Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 9 december 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 9 december 2016

Mike Quinsey

Händelserna utspelar sig snabbare än någonsin och det är ingen tvekan om att sanningen bakom saker och ting kommer fram i Ljuset. Ingenting kan stoppa den allmänna känslan av att det inte längre är möjligt att stoppa det som dolts och inte avslöjats för den stora massan. "Tidvattnet har vänt" och när detta sker släpper sanningen människor fria från att bli manipulerade och från de lögner som har spridits såsom sanningar. Man har blivit så mycket klokare och litar inte längre på dem, vars ord ansågs ärliga och pålitliga. Det är inledningen till avståndstagandet från dem som man funnit förvanska och förvränga sanningen för att den ska passa deras egna syften. I en del länder har det resulterat i demonstrationer mot dem som är skyldiga, som känner till folkets makt. När det gäller röstning uttrycker de nu starkt sina åsikter, och flyttar bort dem som ignorerar dem.

Nu mer än någonsin, behöver människor utöva sin rättighet att demonstrera mot dem som inte följer deras önskemål. Det finns en stark önskan inom den mänskliga rasen att få göra nödvändiga förändringar i sina liv, och om deras representanter ignorerar dem, kommer det att bli till representanternas nackdel. Folkets makt bör uppmärksammas eftersom den vid behov kan avsätta regeringar som inte följer folkets önskemål. Historien kommer att visa att revolutioner kan uppstå om de auktoritära fortsätter att ignorera och trampa ner folket. Fred är ibland svår att uppnå när makthavarna försöker använda våld för att hålla folket nere. Emellertid är striden långt ifrån ensidig eftersom de Galaktiska Styrkorna alltid söker fredliga sätt för att uppnå fred och deras vägledning kommer att hjälpa dem som är av Ljuset.

När inkarnerade själar har svårt att acceptera det som livet har att ge dem, tänk då på att mycket få känner till sin livsplan. Det bästa är oftast att ta hand om saker och ting i takt med att de dyker upp, och var medvetna om att era Guider alltid finns till hands för att försöka hålla er till den överenskomna planen. De erfarenheter som du behöver för att utvecklas är noggrant planerade och presenteras för dig endast när man vet att du är kapabel att hantera dem. I nuvarande tid är det mer än någonsin tidigare viktigt att du avslutar ditt liv på ett framgångsrikt sätt vad gäller din livsplan. För många själar kommer den här inkarnationen att vara deras sista i de lägre vibrationerna, så det ligger i deras intresse att se till att de med framgång tar itu med eventuell ouppklarad karma. Under dina lugnare stunder kommer dina guider att närma sig dig, och du kommer att kunna "prata" med dem. På så sätt kommer de att lära sig om dina behov och under förutsättning att de passar in i din livsplan, kommer de att göra sitt bästa för att hjälpa dig.

Livet i de lägre dimensionerna är inte ditt permanenta hem, och det är mycket krävande och ganska riktigt kallas det en Livets Skola. Du erbjöd dig frivilligt att få sådana upplevelser i vetskap om att oavsett hur mycket du föll, så skulle du få all hjälp att återhämta dig. Du kom från den nivå där du var en Ljusvarelse, och det är till den nivån som du kommer tillbaka när du höjer dig igen. Som jämförelse är jordvibrationerna mycket tunga, och andliga varelser finner dem mycket obehagliga att vara i. Du förflyttar dig dock ut ur kroppen när du sover, och ibland utförs ditt bästa andliga arbete vid sådana tillfällen.

Efter att ha lämnat den fysiska kroppen befinner du dig i din eteriska kropp, till synes i exakt densamma som du normalt ser dig själv. I de högre dimensionerna utsätts du inte längre för de extrema saker som du erfarit i de lägre dimensionerna. I själva verket är existensen mycket trevligare och helt annorlunda än den du var van vid, nu när du kan resa omedelbart genom att enbart använda tanken. Kontakt med andra sker också genom tanken, och eftersom du befinner dig i en energikropp kan du om du vill, "tänka" dig själv till en annan som tjänar ditt syfte bättre. Detta är nivåer som du redan är bekant med och som är din naturliga hemvist.

De falska utomjordiska attackerna har börjat i liten skala, men än så länge har de inblandade skeppen förstörts innan de kunde utföra sitt uppdrag. Aktiviteten sker utanför planeten, och Ljusets krafter har ingripit i "kriget i himlen" och är er garanti för att mänskligheten är skyddad från någon större händelse av detta falska slag. Under er senaste tid, vid slutet av denna Tidsålder, har det funnits negativa händelser som resulterat i en nästan total kollaps av den struktur som hållit mänskligheten igång. Men den här gången kommer ni att bli framgångsrika i att uppnå era mål. För vissa av er kan resan bli riskfylld, men ni kommer att avsluta den med flaggan i topp och njuta av befrielsen från de mörka tjänarnas klor.

Ni har redan informerats om de Blå Fåglarnas (Avians) närvaro vilka övervakar all aktivitet på och runt Jorden. De är LjusVarelser och finns här specifikt för att säkerställa att inga utifrån kan ingripa eller störa er väg mot Uppstigningen (Ascension). En skyddande sköld har placerats omkring er och Moder Jord, genom vilken ingen kan lämna eller förena sig med er. Det finns mycket som sker som ni inte känner till och så har det varit under en mycket lång tid. Människan har skyddats för att säkerställa att den sista tiden, oavsett resultatet, blir i enlighet med den högre planen. Det är därför ni ibland känner det som om ni inte får någon hjälp alls, när i själva verket en enorm hjälp ges som ni ofta är helt ovetande om. Tänk på att ni alla har fått en fri vilja, och att det i sista hand är du som bestämmer din framtid, och att du kommer att uppmuntras att följa en viss väg som leder till självförverkligande och Ascension.

Inse att ni som är Ljusarbetare har valts för att vara här under denna sista tid eftersom ni har förmågorna och erfarenheten att fullfölja era uppgifter. Du har i själva verket förberett dig väl inför den här tidsperioden och det du gör kommer naturligtvis att tyckas lätt att hantera. Det är en vacker aspekt av livet när man vaknar upp och inser att "tjänandet till andra" är den väg som utvecklade själar följer. Belöningar för sådant arbete söks inte, eftersom själva tjänandet är belöning i sig. Ändå, eftersom lika attraherar lika, kommer du att finna att som du behandlar andra kommer också du att bli behandlad.

Fortsätt att dela ditt Ljus med andra som en vänlig kommentar eller ett uttryck för en önskan om en själs uppvaknande, och välsigna den personen. Om du kände till sanningen skulle du inse att tankar är kraftfulla, och allteftersom vibrationerna höjs måste du vara alltmer noga med att inte föra in negativa vibrationer mot en annan själ. Men allteftersom du stiger och absorberar mer av Ljuset kommer du att bli en mycket starkare Ljusvarelse, och mindre benägen att avvika från din väg. Till exempel är det normalt att vara en känslomässig person, men det finns en möjlighet att ni kan överrumplas och tillfälligt tappa kontrollen över er själva. Så länge ni är medvetna om det, kan ni säkert utöva den nödvändiga omsorgen och försiktigheten för att undvika eventuella misstag.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge