Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 15 juli 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 15 juli 2016

Mike Quinsey

Händelser påskyndas nu och allteftersom vibrationerna ökar så kommer ni att snabbt manövreras ut ur de sista dagarna i den gamla tidsåldern. Varje själ, vare sig de inser det eller inte, påverkas av detta men få förstår vad det är som sker. Förändringarna verkar inte ha något uppenbart mål och lämnar en del människor i rädsla för att de inte har en aning om vad framtiden bär i sitt sköte. Ovetande för de flesta av dem så är allt en del av rensningen, som är nödvändig för att kunna sätta upp scenen så att den NyaTidsåldern kan manifesteras, och göra det vid en tidpunkt då det inte kan finnas något som stör.

Redan nu är de flesta länder medvetna om att stora förändringar närmar sig som kommer att bli för allas bästa, och gör att alla kommer samman i ett samarbete. Under tiden dör de gamla energierna ut, och inte utan strid, men den är till ingen nytta eftersom ingenting kommer att hindra att förändringarna äger rum. Historien kommer att visa att Brexit var början till slutet för Illuminaterna och deras ambitioner, deras önskan om att kunna kontrollera ert eget öde, kommer att sprida sig till många andra länder. Redan nu är vissa av dem inställda på att följa det brittiska exemplet, och upplösningen av EU verkar ostoppbar.

Bakom kulisserna finns en rörelse mot valfrihet, och tillbakagång till er rätt att själva bestämma er framtid. Detta kommer att lämna många människor i en svår ekonomisk situation, och hårda tider kommer att upplevas av många. Ljusstyrkorna är väl förberedda för en sådan tid och kommer att kunna se till att alla människor får hjälp. Att börja med att distribuera NESARAs fonder kräver säkra förhållanden, något som inte existerar för närvarande. Det kan naturligtvis starta i liten skala, där fonderna är säkrade, men för att tillfredsställa den allmänna befolkningen kräver fullständig kontroll av alla inblandade aspekter.

När tidpunkten är den rätta så kan ni vara säkra på att St Germain kommer att leda verksamheten av distributionen av alla fonder. Som ett resultat av vad som kan hända runt om er så närmar sig de sista dagarna av den gamla tidsåldern. Den kommer att ge mer tid till att sätta igång nya idéer och framsteg som driver er mot den Nya Tidsåldern. Som ni nu har börjat uppleva så finns det många acceptabla förändringar redan nu, och stora sådana kommer att följa ganska så kvickt.

Så snart de inleds blir det ingen försening med att föra över dem till folket, för med enbart stjärnmänniskorna, som är en stor potential, som kan bidra med att skynda på allting. Tillsammans med personliga fördelar finns avsikter att hjälpa till i andra områden, såsom transport och hälsovård. Allt är en del av det som skall ta er snabbt in i den Nya Tidsåldern så att ni kan börja ta emot några av fördelarna. Medan allt detta sker kommer ni att fortsätta att stiga upp och inom en inte alltför avlägsen framtid lämna de lägre nivåerna bakom er.

Ljusarbetare bör hjälpa andra när de är bekymrade eftersom framtiden är underbar och nästan bortom beskrivning. Det verkar vara en omöjlig dröm med tanke på det kaos som råder på Jorden. Men med de teknologier som ligger långt i förväg, jämfört med era nuvarande förmågor, kommer allt snart att lugna ner sig. Ordning blir återställd och fred blir etablerad på Jorden. Så kom ihåg att mycket har utlovats och kommer att genomföras, men endast när tiden är dem rätta och det är säkert att göra så.

En del människor är oroade därför att de är omedvetna om skälet till omständigheterna de lever i. Ljusvarelser bör försäkra dem att allt är bra och att stora förändringar väntas inom kort. Så snart det blir uppenbart att de välkomna förändringarna har inträffat kommer de att kunna se framsteg för sig själva. Regeringarna kommer också att påverkas för i den NyaTidsåldern behöver ni människor som kan styra som också är av Ljuset. Folk kommer också att ha mer att säga till om och bli mer delaktiga i saker och ting, hur frågor skall behandlas, gamla lagar som inte fungerar skall tas bort och ersättas med lagar baserade på kärlek och omtanke.

De upplysta barnen håller redan på att förbereda sig för att ta ansvar för att hjälpa er att ta er plats i den Nya Tidsåldern. De är gamla själar med en nödvändig erfarenhet för att upplysa er så att ni också kan stiga upp. Under den kommande perioden skall ni fortsätta att snabbt utvecklas tills ni är fullt förberedda för Uppstigningen. Det är ert slutmål vid denna tid och många själar hjälper er alla att bli redo. Det är huvuddraget i er evolution vid denna tid, och hjälp finns alltid där för att ge en hjälpande hand. I själva verket har den funnits där hela tiden, men i det förflutna har vibrationerna varit så låga att många har varit omedvetna om närvaron av andra själar. För många av dem är detta testtider som skall avgöra om de är fullt förberedda för Uppstigningen eller inte.

Om du inte är redo ännu finns fortfarande gott om tid att bli det. Många själar arbetar med dig och de vägleder dig längs den väg du valt. När du ser tillbaka på din resa i de lägre vibrationerna kommer du att förundras över hur du har lyckats komma igenom dina utmaningar. Aldrig mer skall det vara nödvändigt för dig att färdas samma väg. Du kommer att ha fört dig själv från densiteten och mörkret i de lägre vibrationerna genom ren och skär beslutsamhet och uthållighet. Det finns dock några av er som önskar gå tillbaka och hjälpa andra som fortfarande kämpar.

Under din tid på Jorden har du, nästan utan undantag, utvecklat starka band med andra. Dessa kommer inte nödvändigtvis att försäkra att de själar som är involverade stiger upp samtidigt med dig, men du kan ta reda på var de befinner sig. Vissa själar kommer att välja att lämna planeten men du kommer fortfarande att kunna kontakta dem. Helt säkert kommer ett starkt band alltid att länka er igen och du kommer att kunna ta kontakt med dem igen. Vissa själar kommer från grupper som har formats på grund av deras liknande intressen och önskemål. I själva verket blir de som En själ och kommer att utvecklas tillsammans.

I det stora Bortom kan du bokstavligt talat hitta precis vad du kan föreställa dig, och som en Ljusvarelse kan du färdas till platser genom kraften i dina tankar. När du börjar förstå mer så ser du att livet är totalt annorlunda än vad du hittills har vant dig vid. Ändå kan du fortfarande flytta in i en kropp för att få uppleva den högre formen av manifestation.

Som jämförelse är livet på Jorden så långsamt att ni spenderar massor av tid bara med att förflytta er från en punkt till en annan. Som en Ljusvarelse kan du helt enkelt tänka vart du vill färdas och du är där omedelbart. Så, många saker är annorlunda än vad du har vant dig vid och du gör klokt i att hålla ett öppet sinne.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge