Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 10 april 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 10 april 2015


Från vårt perspektiv rör sig tiden så mycket snabbare än vad ni upplever den. Så medan ni har fått vara utan meddelanden under vad som verkar vara en lång tid, så är det för oss bara ett flyktigt ögonblick. Under en lång period har ni läst eller hört om många upplevelser där folk har varit ut ur kroppen, och varit ”borta” i dagar, för att sedan återvända och finna att endast en kort stund har gått. Ibland har det vara varit några timmar eller minuter som verkat som dagar. Under sådana omständigheter börjar ni förstå att allting finns i Nuet. Ni lär er att tiden inte är konstant, och det kommer att bli tydligare när ni flyttar bort från Jorden in till de högre vibrationerna.

Denna tid är en tid när ni måste hålla ett mycket öppet sinne, eftersom fler överraskningar väntar på att bli upptäckta. Saker och ting är inte nödvändigtvis som ni har fått lära er, och kanske ett av de svåraste fakta att acceptera är att ni kan färdas snabbare än ljusets hastighet. Det finns mycket att lära som kommer till er när ni blir fullfjädrade som Galaktiska Varelser.

Vid den tiden öppnar sig ditt medvetande och dina vibrationer ökar och du är på väg att återvända till nivåer som du i verkligheten redan är bekant med. Härifrån är det en fråga om att lära om vad du har glömt och det blir inte svårt eftersom du kommer att få mycket hjälp. Som vi tidigare har berättat är du mycket större än du kan föreställa dig och i huvudsak är ni alla gudar i vardande. Emellertid är det en lång väg att gå innan ni når en sådan höjdpunkt eller tillväxt.

Runt om i er värld verkar det vara svårt att få fred, men var säker på att stora Varelser, såsom president Obama, ivrigt arbetar bakom kulisserna för att förverkliga den. Naturligtvis finns det miljontals själar som arbetar mot samma mål men helt klart utövar några mer makt än andra.

Ni behöver också en ledare såsom president Obama som ännu inte avslöjat sin plan för att få en varaktig fred på Jorden. Såsom själar av Ljuset kom ni till Jorden vid den här viktiga tiden för att hjälpa till med att föra fram de nödvändiga förändringarna som bär er framåt vidare in i Ljuset. I en inte alltför avlägsen framtid kommer ni att höjas till en nivå där de Mörka tjänarna inte längre kan vara närvarande, och den Nya Tidsåldern verkligen har anlänt.

I vetskap om vad du gör kan du hjälpa andra igenom denna mycket svåra period. Av den allmänna uppfattningen anser man att allt är kaotiskt och fred verkar så långt borta som den någonsin har varit. Emellertid, som vi nämnt tidigare, vissa händelser måste spelas ut för att rensa en långvarig karma och dra lärdomar av dem där det behövs. Ni kan verkligen säga att ni befinner er i en hektisk period där själar tar sin sista chans att utvecklas innan det kommer till ett slut.

Oavsett den nivå som själar är på så kommer var och en att få varje chans att gå vidare. Med all den hjälp som ges vore det överraskande om ni inte skulle lära från era upplevelser. Men vissa själar är insnärjda i mörker och finner det svårt att gå vidare. Var säkra på att inte en enda själ överges, och stora Ljusvarelser gör allt de kan för att göra det möjligt för dem att höja sig upp.

Om du ser tillbaka så kanske du kan hålla med om att dina erfarenheter har stärkt din beslutsamhet i att stå fast trots förhalningstaktiken från de Mörkas sida. De har testat er, i vissa fall till den yttersta gränsen för er uthållighet, men ni har uthärdat allt de har kastat på er. Sådana erfarenheter har förberett er för större åtaganden, och i framtiden kommer många av er fungera som ambassadörer för Varelserna på andra planeter.

Evolution är en evig process av lärande från dem som redan har kommit lite längre på vägen. Det finns alltid ”hjälp” när den behövs, men andra själar av Ljus tvingar inte sig själva på dig utan att först ha fått din bön om hjälp. Du har nästan säkert fått hjälp längs din väg, men du kanske inte är medveten kom det.

Var säker på att dina guider är aktiva i att försöka få dig att hålla dig till din livsplan.

När användbara ”tillfälligheter” som är till nytta uppstår är det ofta så att de uppstår på grund av dem. Det går så långt som att rädda ditt liv så att du kan fortsätta med dina nödvändiga upplevelser och erfarenheter så att du kan fortsätta med din livsplan. Inom den närmaste framtiden kommer den riktning du skall ta bli allt klarare, och det arbete som läggs in av Ljusarbetarna kommer att bära frukt.

Mycket händer som kommer att säkerställa framgång och du kan vara säker på att vi också kan ge dig en hjälpande hand. Det som sker på din nivå säger att de Mörka tjänarna tillåts ett visst spelrum för att sätta dig på prov. Dock är deras framtid i era händer och denna cykel är den sista i denna tidsålder. Ni kommer snart att höja er upp till de högre vibrationerna där kärlek och fred finns och de lägre vibrationerna inte existerar längre. Detta är vad ni har arbetat mot under årtusenden av tid, och resan är nu nästan över.

De erfarenheter ni har tillägnat er under många liv kommer att vara goda att ha och göra det möjligt för er att bli mentorer för dessa själar som fortfarande går sin väg framåt i ljuset. Varje själ kommer inte att utvecklas i samma riktning och det finns många varierande möjligheter att tjäna Ljuset på. På din nivå av kunskap hår du stor frihet att bestämma vad du vill göra härnäst och självklart har du i din tur mentorer som hjälper dig. Många av er kommer att återvända till ert ”hemland” innan ni bestämmer ert nästa steg, och er dragning till detta kommer att vara mycket stark.

När du kan se framåt istället för att titta tillbaka, och din medvetenhet växer, så blir vägen framåt tydlig och klar. De gånger du har tillbringat liv i de lägre vibrationerna kommer snart att bli som ett avlägset minne, men lärdomarna du fått kommer alltid att finnas med dig. Redan nu när ditt medvetande växer kommer du att finna det lättare att hålla fast vid det utan att du faller tillbaka. Världen kan passera dig utan att det blir någon rädsla eller att du blir distraherad från ditt mål. Ändå kan du fortfarande vara fullt medveten om vad som sker.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad att vara i kontakt med dig igen. Vi vet hur du ser fram emot att ta emot våra budskap och vi kommer att fortsätta så länge som de är nödvändiga. Vi sänder dig vår kärlek och vi är aldrig långt borta om du behöver oss.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Översättning Gertie Dahlberg.

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge