Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 16, 2011

SaLuSa, February 16, 2011

Det händer nu så fort att ni nästan dag för dag ser tecken på förändringar som kommer. Ni ser också hur det kollektiva medvetandet växer i kraft, och blir en kraft för det goda. Då de mörka Tjänarna släpper sitt grepp av saker så blir Ljuset mer mäktigt för att aldrig mer bli förtryckt. Ni kan därför se framemot mer indikationer av hur det ommöblerar ert samhälle. Mönstret på utvecklingen kommer inte att vara klart än på ett tag, men titta på vem som ligger bakom så känner ni er försäkrade. Våra allierade finns i tusentals och är de Ljusarbetare som outtröttligt arbetar för att föra in Ljus på Jorden. Med den ökade impulsen av så många människor som vaknar upp från sin dvala så finns det en större rörelse mot att knyta sig samman för att uppnå resultat. Vem som helst kan ge sitt bidrag genom att skicka ut Ljus till Jorden med en önskan att det sker till godo för alla. Ju mer som ni gör detta desto mer ökar Ljuset exponentiellt.

Mina kära, ni har alla roller i livet och vid rätt tid något att erbjuda för alla upplyftande. Var nöjda med att göra vad som är inom er kapacitet, och oroa er inte om det förefaller litet i jämförelse med andra. Kvantitet är inte lika viktigt som kvalitet, så gör vad ni kan till er allra bästa förmåga. Det är inte nödvändigt att ge materiellt, och det kan handla om att ge ett kärleksfullt leende eller ett snällt ord till folk som ni möter. Tro på oss när vi säger att ni har mycket att le om, då era förhoppningar och drömmar om en vacker och fredlig existens kommer att bli verklighet. Slösa inte tid och energi på den negativitet som finns runt omkring er, då den sakta men säkert transmuteras.

Låt era sinnen absorbera skönheten runt omkring er, och vet att det bara är en liten del av det som kommer. Inget i de lägre vibrationerna kommer att finnas kvar, och om det inte kan lyftas upp så återgår det till sin ursprungliga energiform. Inget kan helt förstöras, även om ni medvetet och avsiktligt orsakar destruktion. På detta sätta används materia åter och åter igen, så det blir aldrig något avfall som ni skulle förstå det. Med detta sagt så är Människan välkänd för att skapa avfall, och det är bara på senare tid som ni har insett behovet av återvinning. Jorden har blitt hårt lidande på grund av ingen hänsyn har tagits till hennes välmående, vilket i sin tur slår tillbaka mot er i form av brister. Ivern efter rikedomar har i stort sett skapat skadan av livet i era skogar och vatten, till den utsträckningen att vissa arter är i farozonen att försvinna från Jorden för evigt.

Som tur är har vi enorma Rymdskepp som innehåller och uppehåller livscykeln för hotade djurarter, och vi kan om det blir nödvändigt genetiskt förbättra deras chanser för överlevnad. I det förgångna så har djur och flora förts till Jorden från andra världar och lämnats för att acklimatisera och etablera sig själva. Det skedde på så sätt långt innan Människan anlände till Jorden. Naturligtvis så har också klimatförändringarna spelat sin roll i reduktionen av vissa arter, men vi har varje gång hjälpt dem att övervinna motgångarna. Många planeter har bidragit till att göra Jorden en av de vackraste i ert Solsystem. Det tog millioner år för att preparera dem inför kommandet av Mänskligheten, men mycket mindre tid för Människan att förstöra den. De som har förstört kan inte ingå i de högre rikena där permanent skönhet är ett under att skåda. Färgerna går långt bortom de som ni är vana vid och är levande och lysande och för alltid i ett perfekt tillstånd. Allt detta väntar er nu i de högre dimensionerna som ni skall omfamna mycket snart.

Låt oss komma tillbaka till Jorden där det finns fysiska förändringarna som fortfarande måste upplevas, men vi kommer att vara i dessa områden som ett kontrollerade inflytande. Det är inte vår plats att blanda oss i vad Moder Jord anser nödvändigt, då mycket renande kommer att behövas. Förvarningar finns ofta innan något händer så lyssna på varningar var än ifrån de kommer. Ni är tillräckligt avancerade för att kunna identifiera signalerna från Moder Jord, och det är ofta djuren som förflyttar sig. Under dessa perioder så försök att kontrollera er rädsla, då sådana energier bara attraherar ytterligare negativitet. Tänk positivt om inte något annat, och så kommer ni att bidra till ett mjukt resultat. Allt blir något annorlunda efter att vi har anlänt, och vi kan förena oss med er och hjälpa direkt.

Symptomen för förändringar påverkar vissa individer mer än andra, och vi talar om de olika energierna som strålas mot Jorden. De som har preparerat sig själva för att ta emot sina portioner av Ljus klarar sig vanligtvis ganska bra när det kommer till att absorbera de högre energierna. Men då kroppen inte är helt redo så blir det en stor förändring och den försvagas. Vila och tillräckligt med sömn är väsentligt, samt en generell uppskattning av vilken mat som är nyttig. Det är en fråga om att göra kroppen lättare och utan tung klibbig mat. Det mesta av processad mat är av föga värde, och det är mycket bättre att äta färsk och okokade produkter då det är möjligt. På detta sätt så kan ni absorbera energierna i er kropp, vilket blir hälsosamt.

Många av er lever nära till eller i de städer som ofta är mer förorenade än områden längre ut. Det är bra att resa ut på landet där den friska luften blir uppiggande och Naturens energier likaså. På samma sätt så är de vackra stränderna och den joniserade luften också bra för ert upplyftande. När ni lyfts upp kommer ni att ha lämnat sådana problem bakom er. Eftersom energierna då är hälsosamma och uppiggande överallt, och det finns inget som används vilket kan orsaka föroreningar. Energierna år sådana att ni nästan skulle kunna leva från enbart dem, särskilt då era behov där inte liknar de ni har på Jorden på något sätt. Det är er tunga fysiska kropp som hela tiden behövs hållas uppe. I jämförelse så kommer er nya kropp att vara mycket lättare och kräva så mycket mindre underhåll.

Jag är SaLuSa från Sirius och representerar en röst som bara är en av många som tas emot på Jorden. Som ni vet vid det här laget så består den Galaktiska Federationen av många avancerade civilisationer som betonar högre medvetande nivåer. De har alla gått långt bortom alla typer av krigsmotivationer och har nått medvetandenivåer som fokuserar på delandet av Kärlek och Ljus till gagna för alla. Det finns stor glädje och tillfredsställelse i givandet och att hjälpa andra själar att lyfta upp sig själva. Det är naturligtvis vad som händer med Mänskligheten, och vi skall se till att varje själ som önskar ta del av Upplyftningen är framgångsrik.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge