Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 11 augusti 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 11 augusti 2017

Mike Quinsey

Ni är gott och väl inne i den Nya Tidsåldern och de nödvändiga förändringarna fortskrider och börjar komma på plats. De kan inte stoppas och är nödvändiga för att påbörja etablerandet av Jordens nya utformning. Den gamla Jorden ska renas och allt som är av de lägre vibrationerna kommer att försvinna. För den Mänskliga Rasen innebär det ett liv utan förtryck eller utan det ökande behovet att lösa bristen på saker som skulle ha gett er ett fridfullt och givande liv. De negativa påverkningarna kommer gradvis att minska tills de är fullständigt borttagna. Samtidigt kommer stora förändringar att se till att ert liv blir mer givande, och det kommer att bli en underbar upplevelse att få vara närvarande på den nya Jorden, och viktigast av allt ni kommer att skapa mer fritid för er själva.

De själar som lyckas med att höja sina vibrationer kommer med rätta att bli de som gör uppstigningen och finner en lyckonivå som är relativt okänd i er nuvarande tid. Livet kommer att bli glädjerikt och i samklang med alla andra, och med en upplevd kärlek som ligger bortom er nuvarande förståelse. Den Gyllene Tidsåldern kommer verkligen att ha börjat och den ivriga samarbetsviljan hos alla själar kommer att föra fram den till nivåer som ni ännu inte har upplevt. Den är en välförtjänt belöning för allt det hårda arbete och engagemang som ni lägger ned. Ni kommer så småningom att agera som en enda Mänsklig Ras där alla själar delar lika av jordens gåvor som kommer att finnas i överflöd. Allt ni någonsin har önskat kommer att bli möjligt och tankens kraft kommer att vara universell. Individer kommer att kunna få vad de än behöver, och ingen kommer att ta mer än de behöver eftersom girighetens och ego-betjäningens energier kommer att ha försvunnit för länge sedan.

Inse att när den gamla cykeln slutade och ni hade ökat era vibrationer tillräckligt, undvek ni ett slut på Tidsåldern som lätt skulle kunna lett till att Jorden förstördes. Det sågs som en möjlighet eftersom de dominerande nationerna stod mot varandra med beredskap inför kärnvapenkrig. Genom att ha undvikit en sådan världskatastrof har alla gamla profetior nu upphävts och en ny era har öppnats och ni har gradvis förflyttat er in i de förändringar som ni har skapat genom att höja era vibrationer. Krig är inte längre något alternativ och med tiden kommer allting som har med krig att göra inte längre att existera. Fred inrättas på Jorden och snart påbörjas återställandet av alla krigsplågade länder, och människor ges den tid de behöver för att återhämta sig. Nya innovationer kommer även att påskyndas, innovationer vilka har hållits tillbaka i väntan på att fred skulle uppstå på Jorden och ge de rätta förutsättningarna för att släppa dem.

Det finns två huvudsakliga tidslinjer, så ibland kan det vara förvirrande och svårt att se vart händelser leder, men var så säkra på att de som har höjt sina vibrationer är på väg mot en ljus, vacker och fredlig framtid. Så snart den börjar kommer mänskligheten snabbt ta ett stort steg framåt in i den Nya Tidsåldern. Det kommer inte att finnas något tvivel inom dig att det förflutna lämnas bakom dig för gott. Självklart kommer du att ha minnen från de svåra tiderna men dessa kommer snart att tona bort av de glada tider som kommer att inträda. Friheten kommer faktiskt att innebära att ni är fria att resa runt i en säker värld, och allteftersom nya transportmedel kommer till stånd, kommer ni inte att spendera så mycket av er tid på själva resandet som ni gjorde tidigare.

Genom att fokusera på en ljus och fredlig framtid hjälper du den att manifesteras och känner dig trygg i den energin och oberörd av det som händer omkring dig. Det är förståeligt om du kanske känner dig ledsen över att en del vänner eller att familjen inte verkar befinna sig på din våglängd. Men tänk då på att de kanske följer en annan väg, som också ger möjlighet att göra uppstigningen. Vi ber er att inte fördöma någon i förväg eftersom ni sannerligen inte kan känna till deras livsplan som kan vara helt annorlunda än er. Alla själar på Jorden kommer att gå igenom sina erfarenheter och ingenting är bortkastat, även om de inte gör uppstigningen den här gången. Alla själar har Inte förväntat sig att göra uppstigningen under den här livstiden, men har velat få erfarenhet för att påskynda sin utveckling. Att vara på Jorden vid den här tidpunkten är ett privilegium. Många ville komma men blev inte utvalda. Så de av er som för närvarande är här har blivit speciellt utvalda, så gör det mesta av den möjlighet som du fått.

Framtiden är spännande och ni kan ta en suck av lättnad, eftersom ni nu är ordentligt på väg mot avslutningen på er långa resa genom de lägre vibrationerna. Det har varit tufft och mycket prövande, men ni har funnit era sanna jag, och står nu redo att flytta er upp i de högre vibrationerna. Mycket har redan förberetts för att göra era liv lättare och trevligare. Den Mänskliga Rasen håller just på att bli vuxen och bli Ett med alla andra och gå vidare för att göra ännu större framsteg. Ni har så mycket framför er och har förtjänat er frihet att resa genom Galaxen under ert fortsatta sökande efter kunskap och erfarenhet.

Även med er metod att förklara tiden i linjära termer är ni relativt nya i Universum, och kommer att få hjälp från invånarna på Plejaderna som var de som en gång besådde er. Faktum är att de har följt er utveckling under en lång tid och nu ser era framsteg som indikerar att ni är redo för ett stort steg framåt. När lämplig tidpunkt är uppnådd kommer de att kontakta er, och med förmånen av deras erfarenhet och hjälp kommer ni snabbt att gå vidare. På högre nivå anser sig alla varelser som Ett och hjälper varandra att göra framsteg. Emellertid är den fria viljan dock fortfarande i funktion och ni kommer att fatta era egna beslut vad gäller er framtid, även om vägledning alltid finns tillgänglig om ni vill ha den.

Jordens utrensning är långt ifrån färdig, och det gamla klamrar sig fast och inser inte att dess tid är ute och att det måste ge plats för det som kommer i dess ställe. Cykler kommer och går hela tiden men i slutänden är det viktigt att det nya tillåts komma in. Det gamla kommer att göra starkt motstånd, men förgäves. Redan finns avancerade planer på införandet av nya tillvägagångssätt som sparar arbetskraft och tid. Framsteg måste bli en kontinuerlig process om ni ska dra nytta av nya upptäckter som nu hålls tillbaka, vilka kommer att göra livet mycket enklare och mer acceptabelt för alla. Den Nya Tidsåldern är inom synhåll och under en tid har man känt till att nya teknologier redan har utvecklats som kommer att lösa många av de problem som ni nu upplever.

Människor är kända för att vara otåliga att få hjälp eller förändring när saker och ting är tunga, så var säkra på att de varelser som övervakar era framsteg är sysselsatta med att försöka få viktiga förändringar till stånd. Ni har ganska ofta blivit tillsagda, att det måste vara rätt tidpunkt för att gå vidare med dem. Detta för att säkerställa att allt går bra och att de negativa krafterna inte kan blanda sig i eller hindra dem. Det är bättre att vänta ett tag och veta att när saker går framåt är det vid den rätta tidpunkten.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordande. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge