Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 15, 2010

SaLuSa, March 15, 2010

Tiden går allt fortare, och det för förändringarna allt närmare. Ingen tid har i själva verket gått förlorad, men vi skulle ha velat påbörja första kontakt tidigare. Oberoende av vad ni ser runt omkring er sätter vi oss dock i en position från vilken vi kan gå in i handling med kort varsel. Det finns en klart definierad plan för er framtid, men vi kan lätt hantera nödvändiga förändringar. Vi följer alla händelser som äger rum på Jorden och som ett resultat kan vi justera våra handlingar i enlighet med detta. Det finns dock en kärna i planen som skall manifestera och ta er igenom Upplyftningen som var menat. Då de mörka Tjänarna fortsätter att förlora makt och auktoritet och chansen att de undslipper den ofrånkomliga kollapsen av deras maktbas är obefintlig. Envishet och arrogans driver deras motstånd mot att erkänna nederlag, men det skall bli så. De kommer att avsättas via legala medel som bär auktoriteten av den Galaktiska Federationen.

På sätt och vis går livet vidare som tidigare trots de många problemen som ni ställs inför. En sak är dock viss och det är att det inte går tillbaka till den tidigare perioden som startade innan början av detta Årtusendet. Sedan dess har ni stadigt gått vilse och genom konstruerade situationer har ni blivit utsatta för drakoniska lagar. De mörka spelade sin hand när de insåg att tiden inte var på deras sida, men de har misslyckats med att uppnå kontroll över världen som var menat. Deras försök att göra så har som resultat att ni har få rättigheter och utsatta för skarpa kontroller, vilka har tagit bort er frihet. Misströsta inte, allt detta kommer att ändras och de orättvisa och onödiga lagarna kommer att brytas upp. Vägen mot Upplyftningen kommer att frigöras från alla försök att förhindra att den manifesteras, och var förvissade om, Mina Kära, att när ett gudomligt påbud görs så är det Skaparens Lag.

Vi vet att en del av er undrar om varje själ på Jorden har samma möjlighet att upphöjas, och ni tänker på dem som lever ett enkelt liv bortom inflytandet från Västvärlden. Ni kanske inte är förvånade att få veta att på sitt eget sätt är de närmare Gud och Moder Jord än ni är. De lever på ett sätt som respekterar naturen och livet, och förstår dess cykler och energierna runt omkring dem. De kanske inte har ert vetande om sluttiden, men lever ett mycket spirituellt liv och har alla möjligheter att upphöjas. Det är inte välstånd och intelligens som krävs för att skapa er väg, utan er spirituella rikedom och kunskap och dess tillämpande på ert sätt att leva. När allt kommer omkring så inser ni att då ni lämnar Jorden kan ni inte ta något av materiellt värde med er. Dessutom finns det inte något sådant som rank eller grad av viktighet i de högre regionerna såsom ni erfar på Jorden. I andevärlden är alla själar jämlika, förutom att deras Ljus avgör vilken nivå de är berättigade till. Det finns naturligtvis Mästare i de högre regionerna, men deras spirituella förkovringar förhöjer dem inte på något sätt över någon annan, men de förtjänar stor respekt och erkännande.

Jorden har visat sig att vara en distraktion till er spirituella utveckling, men när ni är framgångsrika med att finna ert sanna Självt så är er framgång desto mer beundransvärd. Ni har haft så stora svårigheter med att besluta vem som ni kan lita på och det har alltid funnits de som föredrar att vilseleda er till förmån för deras eget gynnande. Det var inte länge sedan som enbart prästerna hade rätten att tolka skrifterna och ni var tvungna att lita på deras guidande. Det har visat sig att det inte alltid har varit korrekt jämfört med sanningen. Vägen för de sökande har därför varit extremt svår och till slut har ni varit tvungna att använda ert eget urval för att forma era trossystem. Kom också ihåg att under era många inkarnationer har ni haft liv kopplade till många olika religioner och trossystem. På en undermedveten nivå så formar allt som ni har lärt er ert nuvarande tro, även om ni inte har något medvetande om hur det hände. Ni omvärderar därför kontinuerligt er tro och gradvis gör ni positiva spirituella framsteg.

Vid denna tid har ni så mycket information vid era fingerspetsar och kan följa vilken väg som helst. Ni kanske till och med är bortskämda med antalet val, men det är här som er intuition kommer väl till pass. Den kommer inte att vilseföra er, utan föra er till de erfarenheter ni behöver för tillfället. Det är därför som det är viktigt att ha ett öppet sinne och attityd och förmåga att assimilera kunskap utan att bli fängslad av den. Var evigt redo att gå vidare när en ny idé eller förståelse uppstår inför er. Kom också ihåg att när ni väl är på en spirituell väg kommer ni att attrahera Guider och Lärare till er själva som kommer att hjälpa er att fatta beslut. Sanningen är ganska enkel och kan summeras som Kärlek är Allt Som Finns. Att tillämpa detta till ert liv i dualitet har varit er tuffaste test, och om ni är framgångsrika har ni i sanning funnit er nyckel till förståelse. Ni kan bara hantera en sak i taget och en av de största framgångarna är att leva i Nuet.

Vad ni är anser att livet handlar om så finns det inget fel med njutningar eller till och med rikedomar. Det är hur ni uppnår detta och hur ni använder det som är viktigt. Spirituellt kan ni förkovra er eller gå tillbaka, och det är ett faktum att ju mer rikedomar ni samlar på er desto större blir ert ansvar. En del blir giriga och samlar pengar och värdesak på hög, medan andra investerar i människor till gagn för alla. Pengar skapar inte lycka, utan enbart säkerhet i en materiell värld. Tänk er att vara i de högre dimensionerna där pengar inte har något värde och är onödigt, för det är vad ni kommer att uppleva. Naturligtvis så är detta möjligt eftersom alla era behov kommer att tillgodoses utan kostnad och i många fall kommer ni att skapa vad ni behöver för er själva. Vi vet att tankar om byteshandel finns inom delar av er värld, och det visar vad som kan uppnås utan pengar. Alla dessa ting inträder i era sinnen och ibland för de er till att önska något annorlunda än det traditionella sättet att göra saker.

Jag är SaLuSa från Sirius, och Mina Kära ni vet att livet är en erfarenhet efter en annan och det formar er framtid. Ibland gagnas ni av en annan själs resa, men ofta så väljer ni upplevelser för er själva. När ni blir en del av ett gruppmedvetande kommer ni att gynnas av varje själ som är del av den. Delande är ett mycket spirituell tecken som kommer med uppvaknandet till Enheten av allt liv. Vi älskar att dela med er för lyckan det ger oss och att vara till tjänst till er.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge