Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 14, 2011

SaLuSa, March 14, 2011

Mina Kära, vi måste nämna den massiva jordbävningen i Japan, som följde en tidigare i Nya Zealand. När ni har länder belägna i jordbävningszoner och i själva verket på ”Ringen av Eld” så sitter ni på en krutdurk, och chansen finns alltid att den stora kommer att äga rum antingen via naturliga eller mänskliga metoder. Vid denna tid då Moder Jord omformar ytan så kan ni därför förvänta er ytterligare allvarliga omstöpningar. Då det gäller Japan så finns potentialen för att kontinentalplattorna skjuts in under varandra, och Japan kunde därför försvinna i vågorna. Så vi är tacksamma att det värsta scenariot inte inträffade och har all sympati och medlidande för dessa kära själar som påverkades. Det är inte vår plats att bland oss i, men vi tillåts att då det är möjligt lindra effekterna. Ibland så är det en fråga om Moder Jords behov, och renandet måste vara färdigt innan Upplyftningen är möjlig, och som ni har lagt märke till så går förberedelserna allt fortare. Från en sådan katastrof kommer ett underbart tillfälle för Mänskligheten att hjälpa varandra, och ett sammankommande kommer att fastlägga vänskapliga relationer som är viktiga inom en nära framtid. Det är nämnts tidigare att alla själar som har gått vidare som ett resultat av trauma omhändertas med omsorg och behandlas med mycket kärlek. De repar sig ganska snabbt och de hjälps utav att de förenas med deras familjer och vänner.

Generellt så runt om i världen så ser ni det slutliga renandet som måste äga rum mycket snart, och ni kommer att se målet med vad som händer. Vid en viss punkt inom en kort framtid förenar vi oss med er, och då kan ni få all hjälp vi kan ge tillsammans med detaljer om vad som behövs för att snabbt föra er framåt. Tills att vi alla kan börja tillsammans så kommer det att förefalla oordnat och tidvis kaotiskt, men vi kan försäkra er att trots detta så finns det en klar och precis plan på plats. Det är bara det att för tillfället så kan vi inte diskutera detaljerna av våra handlingar. Regeringsförändringarna är helt klart de mest väsentliga för vår förmåga att kunna arbeta med er, och den sista kabalen måste och kommer att bli avfärdad för att förhindra vidare inblandning i våra planer för att frigöra er från deras kontroll. I själva verket så har de redan blivit allvarligt försvagade och har inte längre det inflytandet eller styrning av händelser som de tidigare hade. Våra allierade har infiltrerat deras uppsättning och framgångsrikt förhindrat en expansion av deras aktiviteter. Så länge som de är omgärdade så kan vi göra framsteg med er och alla som är medvetna och alerta kommer att lägga märke till riktningen vi går i.

Återigen så måste vi nämna aspekten av rädsla som kommer vid sådana tider som ni nu upplever. Vi ber er att förbli lugna och vet att det inte är sant att världen går mot sitt slut. Under inga omständigheter kommer den att bli förstörd eller ens allvarligt skadad av naturliga eller mänskliga medel. Frågor av sådan natur är inom vår kontroll och vi är här för att se till att cykeln är avslutad som är gudomligt förordnat. Vad som läggs fram som stöd för extrema förutsägningar är gamla skrifter som gjordes i en helt annorlunda era än vad ni är i nu. Med andra ord, de flesta är inte relevanta för den tid ni är i nu. Sedan sekelskiftet så har ni fört er in på en annan väg, vilken trots de nyliga kalamiteterna är den som är mindre volatil. Vi skulle vilja lägga till att vi som vanligt är mycket aktiva på sätt som inte är uppenbara för er, och vi gör vad som är tillåtet för att se till att saker och ting inte blir okontrollerbara. Karma är en faktor som vi inte kan blanda oss i, men vi kan svara på era rop på hjälp som vi tar emot med Kärlek och Ljus.

Vår önskan är att ta oss förbi de sista hindren som håller tillbaka Avslöjandena, då det är en väsentlig händelse som påverkar många andra. Var säkra på att även om framstegen är saktfärdiga så närmar vi oss det, och det är mycket nära att infalla. Fortsätt med era tankar och böner till oss om en öppen kontakt med er, och så kommer ni på ert eget sätt hjälpa att påskynda den händelsen. Vi är mycket nöjda med hur ert medvetande nivå har växt, och ert accepterande av oss och önskan att träffa oss är kraftigare nu än den någonsin tidigare var. Det säger oss att våra sätt har varit precis de rätta, och under många år så har vi kunnat skingra rädsla som medvetet har skapats för att hålla oss separerade. Till och med nu så spelar nyhetsmedia ut sina skrämselkort, men ni är mycket visare än tidigare och ser igenom deras planer för att förhindra oss från att träffas. Det är nu dags för ett sådant sammankommande och ni kommer absolut att träffa oss, er Rymdfamilj, och era förfäder i den Inre Jorden. O ja, ni har mycket att lära er om er sanna historia, vilken har hållits från er eller förvrängts för att bara framföra vad de mörka Tjänarna ser som nödvändigt för att håller er under deras kontroll.

Ni skall ta av er era bojor mycket snart, och smaka på verklig frihet som en rättighet som tidigare har förnekats er. Ert sätt att leva kommer att förflyttas till ett högre plan med alla fördelar som modern teknologi kan ge er. Med detta så kommer det verkliga ni att komma fram fri från diktat och förtryckande kontroll som har hållit er i slaveri till Illuminati. Deras inflytande kommer vid det laget inte mer att ha någon kraft att blanda sig i era liv, vilka kommer att bli ytterst lyckliga och underbart spännande. Fortsätt att se framåt, och låt inte förändringarna skapa rädsla inför framtiden. Allt som händer nu kommer att bli kortvarigt, och ut ur det kommer ni se målet, vilket sätter er stadigt på vägen mot Upplyftning. Naturligtvis så har många av er gjort utmärkta framsteg mot detta, och känner igen förändringarna i era medvetandenivåer. Det kommer att bli mer uppenbart detta år, då det finns väsentliga tidpunkter då energierna kommer att lyfta upp er än mer.

Jag är SaLuSa från Sirius och säger er att om ni kan se på vad som händer som ett medel mot ett slutändamål som är för ert bästa, så kommer ni snabbt att övervinna alla problem som påverkar er på ett personligt sätt. Ni har uppenbarligen alla ett livs plan som är menat att passa med dem, och om ni tyst sitter och tänker på vad de kan vara så kommer ni säkerligen att uppnå en förståelse. Efter hundratals liv i lika många länder och kulturer så kan ni vara säkra på att ni nu är så mycket visare än när denna cykel först startade. Nu handlar det om att rensa upp den karma som inte än är upprensad, och vid en tid då ni är som starkast att ta er an det. Ta det som det kommer och slå inte tillbaka, utan ta er an det med kärlek i era hjärtan för er själva. Ni är en stor själ som än måste förstå er fulla potential, men mycket snart kommer ni att veta utan tvivel. Kom ihåg att vi är med er hela tiden, i Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge