Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 14, 2011

SaLuSa, February 14, 2011

Ni har kommit långt i er utveckling för att ha nått denna punkt i tiden. Denna cykel har varit en där ni har nått ett stort djup av mörker, men trots upplevelserna ni har gått igenom så har ni funnit er väg tillbaka Ljuset. Å ena sidan skulle det inte vara hjälpsamt att göra en komplett påminnelse av vad ni har gått igenom, men om ni gjorde det skulle ni uppskatta vilken magnifik bedrift det har varit. Ni är så att säga inte än på den säkra sidan, men med en bättre förståelse av vad som återstår innan Upplyftningen bör ni framgångsrikt kunna hantera det. De själar som fortfarande sover och ser undergång och destruktion kan bli förlåtna för att sjunka in i känslor av förtvivlan, utan att se hopp inför framtiden.

Då varje ny utmaning kommer så ser dock de som har en mer positiv syn det som en möjlighet för att föra in en ny era av fred och samarbete. Det är en fråga om att ha tro i dem som är upplyfta och som träder fram och talar om på vilket sätt ett enormt kliv kan uppnås. De behöver ert stöd och ju mer människor som tänker positivt så medför det en medveten önskan att införa förändringarna. Det är inte ens nödvändigt att svaren är kända, utan bara att energierna som kommer med intentionen sänds ut. När de när en viss nivå som kritisk massa så blir det en manifestering av sådana proportioner att det inte längre kan stoppas. Ni börjar verkligen se sådana resultat komma fram nu, och det sätter upp möjligheten för större händelser såsom Avslöjandena att äga rum.

Det finns i själva verket ett antal möjliga uttalanden som nästan är redo föras in i det öppna. Världssituationen gör att många fler länder är receptiva att godkänna vad som är planerat, då det är helt klart att framsteg inte kommer att göras om det finns allvarlig opposition mot dem. Dagarna för att arbeta enbart för självbevarelse är nästan över, och beslut skall göras för att gynna alla. Deras behov kanske är helt olika, men det är där som vi kommer in med vårt backande som är kapabelt att hantera alla problem oberoende av storleken. Vi vet vilka människor som kommer att skina när deras expertis krävs, och det kommer att finnas många politiska problem att ordna till. De flesta av våra huvudsakliga kontakter är medvetna om deras ansvar och en del har blivit direkt kontaktade, men det sker ofta när de lämnar kroppen under sömnen. Om ni undrar hur vanliga sådana upplevelser är så kan vi säga att praktiskt taget alla själar lämnar kroppen under sådana tider. Mycket gott arbete kan göras genom att träffa er vid sådana tillfällen. I normala fall träffar ni era vänner och kära som redan har gått vidare. Ibland för ni tillbaka minnen till det vakna tillståndet, men i vanliga fall förpassar ni det till att vara en dröm.

Ni börjar inse att ni är mycket mer än er fysiska kropp. Ni är en odödlig själ som har ett obegränsat liv, och ert verkliga hem är inte i de lägre dimensionerna. Ni är i själva verket gudaktiga själar med enorm makt för att skapa, och förmåga att nå nivåer av Kristet medvetande. Dualitet är bara ett hologram, producerat för att låta er uppleva mörkret likväl som Ljuset i en dimension av fri vilja. Efter många cykler och hundratals liv så kommer er tid i dualitet nu till ett slut och ni tilldrar er en enorm uppmärksamhet. Många andra civilisationer väntar med spänning för att se hur det går för er, och de är medvetna om att den Galaktiska Federationen ser till att ni fullbordar er tid framgångsrikt. Vi har ofta informerat er om det faktum att ni stiger upp med er upplyftna kropp som kommer att förändras till en kristallin struktur och det kommer att bli helt unikt. Ni kan tänka er hur massor av Varelser som ofta kommer från de högsta dimensionerna är in involverade i förändringarna och varför som det inte kan bli annat än en fullständig framgång.

Mina kära var snälla och gå med strömmen och leta efter allt det som skall färdigställa ett positivt resultat. Ignorera de negativa aspekterna som ofta kommer från intentionen av någon själ att förstöra vad ni hitintills har uppnått, och förvilla er med felinformation. Om något inte låter rätt så sätt det åt sidan, och ni kan alltid komma tillbaka till det om det blir nödvändigt. Avslöjandena om Mänskligheten kommer att ge er sanningen om er historia, och öppna era ögon mot nyliga händelser som är långt fjärran från vad ni har letts att tro. Ni kommer att lära er att vara mer urskiljande och ganska lätt kunna identifiera falsk information ämnad att föra bort er från er väg. Tro oss när vi säger att de mörka är helt medvetna om Upplyftningen, och de försöker med alla medel att stoppa er från att uppnå det. Med varje själ som vänder sig mot Ljuset så förlorar de sin kontroll och vet att de inte kan uppnå deras mål av total dominans av världen och dess befolkning.

Internetet är er källa av i stort sett sanningsenlig information och vi ser framemot den dagen, vilken kommer, när nyhetsmedia också fritt och sanningsenligt kan rapportera händelser. Kommunikation är ett av de områden som vi skall ta oss an, och vi skall göra det lättare för alla att kontakta varandra oberoende av var de är i världen. Till slut kommer ni att utvecklas till vår nivå av telepatisk kontakt och en del av er börjar uppleva det helt normalt. Den nya människan kommer att bli oigenkännlig jämfört med hur ni nu är, inte så mycket då det gäller hur ni ser ut utan när det gäller era förmågor som en Galaktisk Varelse. Det blir mer den verkliga personen som ni är och ni kommer att förena er med vår Federation, om det är i steg med era framtida planer för er evolution.

Om ni känner er uppspända inför möjligheten att lyftas upp, så har ni all rätt att känna så då allt kommer att vara helt annorlunda från vad ni nu upplever. Att säga att ni lämnar Helvetet och för er in i Himlen skulle inte vara en överdrift, även om varken det ena eller andra existerar såsom era religiösa läror föreslår. Ja, de högre dimensionerna är himmelska och ger ett tillstånd av lycksalighet och absolut lycka. Livet är en lång kontinuerlig glädjerik erfarenhet och det finns harmoni mellan alla livsformer. Det är skönheten av allt, men utan monstret, och medvetandenivån av allt liv betyder att det är konstant i kontakt med er. En del människor pratar redan med sina krukväxter och djur, men väldigt få hör hur de pratar tillbaka, men i de högre dimensionerna kommer ni att höra det.

Jag är SaLuSa från Sirius och älskar möjligheten att lyfta upp er och ut ur det moras av så mycket negativ energi som finns på Jorden. Det kommer att renas med tiden då alla lägre vibrationer blir transmuterade. Kärlek och Ljus kommer att genomtränga Jorden då den också förbereder sig självt för Upplyftandet.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge