Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 16, 2011

SaLuSa, March 16, 2011

Då problemen på Jorden framskrider och blir hotande så kom ihåg att medan de mörka Tjänarna kan använda sig av våld för att uppnå sina mål så arbetar Ljuset på mer subtila sätt. Eftersom det är koordinerat runt om världen då det leder till handling så är det vanligtvis högst kraftfullt och kan inte stoppas via konventionella metoder. I själva verket så är det den mäktigaste kraften i Universum. Oberoende av motståndet till det så kommer det uppnå sitt mål. För närvarande så ökar det i kraftnivåer, och kommer att göra så hela vägen mot Upplyftningen. Försöka att inte övermäktigas utav katastrofen som sker, och vet att det blir ett positivt resultat som kommer att lyfta er upp till högre nivåer. Mycket av vad som har hänt kunde förutses, men då det relateras till karma – ibland på en grupp nivå, så måste det tillåtas att gå ske. Från vad vi kan se så kommer allt att gå som planerat, och Universum kommer till sist att lyftas upp.

Mycket kan hända på en kort tid, och när som ni går igenom händelserna under detta år så kommer det att bli ganska hektiskt. Folket börjar ta kontroll över deras egen framtid, och kommer inte att tolerera att de gamla sätten återinförs. De inser att vad som var förmodat att vara demokratiska regeringar in många länder runt om i världen var totalitära och var inte ansvariga mot dem. I själva verket så var röstandet i dessa länder ett skoj, och diktaturer existerade som tjänade sig själva genom att förneka folket deras rättigheter. Genom att vakna upp till vad som har hänt så har de stoppat de mörka Tjänarna helt och hållet och öppnat upp möjligheter för en regimförändring. Inte bara det, när de äger rum så blir det förändringarna fulländade med en ny policy, som kommer att ta upp de många orättfärdigheter under hundratals år. Dessa nya energier för förändringar kommer att stärka beslutsamheten av dessa kära själar som har trätt fram och utmanat den gamla sammansättningen. Deras åtaganden stöds av oss och vi guidar dem för att uppnå den seger som helt och fullt kommer att öppna vägen mot Upplyftning.

Som alltid fortsätter tiden att gå allt fortare, och det är ett säkert tecken på att ni är på god väg mot den stora upplyftningen under 2012. Livet fortsätter för varje själ oberoende av vad de tror att i själva verket kommer att hända när detta datum nås. Delvis så skapar ni er egen framtid, men faktum kvarstår att den slutliga akten blir Upplyftningen. Det finns inget behov för stora katastrofer och olyckor, eller massor av människor som dör som ett resultat av dem enbart för att nå denna punkt. Den ända länken mellan de två är behovet av att rena Jorden så att hon står redo att lyftas upp med er. Så de återstående månaderna kommer att fyllas med alla sorters olika händelser, vilka gradvis kommer att bli mer acceptabla och gottgörande för alla. Vid det laget kommer vi absolut att officiellt ha blivit accepterade som besökare på er planet. I själva verket så har vi redan fått ert accepterande, och antalet människor som vänder sig till oss ökar varje dag.

Loppet är nu satt för att frigöra er från Illuminati, och de slåss i sina sista desperata försök att försena eller förhindra Upplyftningen. Deras dagar är räknade och föga tid återstår för dem att fortsätta sin opposition mot oss. Det kommer att bli med absolut förtjusning som vi till slut kommer att avsätta de mörka Tjänarna från deras maktposition, och föra in Varelser av Ljuset som har väntat på ett sådant tillfälle att ta över från dem. De är våra allierade som redan har gjort så mycket för att skapa en struktur som hjälper våra planer för er frigörelse. Dessutom så har många, många av er speciellt inkarnerat vid denna tid för att vara en del av de sista dagarna på gamla Jorden. Var och en av er har något att erbjuda som kommer att tas i anspråk när tiden är rätt. Det kommer att bli så mycket aktivitet som pågår, ni kan vara säkra på att även på en lokal kommunnivå så kommer ni att ha mycket att sysselsätta er med.

Vårt framträdande på era TV kanaler kommer att göra det möjligt för oss att nå ut till folket för att skingra alla tvivel de må ha om våra intentioner. Vi kommer att ta stor möda för att förklara varför vi är här, och planen för att ta er till fram till sluttiderna. Vi tjänar er genom den Galaktiska Federationen, och Upplyftningen är inte slutet på vår närvaro hos er, då vi skall bli era medresenärer genom Galaxerna om ni så önskar. Ni kommer att kunna besöka hemmen i civilisationer som finns i de högre dimensionerna, och bli accepterade som en av dem. Minst sagt så kommer ni att var något annorlunda mot vad ni nu är då ni fortfarande måste höja er upp till högre vibrationsnivåer. När ni har gjort så, och arbetar från ert högre medvetande så kommer ni i sanning ha blivit Galaktiska Varelser. Det är ert nuvarande mål, och vi kommer att ge er hjälp för att se till att ni uppnår det. Detta är alla frågor som vi kommer behöva introducera till er, och helt klart så blir det mycket lättare när vi öppet kan vara med er.

Vi kommer att ha en gemensam förbindelse med de bland er som lyfts upp, då ni har en uppfattning om förståelsen av Källan, och det Är Allt Som Är. Respekt, Kärlek och Tacksamhet är vad vi erbjuder till Skaparen och vi vet att många av er delar dessa känslor. Sanningen angående sådana frågor är också viktigt för er att känna till, och den kommer att visas vid rätt tidpunkt. En tro på Gud kommer att föra er framåt, tills att vi kan upplysa er, även om vi måste säga att många inspirerade lärare redan finns på Jorden. Att följa religionerna är inte vårt sätt, då all kunskap kan finnas inom er. Ni har det nu, men ni finner det svårt att nå den nivån av medvetande. För tillfället så följ er intuitiva kraft och följ dess uppmaningar.

Jag är SaLuSa från Sirius, och se de ständigt stigande nivåerna av kollektivt medvetande på er värld. Med varje katastrof så uppstår ett kärleksfullt glödande från Jorden, som visar hur mycket kärlek och medlidande som känns för de som är offer för katastroferna. Det för folk samman som ser behovet av att ta tillbaka sin makt, för att skapa en värld som är baserad på omsorg och kärlek för varandra. Det är helt remarkabelt hur långt ni har kommit under en sådan mycket kort tid. Det var förväntat att bli så, men tills att tiden kom så fanns det ingen säkerhet då det gäller vad ni exakt skulle uppnå. Upplyftningen är dock Skaparens direktiv och ingen förutom Skaparen kan ändra på vad som har blivit förordnat. Att veta detta måste få en positiv effekt på er, då ni inte behöver bekymra eller oroa er för sluttiderna. Vi från de Galaktiska Federationen är redo att förflytta oss var som helst på några minuters anbefallning, och väl inövade då det gäller alla aspekter av vår assistans till er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge