Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 11 mars 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 11 mars 2016

Mike Quinsey

Händelserna som kommer att förändra loppet av människans evolution fortskrider väl och är er garanti för att Disclosure kommer att äga rum. Många, många själar arbetar för Ljuset och har styrkan att övervinna ingreppen från de Mörka. De försöker fortfarande att dra viss fördel av förändringarna som sker men Ljuset är starkt och håller sin position. Det växer sig nu ännu starkare när fler själar vaknar upp för sanningen. Det kan därför sägas att allting fortskrider väl och kommer att uppfylla alla ställda förväntningar. Tidpunkten för de olika förändringarna är som alltid osäker, men det räcker att säga att det slutliga resultatet kommer att bli Uppstigningen. Oavsett vilken kurs händelserna tar så är er succé garanterad.

Så mycket sker just nu att du kommer att finna det nästan omöjligt att hänga med, och det är en försäkran du snabbt kan förbereda dig för: att ta din plats som en uppstigen varelse. På den nivå som alla är i Nuet så verkar det som Uppstigningen redan har skett. Emellertid är det så att på din vibrationsnivå sker händelser i en sekvens som är subjekt för utarbetandet av din fria vilja. Detta gör att exakta förutsägelser är svåra att göra utom att konstatera att er Uppstigning är säker. Ni har under en tid fått glimtar av framtiden som väntar på er, och den är full av löften som kommer att lyfta er in i den Nya Tidsåldern. Som ni snart börjar inse blir ni snabbt förflyttade in i de högre dimensionerna och ni kommer att existera på en nivå där alla är av Ljuset och där Universell Kärlek flödar över.

För närvarande vet endast några få av er varifrån ni kommer, men med tiden kommer ni alla att lära er sanningen om detta. Ni kommer att förnya vänskapsbanden med er ”familj” som tålmodigt har väntat på att er medvetandenivå skall återvända. Återföreningarna kommer att bli glädjerika tillfällen där ni återigen delar er Kärlek och ert Ljus med alla andra själar.

Om du inte vill det så kommer du inte att ha något behov av att återvända till de lägre nivåerna, men en del av er kommer att göra det som en tjänst för andra. Hellre än att förbli på er hemplanet så kanske ni väljer att gå med likasinnade själar och fungera som en grupp. Ni kommer att ha fattat beslutet på ert nästa tillvägagångssätt i syfte att främja er andliga utveckling. Detta slutar aldrig, inte förrän du slutligen uppnår fullständig perfektion och återgår till Gudomen. Men du har just börjat din resa och många underbara och tillfredsställande upplevelser kommer fortfarande att vara dina att få njuta av.

Många själar kommer att fastna i sin tro, så mycket att de kommer att vägra acceptera en större vy av det som behövs för att utvecklas. Dock, att vara här på Jorden vid en sådan här tid, betyder det att man inte kan fullständigt bortse från vad som sker, och deras erfarenheter kommer att lägga grunden för en ny förståelse. Hjälp finns alltid tillgänglig för dem som behöver längre tid för att höja sig, och de kommer att bli vägledda längs vägen för att försäkra deras framsteg.

Eftersom allting är i ”Nuet” har sådana själar all tid de behöver för att gå vidare för det är omöjligt att stå stilla och oundvikligt att deras medvetande växer. Men det finns inget att vinna på att försöka tvinga sanningen på en individ då detta kan få motsatt effekt till vad som var avsikten. På de högre nivåerna görs mycket för att påverka de människor som innehar maktpositioner och auktoritet så att beslut som tas för din skull kommer att föra dig framåt.

För närvarande har arbetet med att föra samman länder i en gemensam överenskommelse för förändringar visat sig vara framgångsrikt. Det betyder att det är möjligt att inleda dem och detta kommer att leda till ”Omvärdering av valutorna”. Dessa förändringar är svåra att göra men de iblandade kan se fördelarna även om deras egna valutor kan bli nedvärderade. Det nya systemet kommer att försäkra att alla kan njuta av ett rättvist system för växelkursen. Så småningom når ni ett stadium där pengar inte behövs, men det är ganska långt borta, så det finns ingen anledning att oroa sig över de konsekvenserna nu.

Många önskvärda förändringar väntar på att införas och de Mörkas agerande har inte förhindrat att framsteg har gjorts. Faktum är att förseningarna har gett mer tid för dem som forskar i nya innovationer och nu finns det flera olika alternativ där det tidigare endast fanns ett. Ingen tid kommer att förloras så snart förändringarna kan introduceras utan störning. Av nödvändighet kommer vissa av dem att införas långsammare så att de inte orsakar komplikationer. Andra kommer att sättas på plats med hjälp av era utomjordiska vänner. Ni kan vara säkra på att planerna redan är på plats och skall aktiveras så snart det är säkert att göra så.

Som ni kanske nu har insett är de farkoster ni ser på er himmel de som länge har utvecklats av de Mörka. De som är av Ljuset, som är Galaktiska krafter, tenderar att hålla sig utom synhåll eftersom de undviker konfrontation på grund av sina fridfulla avsikter. De skulle annars vara mer än kapabla att försvara sig. Det finns ett så kallat ”no-go” område runt Jordan, men det innebär inga problem för avancerade civilisationer som har en vida överlägsen teknik. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer en dag när alla vapen blir helt obrukbara. Så tillåt inte er själva att vara rädda för det ni lär er om de Mörka tjänarna. De är under ständig observation och deras verksamhet kan alltid spåras av oss.

Det förekommer förändringar på Jorden som sker och oundvikligen orsakar svårigheter, men dessa kommer att bli kortlivade. Så snart ni förstår naturen i förändringarna kommer ni att bli mer än nöjda med resultatet. Livet blir så mycket lättare och dagarna med ”brist” kommer snart att vara över. Sedan en tid tillbaka har ni fått några idéer om de kommande förändringarnas natur, men de kommer utan tvekan att överträffa era förväntningar. Ingen av er kommer att förlora på dem och ni har allt att vinna. Planerna för er Upplyftning har funnits på plats under en lång tid och kan nu sättas igång.

De yttre händelserna på Jorden kan kanske synas vara kaotiska, men allting faller gradvis på plats, precis som angivits i tidigare meddelanden. Många själar är ännu involverade i karmiska situationer, och en förlust av liv förekommer fortfarande. Men så sorgligt det än kan synas för er så tillåter detta ett utarbetande av karmiska problem. Allt är en del av evolutionen och nödvändiga upplevelser och erfarenheter för sådana själar att kunna fortsätta sin uppstigning. Man måste helt enkelt rensa ut den återstående karman genom att ta varje möjlighet att utvecklas. Som med så många aspekter i livet är du alltid åtföljd av högre själar som vägleder dig genom dina upplevelser.

Det finns ingenting som är nytt i Universum och du drar till dig själv lösningar på dina problem och behov som har prövats och testats väl. Du drar till dig de svar du behöver genom dina tankar och handlingar. Detta är anledningen till att ett antal människor, som också söker svaren på samma problem, kommer upp med dem vid ungefär samma tidpunkt. Detta är ett annat exempel på den hjälp du har fått.

Detta meddelande kom genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge