Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 12 februari 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 12 februari 2016

Mike Quinsey

Mycket händer som hålls hemligt så långt det är möjligt av dem som är inblandade. Starka rykten förekommer att en stor händelse snart kommer att orsaka att några banker får läggas ned på grund av de stora förändringar som är på gång. Det synes vara oundvikligt eftersom de måste anpassas till förändringarna för att undvika ett fullständigt misslyckande.

Det skulle vara lätt att tala om för er att inte oroa er men sådana händelser har inträffat förr och har i slutändan visat sig fördelaktiga för er framtid. Detta bör inte överraska er då förändringar sker hela tiden, men kanske inte på den nivå som nu kan förväntas. Allt omkring er förändras eftersom de gamla sätten och systemen är ”uppdaterade” för att anpassa sig till den Nya Tidsåldern som nu har påbörjats. I slutändan kommer ni att bli överlyckliga för dem eftersom de kommer att ge kontinuitet och tillräckligt med inkomster som gör att ni kan leva ett komfortabelt liv.

Ni har fått höra från St Germain sedan en mycket lång tid tillbaka att dessa förändringar skulle ske när tiden var den rätta och den har nu anlänt. Ni kommer att få uppleva en hel ström av förändringar under nästa år eller så. Detta innebär stora förändringar och de kommer att lyfta upp er livskvalitet avsevärt. När ni är mitt inne i dem, tänk då på att de betyder en ”rensning” av de gamla systemen som inte längre tjänar era behov.

Det kommer tider när det är viktigt att arbeta tillsammans för i det långa loppet kommer ni alla att inkluderas och bli mer än nöjda med resultatet. Var säkra på att de som skulle förneka er sådana framgångar som blir av detta inte blir i stånd att blanda sig i och hindra de av Gud givna löftena om en befrielse från er fängelseplanet. Ja, den har kallats så vid ett flertal tillfällen och många har förnekat det, men det är sant och snart kommer ni att förstå hur detta kunde inträffa.

Du kommer att finna många meddelanden som informerar dig om förändringarna och de bör ge dig den försäkran som många söker. Efter åratal av löften så kommer nu plötsligt allt det arbete som har lagts ner att bära frukt. Ni har aldrig varit ensamma i er kamp mot de Mörkas tjänare, och vid denna viktiga tidpunkt har ni extra stöd från varelser som har följt era framsteg på avstånd.

De har tålmodigt väntat på rätt tid för att avslöja sig själva. De är fridfulla och kärleksfulla varelser som kommer från mycket högre dimensioner för att bistå Moder Jord och hennes civilisationer för att på ett säkert sätt förhandla oss ur denna tid av kaos. Er framtid är säkrad oavsett eventuella svårigheter den kan medföra. Framtiden är gyllene och en tidsepok av stora framsteg som lyfter er upp och ut ur de lägre vibrationerna och lovar mycken glädje och lycka.

En del frågar vad alla dessa förändringar handlar om och varför de kommer nu, och det enkla svaret är att ”det är dags nu”. Ända sedan den nuvarande cykeln startade var ni destinerade att nå den här tidpunkten, och resultatet har blivit i enlighet med de ansträngningar som gjorts av dessa varelser av Ljuset som har hållit sina löften att sprida Ljuset vitt och brett.

Med tiden kommer Ljuset även att omfamna de Mörkas tjänare, eftersom de gradvis kommer att svara an på det. Det förväntas att ni av Ljuset kommer att behandla dem med medkänsla. De är inte bortom möjligheten att vakna upp än en gång och de kan lyftas upp till Ljuset med er hjälp och er kärlek. Ingen själ är bortom räddning och kanske ni kan se dem som själar som kräver mycket kärlek för att väcka dem till Ljuset.

De flesta av er träffar varje dag själar som befinner sig på olika nivåer av er evolution. Du känner om någon är en ljus själ, men du kan inte vara säker. Så behandla alla lika, även de som inte verkar ha någon kunskap om sin sanna potential. Ofta kan det vara så att några få vänliga ord väcker dem och lyfter upp dem och på så sätt startar en ström av tankar som leder till en större förståelse.

Så snart en själ svarar an så kommer deras guider med glädje att hjälpa dem vidare till ännu större insikter. Hjälp finns alltid tillgänglig och tar aldrig slut. Det är en underbar sanning att de som har funnit Ljuset inom sig är ivriga att dela det med andra. De blir ofta era healers och lärare, så Ljuset växer ständigt och blir en kraftfull energi till gagn för alla.

Ni har varit så framgångsrika att ni har grundat Ljuset på så många platser att det nu existerar ett kraftfullt nätverk runt hela Jorden. Detta lyfter upp er, precis som det lyfter upp Moder Jord, och det blir mer och mer aktivt och för in ännu mer Ljus. En seger över de Mörka är därför säkrad och de drar sig nu tillbaka då de är oförmögna att styra er med den auktoritet som de tidigare uppnått.

Kampen är ingalunda över, för de Mörka har sina hantlangare över hela Jorden, men deras makt att göra som de vill har minskat. Allteftersom tiden går så inser fler och fler av dem att de befinner sig i en försvagad position och ger upp kampen. Till skillnad från era fängelser på Jorden så får alla själar all den hjälp och kärlek som behövs för att vägleda dem tillbaka in i Ljuset. Det blir inte som ett straff, så som ni känner till det på Jorden.

När de återvänder till Ljuset blir de välkomnade, men de kommer ändå att få stå till svars för tidigare handlingar. Var och en av er har upplevd det som ”karma” och det betyder att man arbetar sig igenom sina misstag för att hindra en upprepning. Det är i stort sett okänt för er att det finns många, många varelser som övervakar er för att försäkra att ni inte blir distraherade eller vilseledda och att ni har båda fötterna stadigt på marken. Säkert är att de av er som har följt er livsplan är på god väg mot Uppstigningen.

Oh, vilken glädje och vilket firande som kommer att följa era framgångar, för vägen genom er dimension har varit svår och mycket som ett test, ändå har ni så framgångsrikt hanterat alla utmaningar. Även om det kanske inte varit väntat så fick ni en fri vilja att välja vilken väg ni ville ta.
Många av er har avancerat tillräckligt för att veta att ni har höjt era vibrationer tillräckligt för att kunna stiga upp. Du kommer att uppmanas att hjälpa andra som också arbetar mot Uppstigningen, och det är ingen som är bättre på detta än dem som redan har nått framgång. Andan av samarbete blir mer kraftfull när du gör framsteg genom dimensionerna och liknande själar successivt kommer tillsammans.

Detta sker redan på Jorden när ni dras till varandra på grund av liknande vibrationer. Livet så som du känner det, och har upplevt det, är långt från verkligheten, och din första upplevelse av den är i Sommarland dit alla själar vanligtvis går efter övergången. Livet där är ganska annorlunda mot vad du har vant dig vid på Jorden. Livet på Jorden har lärt dig hur man utvecklas i hög grad genom din egen beslutsamhet, och du skall gratuleras efter varje prestation. Ändå, när du fokuserar på en viss väg, så finns alltid hjälp tillgänglig om du behöver det.

Du står vid en punkt nu där du har avslutat din resa genom de materiella rikena. Du kan nu luta dig tillbaka och slappna av och hjälpa andra som fortfarande försöker komma på sanningen om deras vistelse på Jorden. Det blir kanske ingen annan möjlighet som den ni har nu under en tid, för som allting så kommer det igen i en annan cykel av erfarenhet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp er väg och era dagar till fullbordan.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge