Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 9 maj 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 9 maj 2014

Det finns många sätt som du kan bidra med för att få den önskade varaktiga freden i världen. Som individer kan ni sprida ert Ljus vart än ni går genom att fokusera på allt som är rent och hälsosamt. Du kan också skicka ut dina healingenergier och din kärlek till dem som är i behov av hjälp. Din förmåga att göra detta går långt utöver vad du just nu förstår för det fordras en enorm tilltro hos dig. Lika attraherar lika, och det är av den anledningen som healers utgör en monumental kraft för det goda.

Vid den här tiden finns ett oändligt behov av healing på Jorden för att hjälpa till med att få processen att gå framåt, och den kommer från många källor, många av dem finns utanför Jorden. Medan Jorden kanske är av en obetydlig storlek jämfört med andra planeter i ert solsystem, så kan ni ändå vara säkra på att i ert Universum är den en centralpunkt. Det är så på grund av Jordens betydelse för utvecklingen av den mänskliga rasen som håller på att utvecklas bortom den tredje dimensionen. Om den inte gör det kommer detta att påverka och försena utvecklingen av själar som existerar i de högre dimensionerna. Så, som ni kan förstå, är detta stadium i människans utveckling så väldigt viktig även för andra själar.

Som vi nämnt tidigare är möjligheten att stiga upp så betydelsefull att om den inte tas nu så kan detta faktiskt hålla tillbaka hela framåtskridandet. Bli dock inte förfärad eller påverkad av vi har berättat för er, för det finns många avancerade civilisationer som ger er sitt fulla stöd. Faktum är att ni har mycket mer hjälp än ni kan föreställa er. Och den ger er alla möjligheter att uppnå era mål. Den omedelbara hjälpen du får är att försäkra dig att dina framsteg går i rätt riktning. Vi kan påverka dina beslut men vi kan inte tvinga våra idéer på dig. Emellertid är de själar som deltar under den här sista tiden medvetna om sina uppgifter, även om det bara är på en undermedveten nivå. Vi är övertygade om att framgång kommer att uppnås, men det finns alltid ett element av risk – på grund av den fria viljan.

Alla som har följt er andliga utveckling kommer helt säkert att kunna se tillbaka och se ett bestämt mönster. Det visar en öppning för Ljuset som har vuxit i en rasande takt, så mycket att det har lett till en mer fredlig och fridfull inställning till livet. Vi kan försäkra er att ljuset kommer att fortsätta att växa tills den mänskliga rasen är redo att stiga upp. Det finns dock fortfarande mycket arbete som skall utföras, men i en nära framtid blir det uppenbart att de Mörka tjänarna inte längre kan påverka mänsklighetens öde.

Vi ser fram emot möjligheten att få träffa er, men omständigheterna måste bli sådana att fred har etablerats på hela Jorden. Av den orsaken kommer vi att ta en aktiv del, så ni kan vara lugna i vetskapen om att ni har valt er väg in i Ljuset. De Mörka kommer inte längre att kunna påverka ert framåtskridande för de har faktiskt redan tagits bort och befinner sig nu på en nivå som är i överensstämmelse med deras låga vibrationer.

Kära vänner, det är liten skillnad mellan oss, förutom det faktum att vi har färdats längre på vägen mot evolutionen. Ni har valt en annorlunda väg än vi har gjort, men vi färdas i alla fall i samma riktning och av det skälet erbjuder vi en hjälpande hand för att påskynda era framsteg. Betydelsen av den nuvarande tiden kan inte nog betonas, för den är kulmen på en period som omfattar många års evolutionär erfarenhet – en Solcykel på 26 500 år! De av er som har utvecklats tillräckligt kommer att fortsätta att stiga upp då ni upplever detta i enlighet med ert mål att fortsätta expandera inom Ljuset.

Av nödvändighet kommer ni att få uppleva många förändringar som kommer att driva fram er till den Nya Tidsåldern. De gamla sätten är inte längre lämpliga eller passande, de återspeglar inte de nya energierna som strömmar in över Jorden. Vi är glada över att få berätta att så snart saker och ting rör sig framåt så kommer de att göra det ganska snabbt, för när allt kommer omkring så har vi ju förberett er för den här tiden under många år nu. Ni har, kan man kanske säga ”mognat” och era framsteg måste gå vidare framåt. Helt klart kommer det att finnas en viss förvirring hos de som ännu inte är upplysta. Vi kommer dock att ge er så mycken information som möjligt för att lindra er oro. Var säkra på att ni kommer att bli informerade om vad exakt det är ni kan förvänta er, och det kommer att inkludera många acceptabla överraskningar.

Du kommer att bli förvånad över hur snabbt du rör dig framåt och glömmer de tidigare perioderna av svårigheter. Tänk på att du faktiskt upplever de sista tiderna och även de inkommande energierna som kommer att lyfta upp dig. Det blir en annorlunda upplevelse därför att du kommer att kunna uppskatta skälet till förändringarna som sker. De av er som vet kommer att kunna hjälpa dem som blir förvirrade och kanske rädda för vad framtiden har i sitt sköte för dem. Dock har vi för avsikt att se till att alla är fullt informerade om vad som sker den dagen vi kan presentera oss själva för er, och vad ni kan göra för att hjälpa till. Under tiden kommer de nya energierna att hjälpa er att förbli lugna och vi kommer alltid att vara redo om omständigheterna kallar på vår uppmärksamhet.

Över hela världen upplevs väderförändringarna och i vissa områden har de blivit ganska extrema. Dessa förändringar måste inträffa när ni nu flyttar ut ur de extremt ombytliga väderförhållandena från det förflutna. Detta kommer att lugna ner sig och ni får erfara mer acceptabla omständigheter i vädret som ni kommer att tycka om. De ytterligheter som ni nu går igenom när det gäller vädret kommer att lugna ner sig. Förvänta er inte för mycket för snart, vi informerar er bara om vad ni kan förvänta er i den närmaste framtiden.

Du kan hjälpa andra att förstå nödvändigheten av globala förändringar, och viktigast av allt är att hjälpa dem att förstå att de är till er fördel. De mest slående förändringarna blir, enligt vår uppfattning, resultatet av rensningen av Jordens genom århundraden samlade föroreningar och förstörelse. Ni kommer att kunna se de omedelbara fördelarna och den skönhet och renhet som blir mest slående. Föroreningen av luften, jorden och haven kommer att tas bort ganska snabbt och allt kommer slutligen att återgå till sitt ursprungliga skick.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag är upprymd över utsikten att få hjälpa er att få uppleva alla de under och den skönhet som väntar på att välkomna er. Det är en underbar tid och snart kommer ni alla att få se förändringarna runt om er. Håll ert hopp högt och vet att Gud har förklarat slutet på den senaste cykeln, och så skall det bli. Som alltid lämnar jag er med kärlek och välsignelser.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge