Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 15, 2010

SaLuSa, November 15, 2010

Låt inte någon leda er bort från den väg ni har beslutat är rätt för er. Ni planerade ert liv och alla större beslut var gjorda i förväg, och med era spirituella upplevelser utlagda för er så att er utveckling skulle gå framåt. Ni är helt klart vid olika stadier av förståelse, således skulle ni följa en plan för livet som helt speciellt skulle tillfredsställa era behov. Även om många själar har Upplyftningen som deras mål skulle det därför inte kunna vara bara en väg som leder mot den. För all del ni kan berika er kunskap genom att lära er om de olika uppfattningarna, men till slut bör ni följa era egna intuitiva känslor. Ni kanske inte alltid har rätt, men det blir er väg på gott och ont. Ibland kanske ni attraherar oönskade upplevelser, men de är dock menade att vara steg som ger er styrka och motivation för att fortsätta ert sökande efter kunskap.

Ni har fått gåvan att utvecklas i den takt som passar er och ingen driver er att gå fram fortare. Om ni har intentionen att lyftas upp kan ni dock inte bara vänta på att det kommer till er, så arbeta mot fullbordan genom att leva livet till ert högsta ideal. Gå fram i kärlek och Ljus som den serena och fridfulla Varelsen ni verkligen är, och sprid glädje och lycka som ni är kapabla till och så kommer ni att bli framgångsrika. Samtidigt, då era vibrationer ökar, kommer ni att attrahera mer Ljus till er själva. Utmaningen att hålla ert Ljus är inte lätt när ni runt omkring träffar på de lägre vibrationerna. På grund av vem ni är har ni dock makten att fokusera er på ert hjärtcentra och omge er själva med mäktiga kärleksenergier. Det är allt ni behöver för ert skydd, då det kommer att avleda eller transmutera de mörka energierna.

Upplyftningen är bara ett stort steg på er utvecklingsväg, och den vägen kommer alltid att fortsätta när som ni höjer er genom dimensionerna. I själva verket kommer det att bli lättare då ni aldrig mer kommer att stöta på ett sådant massivt motstånd, som ni har mött på Jorden. Vad ni har gjort genom att sänka er ner i vibrationerna ses som en ytterst modig handling, men ni visste i alla fall att det skulle berika er kunskap och förståelse av livet mycket snabbare än de högre dimensionerna där ni kom ifrån. Genom att hålla fast vid den tron ni hade när detta ägde rum så kommer det att föra er till slutet av cykeln framgångsrikt och säkert. Då ni ser tillbaka till början på detta århundrade så håller ni säkert med om att tiden har accelererat och den förefaller att ha gått som en blixt, och det kommer att fortsätta att göra så. De mörka upplever också samma effekt och tillsammans med de restriktioner som vi har placerat på dem inser de att deras sak är nu förlorad. Deras ovilja att dra sig tillbaka och tillåta förändringarna att påbörjas gör ingen skillnad, då det som är planerat genomförs som planerat.

Vi vet att en del av er har tröttnat på förseningarna, och många har stort behov av materiell hjälp. Var inte rädda att det inte kommer att ses till, då vi ser till den större bilden och när väl saker börjar hända kommer det att bli världsomspännande förändringar. Det kommer verkligen inte att ta långt tid att etablera en rättvis distribution av tillgångar och materiella förmåner. Kom ihåg att sådana förändringar är bara början på ett enormt program som kommer att fortsätta efter Upplyftningen. Det kommer inte att bli förrän efter att ni har lyfts upp som ni kommer att uppleva skönheten och harmonin i de högre dimensionerna. I er nuvarande dimension kan det helt enkelt inte komma till existens, men i vilket fall som helst så kommer ni att förflytta er in till en högre grad av välstånd och lycka än tidigare. När ni för er ur de fysiska vibrationerna och in i de i Ljuset kommer det att avslöjas att en underbar och vacker existens finns, vilken är konstant då inget oharmoniskt kan bli till. Bara själar av Ljus kommer att innebo sådana nivåer, och på en personlig basis kommer det att reflektera vad ni har uppnått under den tid ni har varit i dualitet.

Vi är redan i dessa högre dimensioner och ibland har en del av er tillåtits att besöka oss. Ert stora intryck är hur upplyftande energierna är, och det ljuva ljuset som förefaller att komma från alla objekt. Hela atmosfären är en av frid, och alla Varelser som ni träffar på kan ni klart känna hur de ger ut en kärleksvibration. Det är inte underligt att besökare önskar att stanna kvar i Ljuset, då när de jämför så är Jordens energi tung och kladdiga. Nå, Mina Kära, det är inte så långt kvar nu innan det hela blir er verklighet. De första stegen blir att lyfta er ut ur de låga vibrationerna som ni för närvarande existerar i, och vårt agerande kommer att göra så genom att bortföra anledningen till att ni har varit fängslade på er egen planet. Vad som är ytterst viktigt är att ta bort den makt som de mörka Tjänarna fortfarande har över er. De kommer att behöva avgå i enlighet med det gudomliga förordnandet, vilket om så blir nödvändigt tillåter oss att med kraft föra bort dem. Vi menar inte fysisk kraft, men i alla fall teknologi som förhindrar dem från att motsätta sig våra krav.

Vad ni kommer att lägga märke är att era egna känslor och uttryck mot dem blivigt mer mjuka och omsorgsfulla än under de senaste åren. Aggressiviteten och skarpheten i folks attityd mot varandra har mjuknat och allt annat förefaller att vara så felplacerat och till och med onödigt. Detta bör uppmuntras då de mörka Tjänarna har använt nyhetsmedia för att fördunkla ert sinne då det gäller ert sanna Självt, till att tro att ni behöver vara starka och påstridiga genom att dominera varandra. I själva verket så har trenden varit att förstärka skillnaderna istället för att föra er samman, och att åstadkomma anledningar till separation. Attityderna måste förändras och suveräniteten av varje person bli erkänd och respekterad. Det är er gudaktiga plikt att se om varandra, så som vi gör inom den Galaktiska Federationen, när det gäller er civilisation. Vi dömer inte ert handlande, då vi förstår att ni kontinuerligt dras ned i de lägre vibrationerna från vad som händer runt omkring er.

Det är i själva verket dualitetens utmaning som stärker er beslutsamhet att övervinna den, och ni kommer att hjälpas när ni väl uttrycker er intention att göra så. När som ni rensar ut er gamla karma skuld så kommer ni att förflytta er mer mot Ljuset och ha mindre baggage att bära med er in i den slutliga perioden av dualitet. Det måste rensas ut på det ena eller andra sättet, och det var er uppgift när ni gick in i detta liv. Som vi tidigare har nämnt kan dock Lagen om Nåd operera och dra en linje under det.

Jag är SaLuSa från Sirius och skickar min kärlek och välsignelser till ni alla kära själar.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge