Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 8 juli 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 8 juli 2016

Mike Quinsey

Uppbrytningen av EU har påbörjats och kommer att uppnå det långsiktiga målet att återge makten till folket. Det är början på slutet av Illuminaternas planer på att kontrollera världen, och när deras auktoritet minskar kommer ni att få se att dessa som sätter tjänandet till folket först kommer in och tar över. Det kommer inte att bli ett återvändande av de Mörka trots alla försök av dem at ändra det oundvikliga öde som nu utspelas.

Många Ljusarbetare har väntat länge på den här tiden för att gå vidare med sina planer på att inrätta ett fritt samhälle. Det kommer att ta tid för att genomföra förändringarna, men ingenting kommer att tillåtas försena dem och snart får ni se att de önskade förändringarna blir till. Människor tenderar att vara otåliga, de vill ha bevis för det som utlovats, och de kommer att vara nöjda när omständigheterna förändras som gör att allt kan offentliggöras.

Många människor kan bara se det som finns framför deras ögon och förstår inte att mänskligheten nu är på gränsen till stora förändringar som är till fördel för dem. Det finns krafter i de högre dimensionerna som styr och kontrollerar händelser på Jorden, och även ser till att folkets vilja respekteras. Makten skiftar nu från de Mörka till folket som nu hittar vägar för att utöva sin nyfunna auktoritet för att etablera Ljuset där det direkt kan hjälpa människorna.

Var så säkra på att om du arbetar för Ljuset så kommer du att få hjälp och beskydd, såvida det inte är av karmiska skäl du skall uppleva ett annat resultat. Dock är sådana fall undantag och du bör normalt sett inte vara bekymrad för detta. Gå vidare med ditt arbete i vetskap om att detta är tiden då önskade resultat uppnås.

Dessa tider är testtider för dem som är på god väg till Uppstigning, för när du är som starkast så får du dina slutprov. Det är alltid när du är bäst rustad för att ta hand om dem som de kommer, så bli inte alltför bekymrad över vad som sker. Efter att ha kommit så här långt genom många liv så skulle det vara förvånande om du inte seglade dig igenom den sista tiden.

Var bered och vet att dina guider kommer att finnas vid din sida och ge både hjälp och uppmuntran. Du ombeds aldrig att göra något som ligger bortom din förmåga så det finns ingenting att oroa sig för. En del av er är så avancerade att ni redan är fria från varje karma av betydelse, så frukta inte några svårigheter att komma igenom de sista stegen innan Uppstigning.

Har ni märkt subtila förändringar i djurriket? För de är också påverkade av höjningen i vibrationerna. Sedan en tid tillbaka bör ni ha blivit medvetna om några konstiga ”partnerskap” som utvecklas mellan djur som egentligen är fiender inom det vilda livet. Detta är ytterligare ett tecken på minskningen av rovdjurens drifter som är normalt i djurriket. Att ”lejonet skall ligga ner med lammet” har börjat bli sant, och ni kommer att få se allt fler bevis på detta om ni håller ögonen öppna. Det kommer en tid när djuren skall leva fridfullt tillsammans, precis som människor kommer att göra. Just nu kanske det låter omöjligt, men det blir så mycket tidigare än ni kan föreställa er.

Ert öde är att stig upp och många av er har redan höjt sig till en punkt där ni har lite eller ingen karma att rensa bort. Så håll er stadig på vägen och, om möjligt, dela era kunskaper med andra utan att pådyvla den på dem. Alla själar kommer slutligen att höja sig upp men i olika takt i utvecklingen. Ni kan därför inte förvänta er att alla själar svarar an till sanningen. Många av er har varit sinneskontrollerade för att följa en falsk tro, men med tiden kommer de att se bristerna i sin tro och börja söka sanningen. Dock, när möjligheten och tillfälle ges kan ett ord här och där ofta plantera en idé som kanske hjälper dem att vakna upp för sanningen.

Äntligen kan ni nu se fram emot ett påskyndande av de förändringar som för att ni kommer att veta, bortom alla tvivel, att den Nya Tidsåldern är på väg. Ni kommer att se tillbaka och förundras över på vilket sätt förändringarna uppnåddes trots de många hinder som placerades i vägen för att försena eller förhindra dem från att inträffa. Även nu kommer individer med egna intressen att gång på gång försöka hålla tillbaka er utveckling.

På lång sikt blir detta till ingen nytta eftersom Ljuset nu är så starkt etablerat att det stoppar alla försök att uppnå detta mål. Ni kommer fortfarande att tvingas ta itu med desperata åtgärder från de Mörka tjänarna att förlänga tiden det tar att föra in förändringarna, men deras makt har minskat och de kommer inte att kunna diktera framtiden för er.

Upplösningen av EU är nu på väg och andra länder kommer att ta tillfället i akt att ta tillbaka sin makt. Det finns inget skäl till att ni inte skall kunna bilda nya allianser som etablerar en fri marknad som ger er friheten att följa era egna intressen. Allteftersom tiden går kommer ni också att kunna dra full nytta av nya framsteg som hittills medvetet har hållits tillbaka för att hålla er under kontroll av Illuminaterna. Förändringarna kommer att välkomnas av er eftersom de gör det möjligt för er att ta ett språng in i framtiden, och ni får ett mer acceptabelt liv utan de krav som ställs på er för att helt enkelt kunna ge er möjlighet att existera.

Det finns mer än tillräckligt med rikedomar i världen för att tillåta er att leva bekvämt och även ha mer än tillräckligt med tid för att följa era egna intressen. Vid ett lämpligt tillfälle kommer era vänner från den Inre Jorden upp till ytan för att hjälpa er att gå vidare. Faktum är att de är direkt relaterade till er, och det kommer också att bli en direkt kontakt med avancerade stjärnvarelser som övervakar förändringarna för att säkerställa att framsteg görs enligt de instruktioner som getts av högre auktoriteter.

Från tiden när ni avsiktligen förleddes att tro att ni var den enda intelligenta livsformen i ert Universum så har omständigheterna på Jorden nu förändrats dramatiskt och sanningen skall uppenbaras. Ni har levt falska liv alldeles för länge och det är nu dags att lära er er sanna historia och tar plats tillsammans med stjärnvarelserna. Dock kommer detta att ta tid att reda ut, så tillåt att saker och ting utvecklas naturligt och allt kommer att gå bra.

Under en tid framåt kommer framtiden verka lite osäker och den ändras ständigt tills det blir uppenbart att händelserna har gett er tillbaka en stor frihet. Inte bara det, utan ett nytt liv att njuta av i den Nya Tidsåldern med alla dess fördelar kommer med det. Krig och alla krigsvapen kommer att bli inaktiverade och en fantastisk era av fred skall upplevas av den mänskliga rasen. Inte längre blir ni begränsade till enbart Jorden, utan som uppstigna varelser ges ni friheten att färdas ut i rymden och möjligheten att besöka andra världar. Er resa kommer hädanefter att förbereda er för en underbar och spännande framtid.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge