Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 12, 2010

SaLuSa, November 12, 2010

En dag till har just gått sedan energierna som når Jorden har ökat, som en del av det pågående upplyftandet av dem som kan dra energierna till sig. Hjälpen som ni får kommer att fortsätta och det har redan resulterat i en högre nivå av medvetande, vilken kommer att höjas än mer. Det hela är del av en plan för att se till att ni väl förberedda för Upplyftningen. Det är också märkbart att det medför en positiv reaktion till problem som länge har funnits, vilka påverkar ett enormt stort antal människor. Ni låter era åsikter komma fram, och i en del fall så insistera ni på att de vid makten lägger märke till era krav. Detta är särskilt relevant för frågor angående ert välmående och en stark önskan att föra in fred i världen.

Ni kommer att belönas för er uthållighet, och denna svåruppnåeliga fred kommer att nås. Då, och bara då, kan den militära maskinen nedmonteras och all dess personal förflyttas till att tjäna folket för att behålla freden. Vapen av alla slag kommer att göras inaktiva och bli förstörda, då de inte längre behövs i fredliga och gudaktiga nationer. Under det sista århundradet så har stora rikedomar och resurser gett bränsle till krig eller defensiva program, som kunde ha lyft livskvaliteten för millioner av människor. Sedan har vi de hemliga operationerna av den dolda regeringen, som ibland backas av pengar som kommer från narkotika handeln. Enorma summar är involverade och ingen tanke ges och åt det resulterande misär som åstadkoms. Alla aktiviteter som inte stöds av Ljuset måste till slut upphöra, och så också kriminalitet. Välståndsprogrammen och återdistributionen av tillgångar, kommer också att fungera som ett medel för att eliminera många anledningar till kriminalitet, då det för bort omständigheterna som ofta leder till kriminalitet.

De mörka Tjänarna har medvetet hållit er i ett tillstånd av brist, och beroende av dem för hjälp. I hanterande av sådana frågor har de ofta gjort saken värre, då det har varit deras intention att hålla er förtryckta och anpassade till ett sådant liv. Faktum är att om rikedomar och resurser redan hade använts för att gynna folket så skulle ni nu åtnjuta en mycket högre levnadsstandard. För att gå vidare mot den Nya Åldern så krävs det nödvändigtvis att mycket av vad som nu stöder er kommer att behövas tas bort. Ni står därför inför en period av utmanande förändringar, och ni ombeds att frigöra mycket av vad ni nu beror av på en daglig basis. Kaotiska förhållanden är oundvikliga, men introducerandet av nya sätta att göra saker och ting kommer snart att övervinna alla hinder. Helt klart så måste den nya vägen öppnas ganska snart med en smidig transformering så att människor kan se och förstå vad som äger rum. Den Galaktiska Federationen kommer att ta på sig att informera er om sådana saker, och avancerade kommunikationssystem kommer att ges till er när väl det nya ledarskapet är installerat.

Låt oss säga att oberoende av hur kaotiskt det än blir så kommer vi att som alltid arbeta bakom scenen. Vi kommer att se till att ni kommer att se vad som växer fram från dessa förhållanden och att ni inser att det är er till gagn. Framtiden är mycket lovande och det kommer att ske kvantum steg som kommer att föra er till en högre nivå av medvetande, och kommandet av Kärlek och Ljus till Jorden. Det är en drömvärld som skall bli er verklighet, som kommer att uppfylla alla era behov och ge er ett lyckligt och fridfullt liv. När ni accepterar en sådan vision drar ni dessa energier till er.

Som alltid så är det bäst att i alla omständigheter som ni träffar på att placera er fokus på framtiden, och börja leva denna känsla av fullbordan. Det kommer att bära er framåt med en högre vibration, så att ni inte behöver involvera er i frågor på en känslomässig nivå. När ni väl börjar uppleva de positiva förändringarna så kommer det också att lyfta upp er och ni kommer att segla igenom den sista perioden av denna cykel. Hur ni reagerar är helt och hållet er sak, och det finns ingen anledning att bli absorberad av förändringarna förutom att ni njuter av er vision av framtiden. Er inställning kommer att bli ett lugnande inflytande på andra som är mindre väl informerade. Till slut så glöm aldrig bort att vi är vid er sida även om ni inte är medvetna om oss, och ni har alltid era Guider med er också. Prata med oss om era frågor och ni kommer att bli hörda, och kanske att ni kommer att förnimma vår närvaro runt omkring er.

Ert väder runt omkring på Jorden förändras och det är Moder Jord och er Sol som justerar sig till de nya inkommande energierna. Slutresultatet kommer att bli ett mer tempererat klimat utan de extrema förhållandena som ni är vana vid att uppleva. Detta påverkar inte bara er utan alla livsformer, vilka kan försvinna eller förflyttas till nya platser där det är rätt för dem. Faunan kommer också att påverkas och återigen kommer förändringarna att uppmuntra tillväxt för vissa varianter medan andra inte klarar sig lika bra som tidigare. Slutresultatet av alla förändringarna är att lyfta upp allt liv på er planet, och det som är av lägre vibrationer kommer att helt försvinna. Något mer ringa kan inte göra framsteg så vida det också inte är av högre vibrationer. Vad som händer på Jorden händer utmed hela solsystemet, men på planeter som redan hade nått en högre dimension blir förändringarna mindre utbredda.

Ni har föga påverkan på vad som händer, men ni kan hjälpa med att göra upplevelsen mindre uppslitande och traumatisk genom att fokusera er inom ert eget Ljus. Det är ofrånkomligt att det blir en högre grad av renande och inom vissa områden mer än andra, särskilt i jordbävningsområdena. Moder Jord kommer att se till att de nödvändiga förändringarna äger rum, vilket kommer att förändra topografin av sådana områden. Det betyder dock inte att det nödvändigtvis kommer att ha förödande effekter. Vi övervakar sådana händelser, och kommer att hjälpa till att göra konsekvenserna mindre allvarliga då det gäller mänskliga liv. En viss förlust av liv är oundviklig, men vi påminner er att alla själar som lämnar Jorden innan Upplyftningen gör så i enlighet med deras plan för livet. I sådana fall så har de inte förnekats möjligheten att lyftas upp utan har valt att avsluta cykeln på ett sätta som bäst passar deras spirituella behov.

Jag är SaLuSa från Sirius och talar för den gruppenergi jag representerar och vi önskar framföra att vi har stor kärlek för er. Vi kommer att göra allt vi kan för att göra de sista månaderna ut ur dualitet så lättvindiga som vi kan. Det mest viktiga är att vi kommer att se till att det avslutas med Upplyftningen.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge