Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 5 augusti 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 5 augusti 2016

Mike Quinsey

Än en gång har tiden snabbats upp och många av er är förundrade över hur snabbt det här året har passerat. Det skall fortsätta så när vibrationerna höjs högre och högre. Uppstigningen närmar sig, och när den kommer stiger ni upp på ett ögonblick. Eftersom den mänskliga rasen har fortsatt att höja sina vibrationer är det möjligt för er att nå den optimala nivån mycket snart. Men vet också att i nuvarande tidsrymd är saker och ting i ett ständigt tillstånd av förändring som gör att förutsägelser är svåra att göra. Dock kommer det slutliga beslutet att fattas av Universums Gud.

Var så säkra på att Uppstigningen är på god väg och att ingenting kan stoppa att det förväntade slutet äger rum. Så ignorera aktionerna från Kabalen som fortfarande tror att de har makten att förhindra försöken att sätta stopp för deras krig mot befolkningen på Jorden. Deras makt har redan inskränkts och den kommer aldrig att återvända till den tidigare nivån.

Kabalens dagar är räknade och i slutändan kommer de inte att ha något annat val än att kapitulera. Alla försök att undvika rättvisa kommer att misslyckas och de kommer att så småningom bli bortförda från denna planet. Deras hantlangare kan fortfarande orsaka problem, men även de kommer att tvingas att ge upp sina planer på att ta över Jorden och hennes befolkning. Brexit har vuxit snabbt och kommer att fortsätta så när andra nationer följer efter. Detta gör det möjligt för länder att fly från Illuminaternas grepp.

Oroligheterna kommer att fortsätta när de gamla energierna bleknar bort och de nya tar över deras plats. De negativa krafterna är i oordning då deras regler i världen inte längre kan stödja dem. Kollapsen har redan orsakat en del att försöka förhandla om åtalsfrihet för att rädda sina liv, och förutsatt att de accepterar vad som erbjuds dem kommer de att placeras där de inte längre kan blanda sig i framtida planer för Jorden och hennes civilisation.

Vad som än händer, tillåt inte att rädslor kommer in i era liv, och förbli positiva när det gäller de här frågorna. Realistiskt sett finns det ingenting att oroa sig för då allt fortgår som planerat och kommer att få det avsedda resultatet. De av er som redan är förberedda kommer att höjas upp med ökningen av vibrationerna som leder till Uppstigning. Vet att mycket sker som driver dig in till den Nya Tidsåldern och begåvar er med framstegen som medvetet tagits ifrån er alla.

Den Nya Tidsåldern kommer att manifesteras mycket kvickt genom introduktionen av många förändringar i er livskvalitet. De framsteg som har hållits tillbaka kommer att snabbt ges till er nu och alla själar kommer att dra fördel av dem. Ni är snabbt på väg mot de önskade förändringarna som tar bort behovet av att lägga tid på arbete för att helt enkelt kunna existera. Ni får mer tid för fritidssysselsättningar och kreativa tilltag som gynnar många människor.

Förändringar kan innebära en viss grad av turbulens, men var säkra på att de som bär ansvaret för dem har makten att hålla dem till ett absolut minimum. Ingen kommer att förlora på det och så småningom kommer ni alla att vinna på många sätt, något som säkerställer att ni får ett bekvämt och fridfullt liv. Fattigdom och behov blir något från det förflutna, för alla kommer att ha tillräckligt för sina behov.

Generellt sett så är begrepp som förändringarna kommer att eliminera alla former av föroreningar, och där uppgifter såsom ”rensa upp” verkar vara överväldigande, som t ex i hav och sjöar, så finns teknologier som ligger bortom era nuvarande kunskaper, och de kommer att ge mirakulösa resultat på mycket kort tid.

I jämförelse med den Nya Jorden, som väntar på er, så är den nuvarande situationen likvärdig med att leva i den mörka medeltiden. Intuitivt bör du kunna tillstå sådana förändringar, för innan du inkarnerade bör du ha känt till potentialen för Jorden och hennes civilisation. Gratulationer är i sin ordning, eftersom de uppdrag ni alla tog på er har ingalunda varit lätta, men i huvudsak har ni alla hållit fast vid dem.

Tillsammans har ni övervunnit de utmaningar som kastats på er och nu står ni med huvudet högt när den slutliga segern över de Mörka tjänarna är garanterad. De kommer att ges möjligheten att avhjälpa det som var fel i deras sätt att handla, för Gud älskar fortfarande alla själar, oavsett deras ”syndafall”. Gud är inte hämndlysten och straffar inte de som syndar, utan istället ges de varje möjlighet att återvända till Ljuset, för Gudsgnistan är oföränderlig.

Framtiden är spännande och på visst sätt kompenseras för de många liv ni har haft i de lägre vibrationerna. Tänk på att du aldrig har tvingats in i dina erfarenheter och från början så gick du frivilligt med på möjligheten att spendera liv i uppenbar separation från Gud. Utmaningen var att färdas Ljusets väg igen till Uppstigning vid slutförandet av dina erfarenheter, från vilka du har vunnit mycket som kommer att kunna användas för att hjälpa andra som färdas på samma väg. All erfarenhet är av värde, även om genom din förståelse det inte verkar följa något särskilt mönster. Varje själ kommer att ha vuxit i dualiteten, även om du tar ett steg bakåt för varje två steg framåt.

En del människor störs av tanken på att de kunde ha levt inkarnationer både som man och kvinna, för i deras nuvarande kropp kan de inte föreställa sig att de skulle ha varit annorlunda. Var så säker på att ni alla har upplevt båda kroppsformerna, i annat fall skulle ni ha blivit obalanserade. I de högre vibrationerna blir ni så småningom en androgyn varelse som är i ett balanserat tillstånd, något ni alla kommer att uppnå.

Som ni kanske förstår, eller har upplevt, varje liv som man eller kvinna så är ni fortfarande en blandning av båda könen, men vanligtvis med större dominans för det kön som ni har fötts till. Du kanske har hört talas om människor som starkt känner att de är i fel kropp och genomgår könsbyte för att rätta till det. Inse att sådana upplevelser är kända för själen innan inkarnationen, och de är accepterade som en del i deras lärande och utveckling.

Ni är nu på väg in i tider där sanningen måste komma ut, och slutligen när vibrationerna stiger, där enbart sanningen kan existeras. Det är därför det kan göra det möjligt för människor att leva med sanningen och de skulle inte kunna tänka sig något annat. Du kanske frågar dig själv varför du skulle vilja vara annorlunda.

Kan du förstå hur underbart det vore att få veta att allting är baserat på sanning, och därför kan alla vara helt tillförlitliga? Du skulle då veta att du kan lita på det du får veta och ingen försöker lura dig eller få en fördel över dig. Detta är egenskaper av sann kärlek som är universella och ingenting mindre kan existera i de högre vibrationerna. Du kan ha en bit väg att gå för att nå sådana nivåer, men vet vad du arbetar mot och var förberedd.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge