Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 16 maj 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 16 maj 2014

Medvetandenivån ökar ständigt och vi kan redan nu märka de fördelaktiga, positiva förändringarna som inträffat, och så kommer det att fortsätta när ni rör er in i nivåer som kommer att signalera ankomsten av den högre dimensionen. I detta skede finns ingen väg tillbaka till de gamla sätten, även om det finns de som är tveksamma till att släppa taget. Emellertid får alla själar alla möjligheter att höjas upp, och de som inte är redo kommer att fortsätta på sin utvecklings väg på en lämplig nivå.

Under tiden så hjälper de av er som är medvetna om förändringarna, och har tagit in dem i er själva, till med att utveckla era medmänniskor. Vi kommer att se till att det inte blir några störningar i era framsteg med detta och gör allt vi kan för att skydda er mot dem som vill störa. Förutsatt att ni fortsätter att gå framåt med en positiv inställning så kommer ingen att kunna hindra er från at framgångsrikt höja era vibrationer.

Oroa er inte för deras öde som verkar kämpa med detta, för alla får hjälp och kommer vid rätt tidpunkt att ta ett stort steg framåt. Timing är kärnan i ett lyckat framåtskridande och det hjälper föga att kastas in i kunskaper som ligger bortom en själs förståelse. Allt kommer i lämplig tid och läxor måste läras innan nästa steg kan nås. Många själar renas nu från gammal karma och lärt sig genom erfarenhet hur man höjer sina vibrationer. Det kan ske genom att man helt enkelt har goda intensioner och bryr sig om sina medmänniskor.

I mycket av vad du gör är det avsikten bakom som är det viktiga, och det hjälper att se andra människor som sina bröder och systrar. Hjälp andra där du kan, och ofta kan ett ord eller två vara mycket upplyftande, eller om situationen så kräver kan en vänlig handling vara ännu mer upplyftande. Gör alltid ditt bästa men försök inte att ta på dig världens problem, för varje själ har någonting att erbjuda och du gör intuitivt helt enkelt vad du känner att du klarar av. Kom också ihåg att vi är med er och kommer att göra vårt bästa för att vägleda era intentioner på ett sätt som är det mest fördelaktiga för alla som är berörda.

Tiden går som alltid snabbt förbi och så mycket händer att ni inte kan vara medvetna om allt på grund av att det hålls hemligt. Detta gäller för dem som arbetar för Ljuset likaväl som för de Mörka, men vi följer naturligtvis utvecklingen på båda sidor. Det betyder att vi kan förutse händelser som är avsedda att störa planerna hos dem som arbetar för fred på Jorden. Där vi kan ger vi råd till Ljusarbetare så att deras arbeta kan fortsätta med liten eller ingen störning. Det betyder att Ljuset har en fördel över de Mörka tjänarnas aktiviteter, och att Ljusets framgång är säkrad. Händelser verkar ibland peka på något annat, men tänk på att ni lever i mycket labila tider, och så mycket karma håller på att rensas bort för att ni skall kunna gå i full fart in i de högre dimensionernas nivåer.

Där du är personligen berörd kan det mycket väl vara så att du redan har rensat din gamla karma. Om det är så kommer du att se att ditt liv kommer att gå smidigt och utan incidenter, för du drar till dig de högre vibrationerna. Ditt fridfulla och positiva närmande till livet hjälper också andra att lyfta sina vibrationer, och kollektivt kommer ni att lyftas upp när ni lämnar de gamla vibrationerna bakom er.

Många förändringar kommer fortfarande att inträffa där ditt ledarskap behövs, men slutligen kommer de som vägrar att ge upp sina roller bli tvingade att avgå. Många själar av Ljuset väntar på möjligheten att träda fram för att leda er mot frihet från de Mörka tjänarnas avsikter. Den tidpunkten närmar sig snabbt och det blir mycket jubel och firande när detta händer. Ni har arbetat hårt för att uppnå framgång och förtjänar helt de belöningar ni nu får ta emot.

Vi övervakar som allting de Mörka tjänarna och de har inga gömställen som vi inte kan tränga igenom. Vi håller också koll på deras aktiviteter utanför Jorden och är helt medvetna om deras närvaro på Mars, men som är dolt under marken. Var säkra på att vi inte kommer att tillåta sådana baser för att med Jorden som mål använda sig av några vapen mot er. Som vi tidigare berättat så är krig inte ett alternativ, inte heller några försök att förstöra ert försvar mot angrepp. Krig och allting associerat med det kommer så småningom att bli föråldrat, och de teknologier som förknippas med det kommer att gå till fredlig användning.

Det ni sparar i pengar och fredlig användning av resurserna kommer att säkerställa en högre levnadsstandard och ett bättre samarbete mellan länder. Människor har alltid varit öppna för vänskapliga förbindelser med andra nationer och med friheten att resa kommer dessa att bli multidimensionella. De kommer att ha mycket att erbjuda och framsteg kommer successivt att bli världsomspännande. Allteftersom levnadsstandarden ökar så kommer välståndet att delas för att föra alla människor tillsammans.

Erfarenheten kommer så småningom att delas med andra växande civilisationer för att snabba upp deras evolution. På de högre nivåerna är det normalt för dem med större erfarenhet eller kunskap att hjälpa dem som följer i deras fotspår. Ni är ju efter allt Ett på själsnivå och ni kommer att komma varandra närmare när ni höjer nivån i vibrationerna. På Jorden har de Mörka tjänarna bevarat idén om individuell utveckling och separation, till den grad att man vänt er mot varandra, vilket resulterat i ett ständigt tillstånd av krig. Detta håller dock på att förändras och människor bryr sig mer om varandra och blir mer benägna att ta hand om varandra. Ni kommer helt säkert att ha mycket att göra för att återställa Moder Jord, men med vår hjälp sker detta mycket snabbare än det annars skulle ha gjort.

Mina kära, ni sköter er så bra när det gäller att höja er över de lägre vibrationerna och detta är en av era svårare uppgifter. Faktum är att många själar fortfarande sprattlar i de lägre vibrationerna och verkar vara omöjliga att väcka. Dock är många själar, både på Jorden och utanför, hängivna för att hjälpa dem och till slut kommer alla själar att svara på den hjälp som ges dem. Varje gång ni uttrycker kärlek och medkänsla för dem som sitter fast i de lägre vibrationerna så hjälper ni dem bortom er förståelse. Vi vill uppmuntra er att hjälpa alla de själar som är i behov av hjälp.

Jag är SaLuSa från Sirius och hälsar er varje gång med mycket kärlek från dem som arbetar från dessa nivåer för att hjälpa till med er evolution. Det är därför vi understryker hur mycket hjälp vi ger er för att försäkra att ni framgångsrikt tar tillfället att stiga upp. Detta är naturligtvis er chans att göra detta innan Solcykeln stängs, och ni bör göra allt för att ta den. Var och en av er vet intuitivt om ni är tillräckligt förberedda för det.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge