Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 13, 2010

SaLuSa, December 13, 2010

Släpp aldrig er vision av framtiden eftersom då ni och andra använder era skapande krafter så hjälper ni att se till att det blir manifesterat. Ni är alla medskapare och det har gällt från den tiden då ni förde er in i de lägre dimensionerna. Ni behövde guidande för att applicera era energier till det sanna fungerandet av Ljuset, då ni blev så avskurna från ert verkliga självt. I de lägsta vibrationerna födde de dem som inte var av Ljuset, och de drog upp planer för att hålla er fångna. Ljuset förnekades inte möjligheten att försöka att nå er, och Varelser av Ljuset vandrade på Jorden för att föra själar samman för deras upplysning. När det fanns enbart föga kommunikation mellan folk så var det svårt att sprida Sanningen, och det stötte på stort motstånd från dem som hade tagit makten.

Guds makt erkändes, men förklarades som en serie av energier som tilldelades individuella Gudar utav en mänsklig eller djurliknande uppsyn. Detta var mycket uppenbart under den Egyptiska perioden, vilket är varför som Farao Akenaton introducerade den Allena Guden av Solen. Det var i ett erkännande av det bidrag som den gjorde med att föra in de högre energierna till Jorden. Det var början på ett nytt koncept och förståelse av gudomligheten, vilket skapade ett nytt flöde av energi vilket lade grunden för erkännandet av den Allena Guden. De gamla uppfattningarna var fortfarande starkt hållna och överlevde tills att individuella lärare inkarnerade på Jorden. Jesus var en och hans lärdomar resulterade i jordandet av mäktiga Ljusenergier, vilka har förblivit på plats till denna dag. Många förvridningar av hans lärdomar ägde rum och även idag finns de i de ortodoxa kyrkorna.

När Upplyftningen nu närmar sig så var det nödvändigt att väcka upp folket till sanningen, och nya spirituella grupper som det Teologiska Samfundet blev till. Deras ändamål var att göra folk uppmärksamma på Jordens sanna historia och att förklara existensen av Gud och de högre makterna på ett sätt som kunde bli förstått. De Spirituella Kyrkorna kom till och kontakter med de högre enheterna och mottagande av kanaliserade meddelanden, vilket uppdaterade de gamla lärdomarna. Det är nu vanligt att se hur de tas emot varje dag, men som med alla källor av sanning så har det blivit infiltrerat med avsiktlig disinformation. Det är här som ni måste vara mycket urskiljande med vad ni accepterar och vara säker på att det är i harmoni med er. Vi påpekar regelbundet att ni bör använda er intuition och då ni blir mer medvetna blir det lättar att erkänna de sanna lärdomarna.

Det är inte vår plats att mer än nödvändigt påverka er, då ni är ansvariga för era egna val. Vi lägger helt enkelt bara fram hänvisningar åt er för vägen framåt, och vi fokuserar oss på att preparera er för Upplyftningen. Detta är helt klart viktigt då tiden går allt fortare och ni inte har alltför lång tid kvar för att fatta era beslut då det gäller vilken riktning ni tar. Skillnaden nu mot förr i tiden är att ni hjälps med att växa i medvetande och det är sant att ert medvetande nivå har växt enormt under de sista cirka 50 åren. Allt har varit en del av en noga planerad plan för att få er att göra framsteg, så att ni ges alla möjligheter till att vara redo för det slutliga upploppet.

Ni står på randen till att se stora förändringar och de viktigaste kommer med avslöjandena eftersom ni då kommer att lära er i detalj exakt vad som planeras och det kommer att leda er till Upplyftning. Det kommer också att bli en gemensam ansträngning som är en spirituell upplysning och medvetande om hela processen av förändringar så att den Nya Åldern kan påbörjas. Det går långt bortom 2012, och som ni nu har fått reda på så kommer ni strax att ta det första steget av många, vilket kommer att föra er tillbaka till de högre dimensionerna. Slutet på dualitet innebär med nödvändighet bortförandet av de mörka Tjänarna, och såsom alla andra själar kommer de att finna att de förflyttas till en vibration liknande den som deras nuvarande. Själar som har valt att förbli inom den nuvarande dimensionen har en vibration som inte gör det möjligt för dem att höjas högre. Universums Lagar kommer att uppfattas som passande och rättvisa, och Gud fördömer inte och inte heller bestraffar Gud själar som inte än har vaknat upp till deras sanna självt.

Om ni kan undvika tankar av rädsla då det gäller den omedelbara framtiden så kan ni ta er igenom förändringarna med ringa ansträngning och inga av de lägre vibrationerna kommer att kunna nå er. Var och ens upplevelser kommer att bli personliga i enlighet med hans eller hennes situation och karmiskt ansvar. Så ni var säkra på att vad som än händer med andra själar så kan ni vara säkra på att det kommer att ha varit en del av deras planerade erfarenheter. Många kommer att gå till andra sidan innan Upplyftningen och om de i alla fall skulle ha varit en del av processen så kan de göra så från de Astrala planen till vilka de kommer att föra sig till efter döden. Allt detta är naturliga händelser så vitt ni kan se, men det gäller bara de lägre dimensionerna. När ni väl har lyfts upp så finns det inget som döden, såsom ni förstår det. Ni kan i själva verket bestämma när er tid har tagit slut och föra er med lätthet från en kropp till en annan.

När ni har uppnått ett högre medvetande så kommer ni att ha mycket mer att säga till om då det gäller hur ni utvecklar er. Ni kan till exempel återkomma till de lägre dimensionerna som en form av tjänst till andra eller att födas in i en ny civilisation. En del av er är redan medvetna om att ni kommer att stanna i er nuvarande och förena er med den Galaktiska Federationen och resa i Universum med oss och fara varhelst som våra tjänster behövs. Vi har våra hemplaneter, men tillbringar ofta den mesta av vår tid med att leva på våra skepp som har absolut allt som kan behövas för en bekväm existens. I själva verket så duplicerar en del av dem exakt hur det ser ut i vår hemmiljö och ni kommer att finna städer inom de större Moderskeppen. Att utvecklas är allvarliga saker, men det kan också vara ett stort äventyr. När ni väl har blivit Varelser av Ljuset så är det helt naturligt att ni skulle vilja ge till andra, och hjälpa dem igenom deras utvecklingsprocess.

Jag är SaLuSa från Sirius and känner ett brinnande behov från själar som lider, men var säkra på att vi är redo att lindra era förhållanden så snart vi kan gå vidare med vår plan. Vi själva guidas av än högre Varelser, och vi respekterar deras förmåga att se exakt vad som behövs utföras, och den korrekta tiden för att göra det om det skall bli en komplett framgång. Vi skickar er vår kärlek och välsignelse som alltid och även om ni är omedvetna om det så gör vi mycket för att reducera effekten av de problem som ni nu upplever.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge