Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 17, 2010

SaLuSa, March 17, 2010

Helt klart är att med som saker och ting som det är så finns det en hel del missnöje med förhållandena på Jorden. Folk är angelägna att finna något annorlunda eller något sätt att kringgå dem. Detta var ändå helt förutsett som ett klimax till uppbrytandet av det gamla paradigmet, och det finns en räddningsplan. Vi refererar naturligtvis till Upplyftandet, vilket är känt av bara en relativt liten del av Mänskligheten. Många fler har hört talas om det, men det har ingen riktig mening för dem, utan det är i själva verket ofta förnekat som fantasifulla tankar av drömmare. Det är högst väsentligt att varje själ förstår vad Upplyftningen innebär, och att var och en kan göra ett inspirerat val. Ni som redan är medvetna kan hjälpa dem att förstå vilken underbar process det är – en som är menad att lyfta upp er till nivåer som är mer i linje med ert sanna självt. Som ni förstår så blir det mycket viktigt att vi får möjligheten att göra våra uttalanden, som innefattar Upplyftningen, snarast möjligt. Detta uppehålls medan vi arbetar med våra allierade för regeringsförändringar, vilket gör det möjligt att tidigarelägga det. Intentionen har hela tiden varit att se till att varje själ får möjlighet att göra ett informerat val.

Det är bara naturligt att efter erfarenheter i så många liv att det finns en svaghet för Jorden. Den kan visa de vackraste scenerna som är en absolut bild av färg. Utan effekten av Människans negativa inflytande kan ni också hitta dessa idylliska platser av ytterlig fred och stillhet. Det är trots detta bara en blek reflektion av vad som väntar er i de högre dimensionerna. Under antagandet att valet görs med full kunskap om vad Upplyftning betyder skulle det vara överraskande om många själar förkastade möjligheten att lyftas upp. De lägre vibrationerna trubbar dock av känsligheten och minskar ert Ljus och att hitta vägen tillbaka är inte alls lätt. Det har inte varit någon brist på försök att framföra sanningen till er då det under det senaste århundradet har förekommit upprepade försöka att införa upplysning. Såsom ni ofta säger, ”man kan föra en häst till vattnet, men kan inte tvinga den att dricka” och så är det med många människor som inte än är redo för det. Som alla andra har de dock undermedvetna minnen av deras tidigare erfarenheter, men tills att de kan komma åt dessa kommer de att förbli slumrande.

Familjemedlemmar är ofta på olika nivåer av förståelse, och det dominerande guidandet är ofta genom majoritetstron. Om man söker så kommer dock intuitionen att spela in, och om tid sätts åt sidan för meditation så leder det till en klar kommunikation. För er personligen finns det verkligen inte något bättre guidande, då det ger precis enligt det stadium av förståelse som ni är vid. Vi kommer tillsammans med Mästarna sätta scenen för upplysning när vi väl öppet kommer bland er. Det är nödvändigt att framföra faktumet att den gamla Jorden inte längre kommer att existera som den var. I vilket fall som helst måste folk bestämma sig om de önskar att arbeta mot Upplyftningen, eller förbli inom 3D någon annanstans. Det har aldrig funnits ett tillfälle som detta tidigare, och ni som uppstigande själar kommer att bli de första att genomleva kroppsliga förändringar som förberedelse till ert upplyftande in i de högre dimensionerna. I själva verket så har många redan en uppfattning om att det äger rum, och känner skillnaden det gör i deras liv. Framförallt så är det en känsla av lätthet, och en frid inombords som för er genom dualiteten utan att påverkas av de lägre vibrationerna.

Vi säger för evigt att stora händelser är mycket nära, och energierna som projicerar dem till manifestering visar sig vara så starka att det inte längre kan hållas tillbaka länge till. Naturligtvis justerar vi kontinuerligt enligt förhållanden på Jorden, och ger våra allierade allt stöd för att uppnå deras mål. Teknologiskt så är vi helt överlägsna de mörka krafterna, och trots att de har utvecklat massförstörelse vapen kan vi med säkerhet hantera dem. Frukta inte då sluttiden redan har skrivits ned så att allt blir som gudomligt planerat. Om det finns tvivel så låt oss bekräfta att ni välvilligt och ivrigt ingick i dualiteten, och visste vilken hård test det skulle bli. Ni tvekade dock aldrig på löftet att ni skulle lyftas upp när sluttiden kom. När ni ser tillbaka kommer det bara att bli i förundring över det sätt som ni lösgjordes från inflytandet av de lägre vibrationerna då ni hade blivit så förknippade med dem.

Erfarenhet är vad ni kommer att ta tillbaka till de högre regionerna, och många kommer att gynnas av detta. Precis som vi vet hur vi skall hantera era problem tack vare vår erfarenhet, så kommer ni att hjälpa andra. Att tjäna är vad som gäller, vilket tas mycket allvarligt och det indikerar önskan att tjäna andra som också söker vägen mot Ljuset. På Jorden är ett sådant resultat en veritabel bragd med tanke på de många distraktionerna som möter er överallt. Det kräver ett stadigt fokus på vad ni har i sikte. Utfört med kärlek och omsorg så är det ett absolut uttryck från en som är full av Ljus.

Mina Kära, ni är på sista varvet vilket kommer att se slutet av denna cykel med en absolut härlig final. Inom en kort tid kommer ni att ha förflyttat er från mörkrets regioner till de av Ljuset. Det ”Levande Helvetet” blir himmelsk lycka och fred bortom er nuvarande förståelse. Alla band blir brutna och Lagen om Nåd ser till att inga karmiska rester går vidare med er. Det blir början av en annan cykel, men denna gång utav Ljuset utan inblandning från mörkrets Tjänare. De kommer att ha förflyttat sig mot vad som är lämpligt för deras nuvarande vibration. Alla går vidare i sin utveckling, förutom att en del har rest längre och lämnar då helt det gamla bakom sig. Betänksamheter som ni kan tänkas ha om framtiden bör ni lämna bakom er eftersom tiden kommer att utvisa att det aldrig var ovisst vad resultatet skulle bli.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag ber er att komma ihåg att vi från den Galaktiska Federationen är ni, och i oss kommer ni att se vad ni skall bli. Inget kan vara mer naturligt än sammanförandet av oss alla. Vår framtid är att förenas i Kärlek och önskan att ta vår kunskap och förmåga till andra. Gud har gett oss den skapande kraften, och kunskapen om hur den bästa skall användas. Vi har fått förtroende i och med att vi tagit ett löfte att tjäna Guds vilja, och att sprida Ljuset vitt och brett. Vi skall alla bli Ljusets krigare till gagn för alla andra själar.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge