Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 10 juli 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 10 juli 2015

Saker och ting fortsätter att oroa er och kaos existerar i många länder när det gamla sättet att leva visar sig inte längre kunna tillgodose deras behov. Problemet har vuxit sig så stort att det krävs stora förändringar för att sätta er civilisation på ett nytt spår som tar er in i den Nya Tidsåldern. Förändringarna är nu på väg och är oåterkalleliga då de nya sätten måste ersätta de gamla för att kunna ta er ut ur ett system som inte längre täcker era behov.

Det är en oroande process för många som har liten, eller ingen alls, förståelse av det som sker. Ändå verkar svaren komma med en ny syn på era behov och människor kommer att höjas upp vid varje tillfälle som de ser en förändring. Som alltid kommer vi att leda dem som har en stor roll att spela när det gäller att genomföra de förändringar som måste ske. Detta kan inte uppnås utan ett visst mått av svårigheter, men vi kommer att se till att de hålls till ett minimum.

Fortsätt med att hålla en positiv syn för planen för er framtid är väl etablerad. Ni kommer att vara mer än nöjda med resultatet. Alltför länge har ni varit som ni kanske uttrycker det ”ledda uppför trädgårdsgången” och har medvetet hållits i mörker angående sanningen om er potential och skälet till upplevelsen av dualitet. Det har varit en stor inlärningskurva som har gjort det möjligt för er att kunna lyfta upp er själva från livet av begränsat medvetande till ett som kommer att väcka er till er sanna potential.

Som vi nämnt många gånger är var och en av er mycket större än ni tror, men har varit medvetet vilseledda av falska läror och begränsning av ert medvetande. Allt detta håller på att ändras mycket snabbt, och fler själar vaknar upp till sina verkliga, sanna jag. Ni är på väg ut ur en lång period av mörker in till Ljuset, och ingenting kan nu hindra er från att gå hela vägen till fullt medvetande. Det är redan uppenbart genom antalet själar som har vaknat och leder er längs med vägen till full upplysning.

Det finns vissa själar som inte kan lyfta sina vibrationer, men var säkra på att de kommer att få allt tänkbart stöd för att leda dem till Ljuset. Det är ingen idé att försöka att ”springa innan du kan gå” och deras guider kommer att hjälpa dessa själar att vakna till sanningen. När du väl börjar inse hur du har hållits i mörkret så blir allt så mycket lättare för att förstå sanningen om ditt väsen.

Ni är i grunden alla stora själar som har åtagit er att uppleva dualitet och att ta itu med de utmaningar som de tar upp. Under många liv har du nuddat vid mörkrets djup, ändå har du aldrig förlorat kontakten med ditt Högre Jag. Som ett resultat av det har många av er så småningom funnit den sanna vägen som leder tillbaka till fullt medvetande. Så snart du börjar vakna finns ingen väg tillbaka till de gamla sätten, och de själar som är i Ljuset kommer att medföra en total förändring i hur ni lever era liv.

Vi har följt era framsteg under eoner av tid. Tänk på er prestation för att återfå medvetandets nivåer vilket är anmärkningsvärt över en så kort period. Er historia visar vad som händer när själar tappar kontakten med Ljuset och i konsekvens av det hur svårt det har varit att höja sig upp igen. Emellertid har ni visat att det är möjligt och idag leder många av er vägen framåt. På så sätt får ni också andra med er och uppvaknandet tar återigen fart.

Ni skall gratuleras till att ha höjt er fram tills nu, och ingenting kommer att kunna stoppa era fortsatta framsteg. Under en lång tid har de uppväckta själarna undvikits av andra som varit oförmögna att förstå sanningen, men det håller på att ändras allteftersom vibrationerna fortsätter att höjas. Mycket snart blir det ytterligare ett stort upplyftande inom era medvetanden och sanningen kommer att komma in till många fler själar.

Vi befinner oss så nära er nu och vi besöker er Jord öppet och så mycket att de flesta människor accepterar vår närvaro på er himmel. På grund av vår högt avancerade teknologi så utgör era vapen mycket liten fara, och många av er vet att vi har fått många av dem ur funktion när ett hot har uppstått. Ni har många inspelningar av fall där våra farkoster kan ses över era kärnanläggningar och vi har vidtagit åtgärder för att förhindra att ni startar ett nytt krig.

Vi har varit framgångsrika med att upprätthålla världsfred på Jorden, men måste tillåta det vi kallar mindre konfrontationer på grund av karmiska skäl. Vi kommer dock att övervaka sådana händelser för att säkerställa att de inte urartar. Så småningom blir det ett slut på alla krig och en varaktig fred på Jorden kommer att uppnås. Er framtid är säkrad och de förändringar ni upplever nu är en del av den rensning som pågår.

Vi har under en lång tid nu använt vårt inflytande till att vägleda era vetenskapsmän längs en väg som kommer att resultera i en fredlig värld. Dock k an vi inte ingripa om andra fortfarande stödjer krigsvapen, men kommer att se till att de inte används för att riskera ett världskrig. Jorden har utsatts för kärnladdningar vid många tillfällen, men de kommer inte att tillåtas att användas igen och vi är här för att se till att ni är skyddade.

Ni har er fria vilja, men när ni går in i den Nya Tidsåldern väntar en ny framtid på er som inte längre tillåter krig som för med sig omfattande dödsfall och förstörelse. Fred för alla människor blir möjlig så snart de Mörka tjänarna har avlägsnats från Jorden. Ni behöver inte vänta så länge på att världsfred kommer att deklareras, men det finns mycket som står i vägen för de nödvändiga förändringar som kommer att behövas.

Under tiden skall vi fortsätta med vår övervakning av Jordens verksamhet, inklusive de av Moder Jord, som också är involverad i förändringarna som sker. Omvälvningar är nödvändiga för att göra det möjligt för de större förändringarna som skall resultera i en ny Jord, renad från alla rester av århundraden av försummelse och förgiftning av mark och hav. Det kan synas som en omöjlig uppgift, men med vår avancerade kunskap och obegränsade resurser kommer det inte att ta särskilt lång tid att uppnå.

Faktum är att vi redan nu är förberedda att gå vidare med Moder Jord och återställa henne till det ursprungliga tillstånd hon var i under många tidsåldrar. Dessa uppgifter kan inte hanteras av er med den begränsade kunskap ni har, men vi kommer att finnas till hands för att hjälpa er så snart reningen kan påbörjas.

Vi vet att många av er har vidgade medvetandenivåer och förstår hur sanningen har missbrukats för att hålla er alla i mörker. Var så säkra på att när tiden är den rätta blir det ingen fördröjning med att göra dig bekant med din sanna historia och den strålande framtid som väntar på er alla.

Du har kanske haft visioner av en ny Jord, men verkligheten kommer att överträffa din idé om vad som ligger framför er. Alla tårar och besvikelser som du har upplevt kommer att verka som ingenting när du ser de fantastiska förändringar som sker. Den skönhet och de underverk som kommer att bli era för att njuta av är långt bortom er nuvarande fantasi och föreställning.

Jag är SaLuSa från Sirius som återigen kommer för att upplysa er alla om vad som ligger framför er. Borta är hotet om krig och förstörelse och en permanent fred kommer att regera på Jorden. Vi kommer att finnas vid er sida och hjälpa er att skapa den nya Jorden, och det kommer att bli en kärleksfull tid för er alla.

Tack SaLuSa. Mike Quinsey.

Översättning Gertie Dahlberg.En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge