Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 13, 2010

SaLuSa, October 13, 2010

Plötsligt händer det saker som klart visar hur Ljuset har öppnat upp hela världen till sanningen. Det kommer från alla håll, och djärva människor ignorerar konsekvenserna av att säga sanningen. Det var inte alltför länge sedan som rädsla skulle ha tagit över, och tveksamhet kändes inför tanken på återverkningarna av att träda fram. Ha inga tvivel på att de mörka Tjänarna kommer att göra allt för att förhindra att sanningen kommer ut. Alla sådana försök är nu dock meningslösa då framfarten av de högre energierna är alltför kraftfull. Ni kan därför förvänta er en rusning av information då fler och fler människor är beredda att avslöja vad de vet. Sanningen är mycket mer häpnadsväckande än de flesta av er inser, och kan i själva verket vara ganska så chockerande. Det gamla paradigmet blir renat till intet, och den nya kommer helt enkelt bara ta dess plats. Många vet redan vart det bär hän, och det finns mycket att göra innan ni djupt kan tala om Upplyftningen. Allt som äger rum leder dock mot denna händelse, i en process av utveckling som för evigt går framåt. Ljusets riken väntar på er ankomst, och det blir ett mycket lycklig och glatt tillfälle.

Under veckorna och månaderna som stundar kommer det att bli uppenbart att förändringarna är i mänsklighetens bästa intresse, även om det tidvis kommer att bli kaotiskt. Ni som redan är upplysta kommer att ha ett lugnande inflytande, då ni kommer att reagera positivt. Tvivlarna behöver sina bevis innan de överger sina stelbenta tankemönster, och Ljuset bryter ned deras resistans. Det är mycket svårt att vända ryggen åt det, då det för in en frid som starkt känns och de flesta själar är förtjusta att föra in det i sina liv. Det är som att tända ljuset i ett mörkt rum, och belysningen är en plötslig upplysning. Ljuset är också ert skydd, vilket är anledningen till att det rekommenderas att ni ofta stärker er aura så att den helt omsluter er fysiska kropp. Ni har aldrig haft en sådant underbart tillfälle som ni nu har att uppleva upplyftandet.

Den materiella sidan av livet kommer så småningom att bli mindre viktig, då era behov kommer att tillgodo ses och er tid spenderas med att njuta av era nyfunna avkopplingar. Ni kommer att ha gått om tid för att åtnjuta er hobby och tidsfördriv, och arbetet som ni nu känner till det kommer till slut att bli onödigt. Tiden kommer också att räcka till för självutveckling och spirituell utveckling. Schismen som nu existerar kommer att försvinna och sanningen kommer att forma framtida uppfattningar till ett allmänt accepterande av en ny förståelse. Mycket kommer att läggas fram till er, och bevis kommer med sanningen så att det inte finns något tvivel angående dess äkthet. Det betyder att religiösa grupper kommer att göra en utvärdering av deras lärdomar med sådana standards. Ett sammankommande är oundvikligt, och det är önskvärt. För närvarande är sådan grupper rädda för sanningen, men den kommer inte att förstöra deras förståelse utan istället förstora den så att det kan ta dem framåt. Annars kommer sådana grupper att disintegrera, då de inte kan förvänta sig att bli en del av den nya vågen av sanningar om de står stilla. Mycket hjälp kommer att ges för att se till att ett framåtskridande äger rum.

Den tid som återstår och som leder fram till Upplyftningen kommer att användas för att få så många själar som möjligt att föra sig in i de högre dimensionerna. Det kommer fortfarande att bli ert val när det gäller vad ni accepterar, men ingen kommer att kunna påstå att de förnekades samma möjligheter som andra. Om en del själar inte är redo att gå vidare så kommer de naturligtvis att fortsätta att uppleva vad som är normalt för denna nuvarande dimension. De kanske dock inte medvetet gör ett val utan genom att känna sig komfortabla och emot förändringar till deras nuvarande förhållanden, det är en röst för att förbli där de är. Vi kommenterar ofta angående sådana själar och ber er att ni låter dem gå framåt som de önskar. Ge dem deras ögonblick av lycka utan att pressa dem att ändra sig, då de inte behöver känna sig skyldiga eller annorlunda om det. Ni kanske inte har haft någon vaken kunskap om att själva ha varit i deras position, men var förvissade om att ni otvivelaktigt har haft sådana upplevelser.

Ni är nu verkligen mitt i hettan och saker och ting håller på att koka över, och någonting måste snabbt förändras. Vi driver våra allierade att göra ett avslut på deras ansträngningar i detta sammanhang, då vi helst ser att agerandet kommer från dem. Slutdatumet närmar sig dock snabbt och vi kommer att bli tvungna att genomföra det med kraft om det blir nödvändigt. Vi vill se att avslöjandena genomförs snabbt, då överflödsprogrammen också närmar sig manifestering. Vi är dock extremt nöjda med det kontinuerliga ökandet av medvetande nivåer, och det visar hur alla ansträngningar från Ljusarbetarna har gett resultat. Kom ihåg att planen för er upplysning startades för mycket länge sedan. Det har krävts allt fler avancerade själar, ofta direkt från andra planeter för att skapa de rätta förhållandena. De mörka nivåerna var vid vissa tider så mäktiga och klibbande, att uppgiften såg länge allt ifrån lätt ut.

Det svåraste arbetet är nu gjort, och Ljuset har tagit befälet. Det är fast förankrat på Jorden, och det kommer att fortsätta att snabbt växa. Förhårdnade hjärtan börjar mjukna upp, och resultatet blir att fler själar vaknar upp. Potentialen för att öppnas upp finns hos var och en av dem, och när de väl uttalar deras intentioner att följa Ljuset så kommer det hjälp. Det finns absolut ingen brist på själar som är redo att lämna skönheten och glädjen av att leva i de högre domänerna för att tjänstgöra på Jorden. Ni lämnas aldrig ensamma att kämpa igenom era slag, och andra själar har gjort er sällskap genom många liv. Ibland är de era medresenärer, som en gång var er familj eller vänner som helt enkelt har gått vidare innan ni. Kärlek mellan själar vidmakthåller en länk dem emellan vilken behålls genom många liv. Så var snälla och oroa er inte för framtiden för de som står er nära, ni träffas alltid igen. I själva verket så kan vi i de högre dimensionerna sanningsenligt säga att de är bara en tanke borta.

Jag är SaLuSa från Sirius, och så uppmuntrad utav er beslutsamhet att vinna bataljen och er bestämdhet att införa förändringar. Det är vad vi vill se då det påskyndar hela processen och vårt sammanförande kommer närmare. Håll er fokus som alltid på vad ni ser som er väg mot framtiden, och sprid ert Ljus och er Kärlek så vitt och brett som möjligt.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge