Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 18 december 2015


Mike Quinsey - 18 december 2015 - En kanalisering från hans Högre jag

Mike Quinsey

Julsäsongen medför ett avbrott från de föga inbjudande händelser som sker på Jorden. Oavsett vad som händer i omvärlden är människor fast beslutna att slappna av och njuta. Det skapar en energi som tar fram det bästa hos människor och ger dem en möjlighet att vara givmilda och förlåtande när relationer har blivit skadade, eller till och med fördärvade.

För en del är det en tid för att förnya bekantskapen med dem man har förlorat kontakten med, och över hela världen sprids glädje. Det var aldrig meningen att människan skulle vara ensam, men de flesta människor är naturligtvis bundna till varandra genom karma, vilket kan ses som antingen bra eller dåligt, beroende på hur ni ser det.

Oavsett hur man ser på det är livet på Jorden en ständig utmaning, som man inte alltid förstår. Hur som helst är de alla en del av er livsplan för att hjälpa er att fortsätta utvecklas. För vissa är det dags att förnya bekantskapen med dem.

Många människors liv är sammanflätat med andras, och var och en vägleds för att säkerställa att de följer sin livsplan. Ibland såras ni känslomässigt av era upplevelser, men var medvetna om att allt sker med ert medgivande. Innan ni inkarnerar talar ni med Högre Varelser, som diskuterar detaljerna med er och kommer överens om er livsplan.

Ni vet att ju tidigare ni rensar ut kvarstående karma desto bättre, eftersom den annars kommer att hålla tillbaka era framsteg. Karma låter som ett straff, men det är långt ifrån sanningen, eftersom det helt enkelt är så att den ger er en möjlighet att utvecklas där ni kanske har misslyckats i det förflutna.

Dessutom är ni i slutet av den här cykeln och den måste rensas ut om ni ska kunna gå vidare. Så det är mycket viktigt att ni tar saken på allvar om ni vill ta er ur den tredje dimensionen.

Jorden genomgår en omvälvande förvandling och Moder Jord kämpar med de förändringar som är försenade. Hon har tålmodigt väntat på att människan ska sluta förstöra miljön, men till lite nytta. Resultatet är att förändringarna nu börjar upplevas som destruktiva, men de är alla en del av den nödvändiga reningen, så att den Nya Tidsåldern kan komma igång.

Oroa er inte för utfallet, för ni är garanterade positiva förändringar som ska återsälla freden på Jorden. Den kommer att likna den Gyllene Tidsåldern, men förstå att den inte kan komma förrän vibrationerna har nått den nödvändiga nivån. Ni har allt att se fram emot, även om ni nu ser så mycket turbulens omkring er. Ni kommer att nå era mål med hjälp av andra, som kommer att ge sig till känna för er när tiden är rätt.

För närvarande har ni svårt att förstå varför så mycket förändras omkring er. Det kommer att bli svårt att avgöra exakt vad som fungerar för allas bästa, så er intuition kommer att träda i funktion. Ni vet bakgrunden till vad som händer, men just nu finns det ingen garanti för hur saker och ting kommer att utspela sig.

Fri vilja är fortfarande ett privilegium för alla själar, och som ett kollektiv är det till stor del ni som bestämmer hur framtiden ska utveckla sig. Den större planen kommer under alla omständigheter att genomföras, men om det blir en smidig övergång är upp till er. Vad som än händer kommer Uppstigningen att äga rum i en nära framtid.

Ni kommer att kunna identifiera de som är av Ljuset och som är engagerade i arbetet med att upplysa andra. Men ni kommer inte att kunna identifiera alla av dem, eftersom en del av dem undviker publicitet och tyst men effektivt utför sitt arbete. Man kan ofta känna av högre energier runt en sådan person, och det är ett mycket tillförlitligt sätt att veta att de är av Ljuset.

Era intuitiva krafter kommer att hjälpa er att veta när ni möter dem. Det borde vara lätt för dem som är utvecklade för att identifiera dessa själar som låtsas vara upplysta, men följer en väg som inte är helt ansluten till Ljuset.

Ni bör vid det här laget vara medvetna om att många av era vänner, som är Ljusvarelser, kommer från de högre sfärerna och arbetar med de Galaktiska Styrkorna. De har gjort det i eoner av tid och väglett mänskligheten till att hålla fötterna stadigt på sin väg. De flesta själar har liten eller ingen förståelse för det sätt som Själen arbetar med dem.

Det skulle fungera mycket bättre om de förstod hur de ska få kontakt med sina Guider. De är här för att hjälpa er att utvecklas och om möjligt se till att ni håller er till era åtagande. Ni behöver aldrig känna er ensamma och kan kalla på era Guider när som helst för att få hjälp.

Kärlek är den största och kraftfullaste energi som finns, men på er relativt låga vibration är det inte lätt att använda den för att åstadkomma underverk. Ni kan dock ge framgångsrik healing, som många av era healers redan gör. Även några vänliga ord, uttalade med kärlek och känsla, kan lyfta upp en själ i nöd.

Ni vet förmodligen redan att energin är mycket starkare när ni är i en grupp, och mycket mer kan uppnås på detta sätt. I slutändan kommer ni att omedelbart kunna se resultatet av er healing, men det bör noteras att i de högre dimensionerna behövs ingen healing.

Vissa själar kan inte förstå varför de har accepterat ett så utmanande liv på Jorden. Det är möjligt, eftersom de har glömt varför de frivilligt erbjöd sig att sänka sig ner till tredje dimensionen. Ni kände säkert medlidande med dessa själar som var fångade i de lägre vibrationerna, och var förmodligen i en grupp volontärer som valde att hjälpa dem att återvända till Ljuset.

Ni gjorde så efter att ha fått en försäkran om att ni alltid skulle ledsagas av Ljusvarelser. Med andra ord skulle ni bli guidade och hjälpta genom ert uppdrag, för att säkra er återfärd till Ljuset. Allt som händer omkring er är en del av era erfarenheter, och när fler av er återvänder till Ljuset kommer behovet av mer omfattande lärdomar att bli onödiga.

Ni kan fortsätta att hållas i mörker vad det gäller händelserna på Jorden, och det kommer att förbli så tills de mörka Tjänarna hindras från att blanda sig i. Det kommer att förändras över tid när fler modiga själar ignorerar deras hot, och fortsätter med sina ambitioner att upplysa befolkningen. Det finns så många människor som förlorat livet i sina försök att föra ut sanningen.

En del själar som är framstående bland ledande ”Ljus” är beskyddade, eftersom deras arbete är så avgörande och viktigt. Ni kommer utan tvekan att känna igen dem, och deras meddelanden ger er aktuell information. Mycket händer bakom kulisserna och på det hela taget är läget nu mycket uppmuntrande.

Jag är Mike Quinsey och tar emot dessa meddelanden genom mitt Högre Jag. Det här blir det sista meddelandet för i år. Jag återkommer fredagen den 1 januari 2016. Det ser ut att bli ett spännande år och jag tror att stora framsteg kommer att göras. Avslöjandet kommer sannolikt att äga rum, och när det inträffar kommer det att signaler frisläppandet av mycket information som har hållits tillbaka.

Jag önskar er alla en lycklig tid, oavsett vilket firande ni är vana vid att njuta av vid denna tid. Det är en fantastisk möjlighet att träffas och sända ut kärlek och ljus till världen.

I Kärlek och Ljus, Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge