Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, September 15, 2010

SaLuSa, September 15, 2010

Allt rusar fram på sin utlagda väg och när allt kommer samman kommer ni att ha nått Upplyftningen. Det är den slutliga akten som stänger dörren mot dualitet, och ser er röra er in till de högre domänerna. De ideal förutsättningarna för sluttiden att ta form närmar sig snabbt och allt ni har arbetat mot kommer att bli er belöning. Ni har undermedvetet alltid vetat att det är så, då ni visste att detta liv skulle leda till en framgångsrik avslutning. Om ni håller ert sikte på det goda som skall komma från kaoset så kan ni hålla er borta från problemen och ta allt med lugna steg. När allt kommer omkring så har ni förberett er för dessa tider under många tidigare liv. Er slutliga upplevelser kommer att handla om upphöjning och ni kommer att ha allt ni behöver för att etablera er själva som en Galaktisk Varelse.

Från där ni nu är så förefaller era förväntningar på framtiden att vara långt borta, men vad ni inte vet är att framåtskridandet fortsätter att föra tider av stor förändring allt närmare. Det är möjligt att leva på det sättet som ni tänker er är nödvändigt för Upplyftningen, då det inte kräver mer än intentionen att behandla andra såsom ni skulle ha dem behandla er. Kärlek är nyckelordet i de högre dimensionerna och det är en energi som är en ren extas att njuta av. Ni har alla vid en viss tid upplevt glädjen av en sådan vibration, men ni har inte än upplevt kraften som den för med sig. Ni kommer att existera in ett konstant tillstånd av upprymdhet, och en glädje utan gränser.

Ni har så mycket att se framemot, och att göra allt ni kan för att vara redo för er Upplyftning kommer att säkra er framgång. Som ni måste ha förstått vid det här laget så kommer en del själar inte att känna sig redo att gå vidare, då de finner förnöjsamhet med deras nuvarande existens. De kommer dock att undermedvetet ha noterat vad som har ägt rum, och dessa minnen kommer under en senare tidsperiod uppväcka dem till sanningen om dem själva. Ni förlorar aldrig helt och hållet minnena av de tester och utmaningar som ni har upplevt, eller den glädje och lycka ni har delat. Det är vad livet handlar om det är planerat liv för liv för att avancera er spirituellt. Ingen själ är bortom hjälp, men kan ibland bli verkliga fångar i djupet av det mörker som har tagit över dem.

Helt klart så är förhoppningen att så många själar som möjligt kommer att uppnå det stora steget framåt, och det kommer inte att finnas någon brist på guidande från deras hjälpare. Cykler med möjligheter kommer dock att fortsätta att uppstå, och de som väljer att förbli i deras nuvarande dimension kommer periodvis att få chanser att lyftas upp. Det är helt möjligt att en del av er kommer att välja att tjäna dem i en sådan situation, som deras Guidare. Det finns ett antal möjligheter som står öppna för er efter att ni har lyfts upp, och de kommer att reflektera er nyfunna kärlek för allt liv. För de bland er som är osäkra då det gäller er framtid så finns det Högre Varelser som har en större förståelse som kommer att råda över ert beslutsfattande.

Vad ni lär er på Jorden är att dualitet är en illusion, och liknar mycket litet de dimensioner som ni tillhör. Det behöver dock ett uppvaknade av Självt till sanningen, innan ni verkligen kan uppskatta vad som ni lämnade bakom er när ni tog er an utmaningen i dualitet. Nu börjar det intensiva Ljuset att skina från Jorden, och vi vet att det är ett tecken på er superba reaktion till energierna som nu samlas till Jorden. Hur kan ni tveka på att Upplyftningen är förvissad, då oberoende av vad de mörka Tjänarna gör för att stoppa era framsteg så kommer det inte att göra någon skillnad. Slaget som har ägt rum mellan mörkret och Ljuset hade alltid haft ett förutsägbart resultat; ni hade ändå er fria vilja.

Den Galaktiska Federationen har kontakt med era Uppstigna Mästare, och många Högre Varelser från de olika Brödraskapen. Vi respekterar deras ställningstagande och auktoritet, men vi avgudare dem inte, då vi alla har olika ansvar när som vi arbetar som En. På Jorden har ni en benägenhet att arbeta emot varandra, istället för i vänligt samarbete, vilket ni kommer att finna blir mer vanligt med vårt kommande. Vid det laget kommer stora förändringar att ha inträtt, vilka kommer att avlägsna hindren för sådant samarbete. I hjärtat är ni alla vänligt sinnade Varelser som söker fred och välmående i era liv. Det har med avsikt för nekats er av de mörka Tjänarna, som har skapat kaos överallt där det har fått kontroll. Som tur är så håller denna kontroll snabbt på att försvinna, och ni upplever nu de oundvikliga svårigheterna med att frigöra er från dem.

Som uppstigna Varelser så kommer en av era mest spännande erfarenheter att vara er nya kropp. Den kommer att ha en energi och lätthet så att ni knappt inser att ni har en, och då ni är i de högre vibrationerna kommer ni att känna perfektionen som den ger er. Inga krämpor och smärtor eller funktionshinder då de liksom sjukdomar inte kan existera i de högre vibrationerna. På Jorden är tvärtemot era kroppar som blytyngder och känsliga för obehag och sjukdomar. Era nya kroppar blir oförstörbara och ni för er helt enkelt in till en annan när ni väljer att byta ut den. Ni kommer att finna att de inte slits ut, och med er förståelse håller de i all evighet. Till slut, när ni är utanför er kropp så kan ni ikläda er vilken uppsyn som ni önskar, vilket kan vara praktiskt när ni träffar själar som i annat fall inte skulle känna igen er.

Betydelsen av de förändringar som vi har nämnt kanske inte sjunker in hos er, men de innebär att ni har totalt oberoende. Det är en frihet som ni för närvarande är svår för er att förstå, men djupt inom er kommer ni att erkänna det som en av era suveräna rättigheter. Dessa kommer gradvis att återställas då ni höjer er upp, och kommer att bli helt återställda med den pågående processen av Upplyftning. Som ni utan tvivel inser så är det en ganska stort hopp som skall göras från er nuvarande situation. Det kommer dock att starta mycket snart och förändringarna kommer snabbt och ofta.

Jag är SaLuSa från Sirius och är privilegierad att ha denna kontakt med er. Från denna kontakt får ni en uppfattning om hur vi är och vårt sätt att se på livet. Vi är annorlunda från er i det att vi redan är uppstigna Varelser, men vårt uppdrag är att föra er sida till sida med oss. För de bland er som kommer med oss så skall vi röra oss in i andra delar av Galaxen, då vi söker mer tillfällen för att tjäna de som utvecklas in i Ljuset.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge