Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 17 april 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 17 april 2015


Mina kära, Ljuset växer mycket snabbart och all heder till dem av er som är ihärdiga och trogna er livsplan. Ni kanske inte nödvändigtvis vet säkert hur bra ni följer den, men det finns en känsla av djup tillfredsställelse i allt ni gör. Tillsammans med era guider hjälper vi er att hålla er på den sanna vägen och vi hjälper där vi kan. Resultatet av ert engagemang är att ni kan fortsätta med at gå framåt utan att distraheras bor från vägen.

Belöningarna för att göra detta är många, och en dag i en inte alltför avlägsen framtid kommer du att verkligen bli medveten om hur mycket ditt bidrag har betytt. Det har ingenting att göra med kvantitet utan kvalitet, och till och med en enda av er hjälper på sitt eget sätt till med att uppehålla Ljuset på Jorden. Faktum är att du är privilegierad då du valdes ut för sådana uppgifter, för många själar har frivilligt ställt upp för att göra sådant arbete. Emellertid är inte alla nödvändigtvis valda för just denna tidsperiod.

Detta är den tid som du har arbetat mot under många liv, och redan kan några av er ”känna” förändringarna som har skett då de negativa energierna har mindre påverkan nu. Sådana tider som ni lever i nu är underliga att beskåda och fundera över, då det extrema upplevs som kan vara ganska så förvirrande. Den här perioden är en där de negativa energierna verkar växa och orsaka fler problem än vanligt. Ändå har de mer effekt och får mer uppmärksamhet på grund av just det. Det är lite som att ”skrapa tunnan” när man tar itu med de sista resterna av den gamla cykeln.

Tydliga och klara lektioner lärs tydligen ut och det kommer snart en tid när vibrationerna höjs upp. När detta sker kommer ni att lyftas upp till en nivå som inte längre kan acceptera de lägre vibrationerna. Så fortsätt med att se framåt och tillåt inte ert fokus och beslutsamhet att vackla. De Mörka tjänarna är medvetna om att deras tid håller på att rinna ut och precis som ett djur som hamnat i ett hör så tänker de inte på konsekvenserna. De hoppas fortfarande på att kunna fly från Jorden när saker och ting vänds emot dem, men det är inte längre så lätt som de trodde.

Som ni redan vet så ”väntar inte tiden på någon” och även om framtiden i princip redan bestämd så kommer er fria vilja att bestämma hur resultatet blir. Mänskligheten består av en mycket blandad grupp av själar från olika planeter – och även stjärnsystem. Men den största gruppen är de som har kommit till Jorden för att utvecklas. Det finns ingen annan plats som är exakt som Jorden, som erbjuder en sådan snabb väg till utveckling. Den är tuff och krävande, men den är den snabbaste att uppleva allt som behövs för att utvecklas bortom de lägre vibrationerna.

Tänk på att det inte spelar någon roll hur hårt livet kanske är, så är det aldrig påtvingat en själ, och ni har kommit överens om era behov, oavsett vilka erfarenheter de kanske ger er. I själva verket kan en själ kanske ändra sig om en inkarnation, även i sista ögonblicket. Dock händer detta sällan för ni har gått igenom syftet med det innan inkarnationen och vet exakt vad ni kan uppnå med det.

Du behöver inte bekymra dig om resultatet för en annan själs väg. Var och en av er upplever saker efter behov och många själar kommer att korsa din väg och har en flyktig kontakt med dig. Detta är ofta för ett speciellt ändamål men ändå kan det vara ett viktigt steg för er båda. De viktigaste aktörerna i ditt liv kommer troligen att ha varit med dig i andra liv, och vissa familjer håller ihop under många inkarnationer.

De kommer ofta att spela sin del i olika roller och du vet säkert vid det här laget att det inkluderar upplevelser av de olika energierna som man eller kvinna. Om du tillbringar för många liv i rad som ett kön så kan det tendera att bli svårare att förändra sig när sådant behov uppstår. Om man tittar på hela bilden så kommer du att förstå att ganska många förberedelser behövs för att säkerställa att livet på Jorden blir produktivt och hjälper dig att utvecklas.

De mest underbara evenemang är planerade för din framtid när du kommer till den punkt där du kan leva den sanning som kommer att avslöjas för dig. Livet blir ganska annorlunda mot det du upplever nu och har liten inverkan på vad som skulle eller kunde ha varit. Under åren har din utveckling gått i den riktning som har passat Illuminaternas syfte, de som hållit dig tillbaka. Det har gällt att hålla dig under deras kontroll och i ett tillstånd av förvirring så att du har hållits under ett tidslås.

Du kommer naturligtvis att bryta dig loss mycket snart och ditt liv kommer att gå vidare med stormsteg. Emellertid betyder inte detta att era liv har slösats bort, och tvärtom har ni lärt er mycket väldigt snabbt. Under mer normala omständigheter skulle era framsteg blivit mycket långsammare. Som vi har nämnt tidigare så erbjuder varje situation någon möjlighet att gå vidare framåt i er evolution.

Du har kanske lärt dig att det finns utomjordiska baser både på land och under havet. Vi är medvetna om dem och de har tillåtelse att stanna kvar där förutsatt att de inte försöker störa andra former av liv. De är alla involverade med Moder Jord och de är här för att uppleva er dimension och allt den har att erbjuda. Vissa varelser, såsom Agarthas folk, har levat i den Inre Jorden under eoner av tid och väntar på den rätta tiden för att bli en del av Jordens framtid.

Andra, såsom Anunnaki, har blandat sig i er evolution och satt den ena rasen mot den andra med ett resultat av krig. Dock har deras inflytande och makt över er slutat efter ca 500 år. Dessa var ingalunda de första besökarna på Jorden som har blandat sig i er evolution. Ändå har karma kommit in för att spela en roll under sådana perioder, och som med varje annan utmaning för er trosuppfattning att växa. På Jorden har ni i stort sett hållits borta från all påverkan inifrån som skulle ha förändrat planen för er evolution, eftersom den redan har godkänts av Högre Varelser.

Jag är SaLuSa från Sirius och älskar den beslutsamhet som ni har visat att hålla frihet som är er rätt och ert arv. Yttrandefrihet är så avgörande för demokratin och för att gå vidare med er evolution utan störningar. Er nuvarande cykel har kommit till sitt slut och det finns tecken på att den nya cykeln har börjat påverka era handlingar. Se efter Ljuset i alla människor hela tiden, och när möjligheten uppstår dela din glädje och lycka med dem. Det är häpnadsväckande hur snabbt ett vänligt ord eller gest kan lyfta upp en annan själ och höja deras vibration.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Översättning Gertie Dahlberg.

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge