggningar. Eftersom vår auktoritet har expanderas utöver vårt ursprungliga ansvarsområde så handlar vi mer direkt för att stoppa deras hemliga operationer riktade mot er eller andra länder. Vi stämmer in i er uppfattning ”nu får det vara slut” och det är nu Ljusets tur att visa vägen för folket på Jorden. Så mycket arbete har redan gjorts med att bana vägen för de sista åren i denna cykel för att se till att det är en lugn och framgångsrik resa. Ni har naturligtvis spelat en stor roll för att uppnå detta resultat, och ni har hjälpt till med att skapa nätverket av Ljus som nu omger Jorden.

Sann demokrati tar platsen från det politiska vakuum som har misslyckats med att agera gentemot folkets behov. Bevis för detta kan ses i nyliga utvecklingar i Burma, där Aung San Kyi aldrig har tvekat i hennes tro på demokratiska förändringar som kommer att frigöra folket från det militära stryptaget. Liksom President Obama, så är hon en själ av enormt Ljus och under stor press från de mörka Tjänarna, men ger sin tjänst utan tanke på sig själv. Var förvissad om att Ljuset och dess anhängare kommer att bli vinnande och de mörka Tjänarna kommer att besegras, inte med våld och militär makt utan av makten av Kärlek och Ljus. Det kanske låter otroligt när ni ser tillbaka på er historia, men ni är nu i en helt annorlunda era, då krafter utifrån med stöd av Ljusets Brödraskap styr resultatet av aktiviteter på Jorden. Moder Jord spelar också en roll och önskar att arbeta med oss då hennes eget renande äger rum.

Så Minda Kära vad som än händer som inte stämmer in med Upplyftningsprocessen så var inte oroliga eftersom det inte alls kommer att påverka slutresultatet. Som ni ibland får reda på så går många länder igenom en självanalys då de inser att det gamla paradigmet inte längre fungerar. De som önskar att behålla de nuvarande förhållandena blir snabbt till en minoritet och deras inflytande kommer inte att påverka programmen för förändringar som är redo att påbörjas. Den Galaktiska Federationen representerar civilisationer som har blivit större än att använda sig av krig och våld, och söker att föra in total fred i Universum. Vi är därför mycket involverade med er Upplyftning och redo att välkomna er som medresenärer som har förflyttat sig in i Ljuset. Hitintills så var våra aktiviteter mycket mer begränsade även om vi har guidat er på er utvecklingsväg. Med en gåva av fri vilja har ni beslutat på vilket sätt ni har nått denna punkt i tiden, och från och med nu så har vi tillåtelse att ge er all hjälp. I själva verket så är det nu vår skyldighet att se till att denna cykel avslutas så att hela Universum kan lyftas up.

Vi vet att många bland er känner er mycket upprymda utav utvecklingarna och förnimmer förändringarna bland er. Det kommer så småningom att beröra fler och fler människor då deras vibrationer lyfts upp, och vilken fantastisk energi det skickar ut som kommer att påskynda förändringarna. Uppväckningen har fått folk att titta på meningen med livet, och deras uppfattningar i samband med det. Informationen som vi ger angående er är en stark utmaning för dem som inte tidigare har tänkt på vårt involverade i er evolution. Vi vill därför påminna er att vi är era framtida själva och också er familj från stjärnorna. Vi är alla förbundna, som En i Skaparens medvetande. Vi är i själva verket inte annorlunda från er, då vi alla kommer från Källan av Allt Som Är. Vi är också Spirituella Varelser som vid denna tid helt enkelt existerar i en högre dimension, då vi samstämmer med den speciella vibrationen. Ni kommer snart att förena er med oss, då det är ert öde att lyftas upp vid slutet av denna cykel.

Ni är nu tillräckligt visa för att ignorerar de futila förklaringarna som har getts för våra skepp som besöker Jorden. Ni är inte längre lättlurade och er förståelse av Kosmiska ting är utmärkt, vilket bereder vägen för er upphöjning till Komiska Varelser. För de som finner att avancerandet är alltför snabbt så kommer det att finnas guidande så småningom. Vi försöker att inte överväldiga er med allt för mycket information, men samtidigt står ni på randen till en stor händelse som kommer att sluta med er Upplyftning. Då ert medvetande expanderar kommer ni oundvikligen att finna er själva med en bättre förmåga att förstå vad som ni ges. Det finns i själva verket vackra själar på alla nivåer av livet, men de har inte nödvändigtvis samma medvetande nivå som de vilka redan har vaknat upp. Det är inte på något sätt uteslutna från Upplyftningsprocessen och de kommer lätt att acceptera vad som är nödvändigt för att ändra deras riktning. Det är möjligen därför att de redan har basen för en större expansion av deras medvetande.

Vi kommer mer och mer in i era liv och det är avsiktligt, och det är inte en tillfällighet då vi skall gå framåt tillsammans. När vi väl öppet kan engagera oss med er ser vi hur stor band kommer att skapas, och det kommer att hjälpa oss alla att ta oss igenom de slutliga faserna av renandet. Ingen trodde att det skulle bli lätt och vi har hela tiden försökt att ge er fakta på ett acceptabelt sätt. Det sista vi vill göra är att skapa rädsla, och vi har gjort stora ansträngningar för att förklara hur vi begränsar effekterna av alla omvälvningar. Moder Jord måste dock uppnå hennes egen Upplyftning, men kom ihåg att hon bär er med sig i en högst unik process som involverar fysiska Varelser.

Jag är SaLuSa från Sirius och önskar att vi kunde ge precis information då det gäller tidpunkten för händelser som står nära att ta form. Först och främst så finns det mycket flexibilitet involverat och den rätta tidpunkten kanske inte är uppenbar förrän på sluttampen Det ända som är säkert är slutdatumet som har utfärdats och vid den tiden måste allt påbörjas, och vi tänker inte ge er det datumet av självklara skäl. Vi har inte kommit så här långt för att tillåta några sista intrång från vad som nu finns kvar av de mörka Tjänarnas makt. Vi kommer emellertid att berätta att ni inte har särskilt länge att vänta, och vi tror att ni intuitivt är medvetna om hur nära det ligger, så håll fast vid er uppfattning om den underbara framtiden som ligger framför er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge