Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 15, 2010

SaLuSa, December 15, 2010

Utan tvivel så ser människor som är mitt i det kaos som råder möjligheten till förändringar och för att föra in något mycket annorlunda från vad ni tidigare har upplevt. De som är skyldiga till detta kaos blir nu identifierade, och de har inte mycket att erbjuda för att göra saker och ting mer acceptabla för er. Mer av samma sak är ingen lösning eftersom problem är globala, och de som kan se vad som krävs är ofta isolerade röster bland er. Det är folket som driver på för förändringar som för bort the gamla och otillfredställande sätten. Till slut kommer själar att träda fram som har den rätta inställningen och förståelsen.

Som alltid så är det vad ni nu fokuserar er på som kommer att manifestera, och i det avseendet så leder vi er till att tänka ambitiöst då inget är omöjligt vid tider som dessa. Vi vill absolut inte att ni känner att ni dömda till att leva under ett evigt kaos, då detta inte är framtiden som ödet säger ni skall uppleva. Manuset har skrivits, och med gudomlig auktoritet så är vi här för att se till att allt går som planerat. Då andra söker eller tror på en annan verklighet så är det deras fria vilja som fungerar så att det kan välja vad de önskar. Då Upplyftningsprocessen dock fortsätter att bli mer uppenbar så finns det mer själar som har förmåga att tillåta och välkomna det oundvikliga. Allt är förbundet med era växande nivåer av medvetande, vilka gör det möjligt för er att se mer klart vart allt är på väg.

Om vi beskrev denna nuvarande period som kritisk så skulle det inte vara en överdrift, men ni har inget att oroa er för då allt som behövs för att få allt på rätt spår finns på plats. Som alltid så övervakar vi alla aspekter av era liv, då ni är en ny framträdande civilisation som aktivt skall förena sig med den Galaktiska Federationen. Era framsteg kommer att bli snabba när de inledande stegen för att introducera oss i era liv väl kan genomföras. Det är nödvändigt att ni tar de viktiga besluten att acceptera oss, och i stort sett finner vi att ni nu är mycket mer öppna till tanken om vår närvaro tillsammans med oss. Slutet på dualitet kommer att bli ett underbart tillfälle då alla era drömmar uppfylls, och vad ni kanske har trott var omöjligt kommer in i era liv. Fred finns högt upp på er lista, då ni nu inser att ni under århundraden har blivit utnyttjade som brickor i det krigsspel som har ruinerat era liv. Dessa tider är nu förpassade till det förgångna och kommer aldrig tillbaka.

Även om ni kommer att förakta de som har lett er in i er nuvarande situation var snälla och kom ihåg att dualitet har tillåtit alla uttryck för individuella önskningar. Det har varit en period av utmaningar, när de mörka Tjänarna har haft samma möjligheter som alla andra. För mycket länge sedan var ni mindre medvetna om ert gudomliga arv och leddes att falskt tro på nödvändigheten att ära er egen grupp i stället för att bli en med varandra. Separation blev mer utbrett och dominerandet och förtrycket av andra grupper var hur det var under den perioden. Det har tagit en enorm kostnad av liv och det är enbart på senare tid och som ett resultat av två Världskrig som ni vaknat upp till idén att det finns mer tillfredsställande sätt för att leva tillsammans.

De gamla sätten har visat sig vara lukrativa och gynnsamma för en liten elit som har haft befäl över er. Nu när deras intentioner har blivit kända så har deras ambition att utöka deras styre över i praktiken upphört. När ni börjar plocka upp bitarna inser ni att det inte kan återställas i enlighet med det gamla paradigmet. Det tjänar inte längre era behov, och kan absolut inte ge basen för det nya som kommer fram nu. De kommande nästa stegen framåt kommer att ge er hopp för framtiden och det har noga planerats. Vi vet att ni behöver se vissa bevis som kan visa er vägen framåt, och det kommer med avslöjandena. Det kommer att frigöra många själar till Ljuset som till slut kan träda fram och vi skall stå bakom dem för att se till att de är skyddade. Sedan kommer ni att bevittna en hel lång serie av händelser som är uppradade, vilket kommer att göra det möjligt för er att surfa framåt mot den Nya Åldern.

Alla era behov är kända och alla förberedelser har redan gjorts för att se till att ni lyfts upp och ut ur de sista resterna av dualitet. Makt kommer att ges till de som kommer att använda det på ett vist sätt och till det bästa för alla, och inte bara de få. Hopsamlandet av rikedomar kommer så småningom att bli ett onödigt mål då det kommer att bli jämnt fördelat, och ni kommer inte att råda brist då det gäller era behov. Det finns och har alltid funnits tillräckligt för alla att åtnjuta en hög levnadsstandard. Ni har blivit ledda att tro annorlunda, så som ni också har blivit manipulerade att tillfredsställa Illuminati önskningarna att kontrollera alla aspekter av era liv. Deras mål är att hålla er beroende av dem och det har fungerat under en lång tid, men de ses nu för vilka de verkligen är.

Det är ni, folket, som nu har makten att bestämma er egen framtid och ni är villiga deltagare i slutspelet som nu håller på att spelas ut. Inse att undermedvetet så har ni alltid vetat att det skulle bli en framgångsrik avslutning på denna cykel. Det planerades sedan urminnes tider, och på grund av detta så har ni skyddats från inblandning utifrån som skulle ha lett till er undergång. Jorden är en vacker planet som urskiljer sig bland många som omger er, och när den är återställd så skall ni se den i sin fulla härlighet. Det kommer att bli passande att ni och Moder Jord kommer att lyftas upp tillsammans i det Ljus som kommer med er. Ni kommer att vara ganska så annorlunda från vad ni nu är, när ni har rest er upp till mycket högre nivåer av medvetande. Det kan förefalla att ni har en sådan kort tid för att preparera för upplyftningen, men Skaparens plan är oklanderlig och kommer att föra er framåt till de högre dimensionerna av absolut glädje och lycka.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga att vad som väntar er är kan nästan inte beskrivas i ord, eftersom ni har lite att jämföra med. Himmelskt kanske är lämpligt, men era idéer om det är jämförelsevis förmodligen mycket begränsade. I sanningens namn så finns det mycket lite likhet till vad ni har upplevt på Jorden. Vi talar om att jämföra en fysisk existens med en som är gudomlig, och som strålar med Kärlek och Ljus. Ni kommer att känna denna energi runtomkring er och allt svarar på det genom att ge ut fridfulla och mjuka vibrationer så att allt är i harmoni.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge