Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 13, 2011

SaLuSa, May 13, 2011

Det är beundransvärt att ta på sig andra människors bördor, men ni måste ge tillräckligt med tid åt er egen utveckling. Det är kritiskt viktigt att ni fortsätter att hålla fast vid ert fokus nu på upploppet, då det gäller hela ändamålet för vad ni upplever. Det finns inte en själ som kan undvika att lära sig från transformeringen av allt som har blivit välkänt för er, och tillåta det nya att komma in och byta ut det. Om det finns några betänksamheter inför några av förändringarna, även om ni inte kan se slutresultatet, så var medvetna om de bereder en väg för allt som är i samklang med de högre vibrationerna. Ni själva upplever subtila förändringar inom era kroppar och medvetandenivåer, och ut ur det hela kommer så småningom det ny er att uppstå, den Galaktiska Varelsen. Släpp loss det som helt klart inte kommer att passa i den nya Åldern, och vet att det kommer att existera i en passande form i de högre dimensionerna.

Ta till exempel de olika naturresurserna på Jorden som används dagligen för att nära er värld och dess behov. I de högre dimensionerna kommer detta att bli nästan onödigt, då ni kommer att ha föga behov att ta från Jorden då ni kan skapa vad ni vill ha genom tankens makt. På samma sätt så när ni gör er av med era skapelser när deras användbarhet har tagit slut så blir det inget avfall då allt återgår till det omanifesterade igen. När ni når sådana nivåer så kommer ni att ha kunskapen och förmågan att hantera sådana frågor, då er medvetande blir förenligt med det som förväntas av en Galaktisk Varelse. Om ni inte helt kan förstå förändringarna så acceptera bara att vad som händer är för att upphöja er till en nivå där allt är i harmoni och balans. Vid en undermedveten nivå så är allt bekant för er, för det är ert naturliga hem.

Vi har ofta nämnt för er att ni kommer att bli välinformerade då det gäller vad som ligger inför er. Vi kan dock inte förväntas göra mycket tills vi kan öppet vara hos er. Scenen är nu satt för dessa händelser, och medan vi inte förväntar oss att alla omedelbart accepterar vad vi har att säga, så måste vi förhindra alla försöka att förhindra att det äger rum. Ni kommer absolut att vara medvetna om när vi närmar oss en sådan punkt, då vårt agerande för att bortföra de mörka Tjänarna inte kommer att hemlighållas. Det är de som planerar fullskaliga avbrott, även till den utsträckningen att de kan döda och lemlästa folk utan tvekan. Detta är inte ämnat för att göra er rädda, utan det tvärom, då ni får reda på att deras aktiviteter begränsas och kommer så småningom att upphöra.

Det måste bli en period av fred, och med bortförande av de onödiga kontrollerna och restriktionerna så att er suveränitet gradvis återställs. Vi från den galaktiska Federationen respekterar er och vill att ni får den frihet som ni är berättigade till. Drakoniska lagar och allt som orättvist begränsar ert handlande bortförs. Detta blir naturligtvis plikten för den nya regeringen som snart utnämns. För att detta skall hända naturligt så måste det till enorma förändringar, och ingen representant kommer att överleva som är skyldig till att ha brutit hans eller hennes ed. Ni kan helt klart se fram emot ett jordeomskakande slut på detta år.

De bland er som följer meddelanden som ni har funnit pålitliga och för en energi av Kärlek och Ljus, kommer att ha förstahandsinformation om vad som händer. Ni kommer då att vara i en position att hjälpa andra och som kanske är förvirrade och chockade av vad de hör. Det kommer att ta tid för sanningen att sjunka in och även då så blir det osäkerhet inför framtiden. Detta är var ni kan vara av stor personlig assistans, men var förvissade om att så snart som möjligt så önskar vi sätta upp ett system av goda kommunikationer. Vi vill att alla vet precis varför vi är här och vad framtiden lovar er. En tid med hemligheter kommer inte längre att fungera och sanningen kommer öppet att diskuteras. Vi kommer inte för att diktera eller att dominera er, utan för att dela de goda nyheterna som vi för med oss och arbeta tillsammans mot sluttiderna. Vi är när allt kommer omkring En på den stora resan genom de olika dimensionerna, då vi närmar oss Källan och återföreningen med den Yttersta Skaparen.

Ni är jättar då det gäller erfarenheter och hundratals liv har tagit er till de fyra hörnen på Jorden. Ni har liksom alla andra själar lämnat era spår på er civilisation, och kollektivt så har ni fört er själva till dessa slutliga dagar såsom ni skapade dem. Det är varför, såsom med all annan erfarenhet ni har satt upp, så är det inte vår plats att blanda oss i; annars skulle det inte vara någon mening med det. Vad som är viktigt är att ni har lärt er hur ni skall sköta er, och att behandla andra själar såsom er själva. För de som inte har gjort det så kommer lektionerna att fortsätta och de kommer att göra så tills de är redo för att lyftas upp. Eftersom det i själva verket inte finns något sådant som tid, så har ni all ”tid” ni behöver för att göra framsteg i er egen takt.

Ivern att alltid driva på framåt är ganska naturlig, och er utveckling kommer att fortsätta även om ni inte är medvetna om att den gör det. Ja, ni kan gå framåt eller bakåt som ni själva väljer, men netto resultatet med få undantag kommer alltid att bli någon form av framsteg. Det är möjligt för en själ att förneka sitt ursprung och Ljus, tills att det är bäst att de återgår till Källan och startar om igen. Vi gör dock våra kommentarer till er som inte bara är medvetna om Ljuset, men som också har valt att lyftas upp. Era fötter är fasta på vägen framåt och många är medvetna om förändringarna inom Självt, särskilt de som tar in de högre vibrationerna som förändrar deras kroppsceller. Vi ser så många av er som nu kan gå omkring utan att bli påverkade av de negativa energierna, och ni är i själva verket kapabla att minska deras effekt via kraften av Ljuset.

Vi är mycket nöjda med de framsteg som har gjorts under åren för att föra fram sanningen. Att vara väl informerade och intuitiva har gjort det möjligt för er att resa er upp från de lägre energierna. De kan inte orsaka rädsla eller hota er såvida ni inte låter det göra så. Var lugna och som vi så ofta säger så håll ert fokus på den underbara framtiden som lockar. Ni kommer snart att bli medvetna om att allt som ni har blivit lovade är nära att komma till er, och ert tålamod har varit beundransvärt med tanke på den tid det har tagit att komma till denna punkt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga er att den Spirituella Hierarkin också kommer närmare för att bevittna och delta i sluttiderna. Ni får en otrolig mängd kärlek och assistans från dem, även om ni inte är medvetna om det.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge