Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, September 13, 2010

SaLuSa, September 13, 2010

Det är inte bara USA som har sörjt de som dog i tragedin som var 9-11, utan hela världen kommer ihåg den mänskliga förlusten som var involverad. Det finns på sätt och vis en annan tragedi, i och med att nyhetsmedia fortfarande i allmänhet kallar det för en terroristattack, trots att fakta pekar i en annan riktning. Det finns en frustrering hos folk som är tillräckligt erfarna för att uttrycka en professionell synpunkt om vad som hände att det inte har kommit något officiellt erkännande av vad de har att säga. Denna situation kommer att bestå tills att större frihet för yttrandefrihet tillåts, och en oberoende undersökning sätts igång. För närvarande finns det alltför många människor i maktpositioner som har samarbetat i den falska terroristattacken som kan utöva tryck på dem som är ivriga att släppa fram sanningen. Det finns också ilska på grund av att myndigheterna fortfarande håller sig till den officiella versionen, trots att det är helt klart att den omöjligt kan besvara alla frågorna. Vi vill säga att alla de som vara involverade i konspirationen kommer att exponeras, och det kommer att ställas till svars för sina brott mot mänskligheten. I den större bilden så kommer var själ att stå till svars för alla handlingar som har lett till skador eller död av en annan själ.

Vi vill inte uppehålla oss vid 9-11 då sanningen om vad som hände under den fatala dagen börjar bli allmän kunskap. Det har inte åstadkommit vad de mörka Tjänarna önskade, men det har åstadkommit en ny serie av tuffa säkerhetslagar. Alla dessa skapade situationer är helt enkelt för att utöva hårdare kontroll över er frihet att förflytta er. På längre sikt kommer er frihet att återinföras, då när väl en ny regering etableras så kommer den att vara baserad på era medfödda suveräna rättigheter. Sådana förändringar kommer att spridas runt världen som en fläkt av frisk luft, och det förgångna kommer gradvis att blekna som en mycket dålig dröm. De mörka Tjänarna har spelat sin hand, och har blivit besegrade. Det är nu en fråga om att städa upp efter dem, och införa de sedan länge förväntade förändringarna som kommer att berika folks liv.

Saker och ting förändras från dag till dag, men en sak är säker och det är er seger och er resulterande upphöjning in i de högre dimensionerna. Det har planerats sedan urminnes tider, och trots vad som förefaller att vara motgångar så går det framåt på ett mycket acceptabelt sätt. Kaoset som ni nu upplever är oundvikligt, då det gamla system faller sönder och det är nödvändigt för att ge plats för en helt ny civilisation som nu uppstår. Så många av er kom in i denna period då ni har förmågan och förståelsen som behövs för att gå vidare. Ni kanske reflekterar på att ni har skapat er verklighet, men den gudomliga planen skapades på ett högre plan och den kommer inte att ändras i avsaknad av ett gudomligt ingripande.

Energierna som riktas mot Jorden fortsätter att lyfta upp era vibrationer, och påverkar era fysiska kroppar på ett gynnsamt sätt. Det är för tidigt för många av er att märka förändringarna, men så småningom kommer det att bli en regenerering av era kroppsceller. Ni börjar röra er in i era Upplyftningskroppar, och de kan inte ta med sig några existerande ofullkomligheter. Då ni närmare er Upplyftningen så kommer det att gå fortare, tills att ni till slut är redo för den stora upplyftningen. Vid det laget har vi naturligtvis redan varit med er en tid och guidat er framåt. Så ni kan se att vi är väsentliga för era framsteg, och vi väntar med spänning på den första möjligheten att presentera oss för er.

Vi kan inte lova att det blir bättre riktigt än, då de finansiella förhållandena som nu upplevs inte än har nått botten. Er civilisation kollapsar och kan inte räddas från det sammanrasande som nu äger rum. Samtidigt föds dock en ny, och den reser sig som fågeln Fenix från askan. Civilisationer kommer och går ganska ofta, men på senare tid har det varit en nedåt gående trend. Er tid har kommit för er civilisation att ta ett stort steg framåt. Dualitetscykeln har till slut kommit till sin ända, och ni för er snart in i en fredlig och lycklig period.

Framtiden lockar och ni börjar se dess attraktioner efter mörkret ni har upplevt. Det fanns tider då inte ni inte visste annat och livet förefall att vara så färglöst, utan riktiga chanser för att det förändrades. Vad som få av er förstod var att Himlen kärleksfullt vakade över er, och planerade er frigörelse till Ljuset. Under alla tidsperioder så har större själar alltid inkarnerat på Jorden, för att hålla er medvetna om er sanna själva. Sanningen spreds inte alltid runt, därför att dess överlevnad berodde på att den bevarades av dem som redan var vid en högre nivå av förståelse. Ljuset kan dock inte släckas ut, då allt som redan är beror på det för sin existens. I själva verket så vad de mörka gör är att betona bristen på Ljus, och det är genom sådana erfarenheter som ni växer spirituellt.

Era individuella resor har nu nästan kommit till ett slut, så njut av utsikten att allt förändras till det bättre, för ni behöver inte återgå till dualitet igen. Låt motgångar och oron i det dagliga livet mätas mot den ljusa och lyckliga framtiden som ligger precis runt hörnet. Ta sikte på allt som är av godo och hälsosamt, och ignorera de som vill ha det annorlunda. De mörka kommer fortfarande att finnas och de kommer också att lära sig något av er. En dag kommer de att finna det Ljus som fortfarande lyser inom dem, även om det nu är beslöjat av det mörker som de har skapat.

Vår närvaro är för att hjälpa alla själar, och vi väljer inte en själ över en annan då det gäller vår hjälp. Det är upp till varje individ att bestämma i vilken riktning som deras framtid går, och oberoende av deras val så kommer de att behandlas med snällhet och kärlek. Det är det ända sättet att penetrera mörkret och hjälpa de själar som är fångna. Låt inte någon tro att de är överlägsna en annan själ, och vet att det inte är sättet bland dem som är spirituellt upplysta. Kärlek är den mäktiga energin från Skaparen och den håller samman hela skapelsen.

Jag är SaLuSa från Sirius och tackar er alla för att ni söker ut sanningen, och jag hoppas att under ert sökande så finner ni svaren ni söker. Följ er intuition, och var förberedd att byta riktning när det så behövs.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge