Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 11 december 2015


Mike Quinsey - 11 december 2015 - En kanalisering från hans Högre jag

Mike Quinsey

Mycket händer på er Jord vid den här tiden, det mesta är utom synhåll för er så ni har liten eller ingen kunskap om vad som sker. En våldsam konfrontation sker mellan Ljuset och de Mörka tjänarna som snabbt förlorar sitt inflytande. Gradvis kommer länge undertryckta uppfinningar eller framsteg inom olika områden till stånd tack vare Ljusvarelser som är involverade och ibland riskerar sina liv. Dock kan de inte hejda ljusflödet och Ljuset lyfter upp hela er värld.

Med en ökning i er medvetandenivå är nu fler själar plötsligt medvetna om hur de mörka under århundraden har vilselett dem. Tiden har praktiskt taget stått stilla på grund av att de Mörka tjänarna har försäkrat sig om att nya uppfinningar, som skulle kunnat lyfta er upp, har hållits tillbaka av dem. Var så säkra på att det bara kan bli en tillfällig försening för ni är destinerade att ta ett hopp framåt innan den nuvarande cykeln avslutas.

Så snart ni börjar dra nytta av de nya teknologierna så kommer behovet av att tillbringa den mesta tiden med att försörja er att sakta förändras. Uppfinningar som gör att ni slipper slita ut er med arbete ligger och väntar på att användas, och så snart de tas i bruk kommer ni att bli mer oberoende. Välstånd kommer att försäkra att alla drar fördel av förändringarna som kommer och fattigdom kommer att bli ett minne blott. Hittills har rikedomar varit i händerna på en liten minoritet, som avsiktligt har hållit er i ett tillstånd av olika behov, vilket gjort att ni varit beroende av dem.

Situationen är redan förändrad, men det kommer att ta tid innan du känner fördelarna med den. Rikedomen i världen skall rättvist spridas ut bland människor efter deras behov. Tiden för ”att ha” och ”att inte ha” kommer att passera och girighet kommer inte att tolereras. Det kommer dock inte att förbli ett problem för med tiden kommer de stigande vibrationerna endast att tillåta de själar som är redo att stiga upp och som är redo att bilda ett nytt samhälle, byggt på rättvisa och jämlikhet.

Om du bekymrar dig över din plats i framtiden så ha ingen rädsla för det eftersom varje själ kommer att befinna sig på exakt rätt nivå. Inte en enda kan höja sig till en högre nivå än deras vibrationer tillåter. Det betyder att alla de som har gjort er till fångar på Jorden under årtusenden också kommer att gå till en nivå som är förenlig med deras lägre vibrationer. De kan inte längre lägga sig i och störa din själs framsteg, och de kommer att stå inför lektioner som de behöver för att återvända till Ljuset. Allt sker på ett absolut rättvist sätt eftersom Gud fortfarande håller alla själar i sin kärleksfulla famn.

Ni har fått gå igenom många prövningar och vedermödor och testats till gränsen för vad ni klarar, men aldrig mer än vad ni kunde hantera. Ni är så mycket starkare nu på grund av era erfarenheter och kommer att kunna hantera de olika typer av problem ni stöter på när ni frivilligt ställer upp för att hjälpa själar som är fångade i de lägre vibrationerna. Glädjen som ligger i att kunna hjälpa andra som kämpar för att hitta vägen hem kommer att göra det värt med alla era ansträngningar.

Ni förbereder er redan för festligheterna, och de glada förväntningarna i att ge och ta emot gåvor från familj och vänner. Varje gång sprider känslan av kärlek hopp och höga förväntningar på framtiden, även om det finns hot av negativ aktivitet runt om er som är avsedd att skapa panik och rädsla. Fortsätt att vara lugn och fridfull och din närvaro bland människor kommer att få en lugnande effekt.

Det kan inte illustreras på ett bättre sätt än genom att delta i en avslappnande meditation, och i en grupp där kraften känns stark och är mer uppenbar. Du finner redan att de stigande vibrationerna för in förändringar i djurriket, och de mest ovanliga vänskapsförhållanden har gjorts. Djuren blir vän med dem som normalt sett är de som jagar dem, och detta kommer att spridas och fler exempel kommer att kunna registreras.

Så småningom kommer de inte att behöva jaga varandra för mat, och var det inte förutsagt att ”lejonet skall ligga ner med lammet”? Det är början på förändringar som gradvis kommer att spridas vitt och brett. Även den mänskliga rasen kommer så småningom att förändras på så sätt att det inte kommer att finnas behov av att äta kött, allteftersom vibrationerna höjs. Men för närvarande äter majoriteten av själar fortfarande sådana livsmedel för att tillfredsställa sina kroppars behov.

Med tiden kommer ni att äta mindre när er energikälla kommer att finnas runt om er och ni drar energi från den helt naturligt. Även om många av er inte har minnen av att vara i de högre vibrationerna så kommer de som gör detta att veta att du drar energi från allting runt om dig. I din högre vibrerande kropp kommer du att behöva ytterst lite av mat, så som du är van vid på Jorden.

En del av er får lära er att den dimension som ni kallar ”Sommarland” är den dimension där de flesta av er omedelbart befinner sig efter att ha lämnat sin fysiska kropp. Då själar har haft olika upplevelser och erfarenheter bör det påpekas att det är på grund av tankens kraft. Vad du förväntar dig att få uppleva omedelbart efter döden beror i stort sett på dina tankar och önskemål. Om du tror att det inte finns någonting där så är det så det ser ut, tills du blir medveten om att det är annorlunda än vad du trodde och du blir medveten om aktiviteterna runt om dig.

Du måste ha ett öppet sinne och vara beredd på att acceptera att livet efter döden kan vara ganska så annorlunda än vad du har letts till att förvänta dig. De som har en stark religiös tro kommer i början att se att saker och ting var precis som de trodde, men ganska snart kommer det att gå upp för dem att det inte var riktigt så som de hade väntat sig. Att möta nära och kära, släktingar och vänner kommer snart att skingra alla tvivel om sanningen. Men ha i åtanke att det är tankens kraft som gör saker och ting som de är, och varför det är så stor skillnad.

Av samma orsak bör du inte vänta dig någonting och du får se att vad som finns runt om dig är mycket välbekant och liknar dina jordiska erfarenheter. Självklart är dina jordiska upplevelser verkliga och det är du själv som har skapat det du har runt om dig. Det är så annorlunda än din existens i de högre dimensionerna att de i alla avseenden är mycket mer acceptabla. Exakt vad du upplever beror på den medvetandenivå du är på, eftersom det är markanta skillnader mellan dem.

Det är mycket osannolikt att själar i en lägre vibration skulle söka den information som ges i en högra dimension, och deras upplevelser skulle kunna leda dem in i de mörka dimensionerna där det är mindre ljus. Var säkra på att de av er som är av Ljuset inte behöver känna någon rädsla alls för var ni kommer att hamna, för det är bristen på Ljus som tar er till de lägre nivåerna som nästan kan verka som totalt mörka.

När slutet på den här cykeln närmar sig och saker och ting på Jorden kommer till sitt slut, då kan det bli svårt att avgöra vad det är som verkligen händer. Emellertid läggs mycket arbete ner för att stoppa aktiviteterna från de Mörka tjänarna så att de inte stör er frigörelse från dem. Stora framgångar ligger mycket nära och märkbara framgångar kan väntas mycket snart. Ni har tålmodigt väntat på betydande framgångar och som ett resultat av de insatser som lagts ner finns det till och med möjligheter att viktiga tillkännagivanden kommer mycket snart.

Jag är Mike Quinsey och för fram dessa budskap genom mitt Högre Jag, som har begärts från St Germain. De skickas med kärlek och välsignelser till alla själar.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge