Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 16, 2011

SaLuSa, May 16, 2011

Saker och ting för er snabbt till en tid av förändringar, vilka kommer att göra det möjligt för våra löften att bli uppfyllda. Det har tagit en enorm tid att skapa möjligheterna som ger oss framsteg mot våra mål. Trots opposition från de mörka Tjänarna försöker vi att i tysthet föra oss fram mot våra objektiv utan deras kunskap. Storleken på våra uppgifter gör detta nästan omöjligt, men till motsatts från våra allierade så kan vi operera utan att synas. Både våra skepp och dess besättning kan få en mantel av osynlighet, och det ger oss en klar fördel när vi tar oss in i ”lejonets lya”. Det har varit mycket användbart när vi behöver vara närvarande då de mörka Tjänarna håller sina hemliga möten, och det spelar ingen roll var de äger rum då de inte kan förhindra att vi är där. Vi kan inte alltid agera på vad vi får reda på, då som vi tidigare har förklarat så finns det karmiska lärdomar involverade som er civilisation måste uppleva. Ni sätter ofta scenen utan att inse det och det är viktigt att ni ser utfallet från besluten ni har tagit. Om ni verkligen förstod att även era tankar formar er verklighet, så kanske ni är mer försiktiga i detta avseende.

Ursprungligen så blev ni medvetna om fördelarna som planeras för er genom NESARA, och det hjälpte en hel del till att väcka upp folket till möjligheten för en Ny Era. Det förordade idéer som skulle ha ansetts omöjliga för inte alltför länge sedan. Det rörde dock om i fantasin hos många människor som kunde se att det fanns andra sätt på vilka Mänskligheten kunde leva i relativ komfort. Idén att det fanns lösningar för att övervinna fattigdom, och ge alla en viss levnadsstandard var ett helt nytt koncept. NESARA inspirerade folk att finna ett sätt för att manifestera sina förslag, och ut från det föddes en kraftig rörelse för förändringar. Det togs upp utav oss med tillåtelse av Saint Germain som är ansvarig för Världsfonden. Tillsammans med våra allierade, de uppstigna Mästarna och många Kära som stöder saken så är ni nu nära att uppleva den första av många förmånliga förändringar. Det är en övning i samarbete, som har tagits upp av många individer på internet, vilket har ökat på vårt antal.

Tiden går nu med en högre takt än tidigare, och det är bevis på hur hela Upplyftningsprocessen går allt snabbare. Med ett erkännande att era medvetandenivåer också ökar så behöver ni knappt försäkringar att allt går framåt bra. De jordliga förändringarna blir mer frekventa och så kommer det att fortsätta, då det fortfarande finns mycket att göra. I det sammanhanget så är vi måna om att assistera er med hanterandet av konsekvenserna, och det hanteras bäst genom ätt vi är med er. Vi är helt förberedda och har varit så under en lång tid. Vår närvaro kommer att visa er att våra intentioner är ärevördiga, att vi kommer till er som vänner.

Vi vet att många av er har stora förhoppningar om att förena er med oss, och ni kommer att göra så som Galaktiska Varelser. Först måste ni dock uppnå de nödvändiga nivåerna av medvetande, och då tiden går kommer det att bli lättare. Det finns många höga energipunkter som tillåter ett ökande av era vibrationsnivåer, och som en utvecklande Varelse av Ljuset så kommer ni attrahera dem till er själva. Det har pågått under många år nu och allt är en del av den Gudomliga Planen för att hjälpa er att lyftas upp. Slappna inte av nu eller bli distraherade med så lite tid kvar. Tillåt att händelser infaller som kanske inte är utav Ljuset, med kunskap om att de bara är de slutliga akterna som kommer sig av de gamla energierna som nu rensas från Jorden. Håll er fast vid er vision för framtiden och på detta sätt hjälper ni att de manifesteras. Ni – Ljusarbetarna – har viktiga roller att spela, och vi uppmanar er att sprida sanningen var helst ni kan. Det är inte genom att pådyvla folk era uppfattningar, utan att bara lägga fram sanningen för andra att göra sin urskiljning.

Rörelser av folk och djur äger rum på en icke tidigare sedd skala, och det är en klar indikation att sluttiderna är på god väg. Alla kommer till slut att finna sig själva där de är ämnade att vara, så bli inte oroliga över händelserna som händer runt omkring er. Ert individuella öde är försäkrat oberoende av vad ni upplever och det är inte alltför viktigt för ni kommer i vilket fall som helst att lyftas upp. Målet med denna period är att få så många själar som möjligt redo för Upplyftningen. Många guider stöder var och en, och de är konstant vid er sida och väntar på en möjlighet att hjälpa er. Tillkännagiv deras närvaro och kalla dem till tjänst å era vägnar. De kommer att tjäna er och följa med under den slutliga perioden för denna cykel. Kom ihåg att vad ni vill och vad ni tror att tror att ni behöver är helt olika saker.

Med tiden kommer dock vad än ni nu saknar att komma till er, då det är vår intention att höja er all upp till en nivå där ni mår bra och är trygga – där ni kan leva ett lyckligt och tillfredställande liv och fokusera er på uppgiften att göra er redo för Upplyftningen. Under en alltför lång tid har ni letts att tro att hunger och fattigdom är acceptabla levnadsvillkor. Detta har pådyvlats er utav de mörka Tjänarna, som i sin egen verklighet lever liv av överflöd på er bekostnad. En rättvis distribution av tillgångar är så viktig för att skapa jämlikhet och ett lyckligt samhälle, där varje person känner sig värderad och älskad. Detta kommer att äga rum och det kommer inte att dröja länge innan dessa frågor tas upp. Det finns så mycket som händer i denna värld nu, och vägen framåt blir snart synbar.

När väl avslöjandena är gjorda så måste vi bli bekanta för er och inträda i era liv, då vi är väsentliga för programmet att rena er Jord och sätta ett stopp för ytterligare förstörelse. NI kan inte själva göra det då uppgiften är för stor för er, särskilt i ert nuvarande tillstånd av uppbrott och kaos. Som tur är så kan det hanteras snabbt och effektivt när vi väl kan röra oss fritt bland er. Detta måste vi arrangera genom era representanter, men det måste ske vid en tid då de nya regeringsutnämningarna redan har skett. Allt fortskrider enligt detta schema och det kommer inte dröja länge förrän några uttalanden görs.

Jag är SaLuSa från Sirius, och återigen nöjd att komma till er och tala om den nuvarande situationen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge