Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 1 maj 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 1 maj 2015

Vi följer spänt era framsteg när ni kommer närmare och närmare de första positiva tecknen som tyder på att den Nya Tiden har börjat. Vid det här laget bör ni ha en god uppfattning om vad som väntar er och ni kommer inte att bli besvikna. De flesta av er har levt många liv i denna cykel, både som man och kvinna, och förhoppningsvis kommer ni att hitta en balans mellan de två.

Det kommer en tid när ni inte längre är intresserade av kön på samma sätt som ni är nu. I er dimension, vilket ni är kvinna eller man, verkar det diktera er plats i samhället och era roller är tydligt definierade. När ni stiger upp kommer skillnaderna mellan er att försvinna, men de feminina och maskulina energierna kommer att finnas kvar.

Under tiden bör ni ha ett öppet sinne, för allt eftersom tiden går kommer ni att bli medvetna om många nya förändringar, och ni kommer att kunna förkasta det som inte längre är till nytta för er. Ni håller på att bli varelser av en mycket högre vibration med en större medvetandenivå, vilket kommer att ta er in i nya världar av skönhet och fullständig lycka.

De mörka dagarna, som ni fortfarande upplever, kommer gradvis att försvinna och en tid av glädje och fest väntar er. Vi kan se framåt och tala om för er att välkomna förändringar är mycket närmre än ni kan föreställa er. Många av era ungdomar är här för att spela nyckelroller när förändringarna äger rum. De är ofta av en högre vibration och har frivilligt erbjudit sig att vara med vid er introduktion till den Nya Tiden.

En del av er, som tillhör den äldre generationen, har hjälpt till att förbereda vägen, och vi är skyldiga er ett stort tack för att ni håller fast vid er uppgift, fastän ni ibland har saknat uppmuntran. Med tiden kommer många själar att uppmuntras till att bidra med sin kunskap, och då kommer en stor tillväxt att ske.

Vad som håller på att hända är en händelse av stor betydelse. Efter ett antal cykler som slutade i katastrof, kommer ni att bevittna ett framgångsrikt avslut av den här perioden i er utveckling. Ni har allt att se fram emot och det är inte alls långt borta. Så låt de mörka energierna spela klart, och när de har gjort det kommer mycket återstående karma att rensas bort för gott.

Nästa steg kommer att bli att flytta er alla in i Ljuset och hjälpa till att till fullo etablera den Nya Tiden. Sådana händelser kommer att ske över hela Jorden, när alla länder förenas i fred och välvilja. Så småningom kommer det inte att finnas något sätt för de lägre vibrationerna att stanna kvar eller återvända, och de högre vibrationerna kommer att växa sig starkare och starkare.

Ord kan inte tillräckligt förmedla vilken fantastisk framtid som väntar er, och den är inte alls långt borta. De av er som har ett öppet sinne kommer utan tvekan att känna på sig vad som ligger framför er, och er intuition kommer att hjälpa er att förstå. Ni har varit mycket tålmodiga och det skall väl belönas och verkligen kompenseras för de uppoffringar som har gjorts.

Efter många liv i dualitet är ni på väg att uppleva många förändringar som kommer att leda till ett mer meningsfullt liv. Ett liv utan ständig inblandning av de mörka, som har skapat ett orealistiskt liv för er. De har bibehållit status quo som har hållit er i ett ständigt tillstånd av ”brist”, samtidigt som de har tillåtit sig själva att spendera astronomiska summor på sina egna hemliga projekt. Den här situationen håller drastiskt på att förändras och deras makt över er minskar. I själva verket har de noga övervakats och är begränsade i hur långt de kan gå.

Nu är det dags att inse att ni inte är bundna till någon annan själ, förutom er själsfrände, och även om ni har personliga relationer på Jorden, så upphör de att vara bindande när ni har stigit upp. Många är för syftet att rensa karman genom att erbjuda den typ av upplevelse som krävs för att göra det. Men naturligtvis görs en del överenskommelser i ”Himlen”.

Sanningen om er varelse är mer väsensskild än ni har blivit ledda att tro. Men i takt med att era vibrationer höjs så kommer också er medvetandenivå att höjas, och ni kommer att kunna tillgodogöra er all kunskap. För närvarande hindrar era låga vibrationer er från att förstå sanningen om mänskligheten, men ni kommer snabbt att lära er genom en utvidgning av er medvetenhet.

Ni kommer åter att lära er det som ni redan kände till innan ni gick ner i de lägre nivåerna, så det borde därför bli lätt att lära det igen, och ni kommer att ha andra mer upplysta själar till er hjälp. Var säkra på att det finns många civilisationer som är intresserade av att hjälpa er, civilisationer som redan är i de högre dimensionerna. Det kommer inte att finnas brist på stöd och hjälp för att ni ska komma till rätta. Universum väntar på att ni ska stiga upp, så att de kan välkomna er som Galaktiska Väsen.

Håll ert huvud högt och vet att vi högaktar er för er villighet att leva under denna period, även om ni ännu inte har återvänt till fullt medvetande. Er resa har varit lång och full av utmaningar, som ni framgångsrikt har lyckats resa er från och övervinna. Alla dessa upplevelser kommer att ge er stor styrka och förmågan att hantera vilka uppgifter ni än ombeds att göra. Framtiden håller gradvis på att ta form och kommer att vara mycket acceptabel för er efter alla hinder ni har övervunnit.

Jag är SaLuSa från Sirius och alltid så glad över att jag får dela mina tankar med er. Jag vet att många av er söker sanningen om er själva och känner uppmaningen att ge av er själva till andra. Känslan av Enhet kommer starkt och ni vet utan tvekan att ni Alla är Ett. Med en sådan medvetenhet, orsakar människans handlande mot sina systrar och bröder mycket smärta och sorg, men ni kan lugna de ilskna vågorna som ger upphov till kalabalik och kaos.

Sänd ut er kärlek hela tiden, även om ni har lite eller ingen uppfattning om hur verkningsfullt det kan vara, så kan det åstadkomma mirakler. Jag fortsätter att sända min kärlek till er alla, och styrkan att övervinna alla utmaningar ni möter. Vi är aldrig långt borta från er, och jag upprepar att ni alltid kan kalla på oss och vi kommer att svara på det sätt som är bäst för alla inblandade.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge