Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 15, 2011

SaLuSa, April 15, 2011

Det skulle vara på sin plats att kalla detta år för det ”Blivande Året” eftersom med allt arbete som ni har lagt ned för att komma hit, så är ni redo att översätta det till resultat. Ni har samlat på er så mycket erfarenhet under många liv att er medvetandenivå har höjts. Nu kan ni nå ut mot nästa möjlighet att stiga än högre då ni preparerar för Upplyftningen. Den nästa nyckelpunkten blir 11.11.11 som kan ses som en speciell punkt då en del av er blir mer psykiska och känsliga för energierna runt omkring er. För en del så kommer era telepatiska förmågor att bli mer aktiva och ni kommer att finna att ni kan kommunicera med både människor och djur. När ni går in i 2012 så blir det året av fullbordan och era personliga färdigheter kommer att växa, och vid tidpunkten för Upplyftningen så kommer ni att vara redo att ta er plats som en Galaktisk Varelse. Det representerar ett stort steg framåt från där ni är nu, och medför förändringar i era kolbaserade fysiska kroppar som blir kristallina.

Som ni förstår så är det så mycket som äger rum, för att se till att ni är redo i tid för Upplyftningen. Ni ses som mycket speciella Varelser, som var beredda att lämna skönheten och storslagenheten i de högre dimensionerna. Ni skulle bli ”förlorade” och sedan finna er själva igen, och också er tidlösa förbindelse med Gud. När ni har gjort så har era erfarenheter gjort det möjligt för er att utvecklas så mycket snabbare och samtidigt används informationen av alla själar som önskar att träda in i de lägre dimensionerna. Ni tog på er utmaningen i er kärlek från Gud, och er önskan att tjäna andra. Det är ganska normalt och i vårt fall så sker tjänsten genom den Galaktiska Federationens aktiviteter. Beroende på hur långt ni har utvecklat er och vilka färdigheter som ni har utvecklat så finns det också många andra grupper och råd som ni kan gå med i. Livet kommer att bli mycket njutbart och det finns inget slut på möjligheterna att fullfölja era egna intressen. Till exempel, om ni är artistiska så kommer ni att kunna utöva era intressen. Ni kommer dock att finna hur mycket mer tillfredsställande det är då ni kan införliva era skapande krafter. Allt är bokstavligen levande och det kommer att ge er gensvar.

När ni känner att ni blir överväldigad och era problem ökar så finn styrka i kunskapen om hur mycket som väntar på er inom en närma framtid. Tiden fortsätter att gå allt snabbare och det finns lite tid kvar innan ni ser hur det tar form inför er. De gamla sätten och det ni har vant er vid förändras redan, men ni har inte än sett vad som kommer att ta dess plats. Ni har naturligtvis blivit informerade om vad som väntar er, men trots detta så är det svårt att överföra till er exakt hur det blir. De största förändringarna kommer inom er då livet blir en absolut glädje utan den slentrian och brist på tillfredsställelse som ni nu upplever. Till slut så kommer alla dessa bekymmer om överlevnad, att ha tillräckligt med medel för att leva väl och ni kommer att få ett liv utan stress. Ni kommer att återta era rättigheter, som har förnekats er under en så lång tid, och livet blir precis som det var menat.

Låt oss gå tillbaka till de nuvarande dagarna, och ni upplever här de sista försöken från de mörka Tjänarna att förhindra framsteg och orsaka så mycket kaos som möjligt. Som tur är så är vi medvetna om deras planer och medan vi inte nödvändigtvis kan stoppa vad de gör så kan vi förhindra att det trappas upp. Undantaget kommer när vi får auktoritet att vidmakthålla den tidsfrist vid vars slut deras aktiviteter kommer till ett totalt stopp. Som ni kanske förstår så närmar sig den tidpunkten mycket snabbt och det blir ett minnesvärt tillfälle. Vi hoppas dock att ha övertygat de mörka Tjänarna att de skall dra sig tillbaka innan den tidpunkten, då vi alltid söker fredliga lösningar. Även i sådana fall så använder vi vår auktoritet på ett icke aggressivt sätt och vi har stor kapacitet för att övertyga. Det är därför som vi har mycket stränga regler då det gäller våra intentioner att utföra en masslandning, då vi inte vill orsaka några konfrontationer. Förhållandena måste vara de rätta och tidpunkten sådan att ni är medvetna om vårt kommande, och att det välkomnas. En del människor motsätter sig idén, men det är mer från en position av rädsla än logiskt tänkande. Vi tänker oss att vid den tiden så kommer många kontakter att redan ha gjorts, och vår närvaro och anledningar för att förena oss med er har klart förklarats.

Sakta men säkert så vaknar folk upp till meningslösheten av krig, och takten ökar för att sätta ett permanent stopp på dem. Helt klart så kan det inte uppnås på en dag, men då tillräckligt många av er höjer ert medvetande till den nivån så blir det ett gensvar. Vi har ofta talat om den kraft ni har när ni kommer samman i tanke och ord. Så dirigera ert fokus mot positiva förändringar och visualisera ett framgångsrikt slutresultat. Med så mycket som har blivit lovat till er så finns det ingen anledning att ha någon rädsla, och vi kommer alltid att övervaka vad än som händer. Vi är där för att förhindra att saker och ting blir okontrollerbara och ganska ofta gör vi vårt arbete utan att synas eller höras. En dag så kommer ni att få lära er mycket om vad vi har gjort, och hur vi har följt era framsteg under tusentals år. Det finns inget nytt i vad vi gör för er, och som en Galaktisk poliskår så har vi många ansvarsområden inom ert Universum.

Mina Kära, ni har gått igenom många svårigheter under många liv, min ni visste hela tiden på en undermedveten nivå att de skulle ta slut. Den tiden har nu anlänt och ni kommer snart att uppleva bättre dagar, och få ett liv som gör er lyckliga och nöjda. Det kommer att bli en försmak av vad som kommer och det blir ingen återgång till de gamla dagarna. Allt är väl planerat och vi kan inte misslyckas med att slutföra vårt uppdrag, och vi har bakom oss representanter från många stora civilisationer som stöder oss när det behövs. Bland dem finns de mest ärofulla Varelser av Ljuset som guidar oss och också ser till att ert öde är tryggat. Vi tror att ni bara börjar förstå er gudomlighet och sanna spirituella natur. Detta medvetande kommer att fortsätta att växa och med det kommer en mer balanserad vy, då hitintills så har den fysiska sidan av livet varit alltför dominerande.

Jag är SaLuSa från Sirius, och med alla händelser som äger rum på Jorden; så är vi ganska upptagna med att hålla saker och ting under kontroll. Vi önskar naturligtvis att påbörja de större förändringarna som vi är involverade i och vi kommer fortfarande att kunna fullborda dem i tid till er fördel. Vi lider aldrig av några brister då det finns så mycket reserver inom vår Federation. Vår uppgift är formidabel, men ändå inom vår kapacitet, och vi har naturligtvis en avancerad teknologi som kommer med det. Det finns också avancerad teknologi som redan används i hemlighet på Jorden, och en del av detta kommer fram och når er innan vår teknologi.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge