Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 8 april 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 8 april 2016

Mike Quinsey

Det fortsätter att vara kaos runt omkring er och ändå skulle det vara mycket värre om det inte var för de Galaktiska Krafterna. De Mörka är i tumult och förlorar sin makt att diktera för er sättet ni skall leva era liv på, och om de fick som de ville skulle ni ha hamnat i ett globalt krig som aldrig skulle ha slutat. Dock har de stoppats i sina planer och ett världskrig har förhindrats.

Med tiden kommer ett totalt stopp för deras grymheter och slutligen finns det inga konfrontationer överhuvudtaget kvar. Fred närmar sig och det blir av en bestående karaktär som låter Jorden äntligen bli fullt återställd till sin ursprungliga skönhet. Den här perioden kommer att bli en av stor tillväxt i er evolution när den nya Jorden framträder och en fantastisk Galaktisk Tidsålder börjar sin destination för att snabbt föra er framåt till många spännande möjligheter.

Många själar har fortfarande stängda sinnen och kommer inte att kunna utnyttja de mänga möjligheter som kommer i deras väg. Naturligtvis kommer det att finnas en viss grad av uppvaknande, men att gå framåt vid den här tiden kräver att själarna har gjort lämpliga förberedelser. Det finns dock hela tiden hjälp att få och den är alltid tillgänglig, så kom ihåg att kalla på de Högre krafterna när ni behöver dem. Genom att göra det låter ni era guider försäkra att ni följer er Livsplan som är så viktig för er evolution.

Många själar har kommit till Jorden för detta speciella tillfälle, ett tillfälle som inte kommer att upprepas igen under en mycket lång tid. När det blir säkrare i era samhällen så kommer nya uppfinningar att bli introducerade som kommer att lyfta upp er livskvalité och ni ser att förändringarna kommer snabbare än någonsin.

Ert Universum kryllar av liv på nivåer som för det mesta är lika avancerade som ert eget. Ni kommer därför att få ett hjärtligt välkommande för era prestationer och kommer att möta många olika civilisationer. Det betyder att du kommer att behöva utveckla ett helt annorlunda mind-set mot ditt nuvarande, och bli redo att acceptera de många förändringarna som är nödvändiga för din förståelse för livet.

Ju tidigare du kan öppna ditt sinne för ett annorlunda sätt att se på saker och ting ju snabbare går du framåt i andlig utveckling. Många själar har blivit hjärntvättade att tro på läror som avsiktligt har hållit er tillbaka och de Mörka har använt rädsla och kaos som verktyg. Sanningen kommer att visa sig, för ingenting kan hålla den tillbaka hur länge som helst. Och genom att ni använder ert omdöme kommer ni att kunna ”känna” vad som är rätt och något man kan tro på.

Finn en källa av Ljus och håll fast vid den så att den kan användas som en måttstock på all information du tar emot. Vanligtvis vet en själ rent instinktivt vad som är sanningsenligt och du kan på så sätt lita på dina känslor. De flesta av er kommer att ha utvecklats tillräckligt för att gå hela vägen till att uppleva Uppstigningen. Det är verkligen värt alla ansträngningar du gör för att hålla dig på den rätta vägen.

En tid närmar sig nu när du kan helt öppet samtala med dina guider, så glöm inte att du under tiden kan kontakta dem mentalt. De övervakar dina aktiviteter och försöker hålla dig på din andliga väg. De kan hjälpa dig och se till att du verkligen håller dig till din Livsplan och också håller dig borta från problem, även till den grad att rädda ditt liv. Så glöm inte att era guider är villiga och kärleksfulla varelser som tjänar Ljuset. Förmodligen känner de dig bättre än du själv gör och därför är det klokt att följa deras anmaningar. Lyssna till rösten inom dig som ofta varnar om fara i någon handling du är på väg att utföra.

Denna särskilda tid ni är i för närvarande är en ytterst viktig period, eftersom ni som är av Ljuset nu är tillräckligt starka för att kunna förhindra störningar i processen för upplysning samt införandet av de förändringar som så länge har utlovats. Så det är nu bara en fråga om en slutlig period med att knyta ihop lösa ändar och allting bör vara redo för nästa steg.

Detta år ses fortfarande som ett år med många avslöjanden och förändringar som verkligen kommer att signalera ankomsten av den Nya Tidsåldern. Ni, Ljusarbetarna, är utan tvekan helt förberedda då ni har levat med era förväntningar under en ganska så lång tid nu. Förseningar har varit oundvikliga då tyngdpunkten har legat på att säkerställa att rätt tid är vald för att föra in alla förändringarna.

Vibrationerna fortsätter att öka och fler själar känner ett uppvaknande inom sig. Det innebär att de kommer att bli mer mottagliga för förändringarna som kommer. Så snart sanningen om fördelarna kommer ut så svarar ännu fler själar på det. Efter många liv på Jorden har du förväntningar på de löften om långt gående fördelar som skall lyfta er alla ut ur fattigdom och brist och som kommer att förändra er syn på saker och ting. De är för mänskligheten som helhet och för er alla upp till en nivå som försäkrar er lyckliga och meningsfulla liv, fria från nöd.

I era nuvarande omständigheter förväntas ni inte att kunna förstå den fulla betydelsen av vad som händer, men inom den närmaste framtiden kommer ni att bli upplysta om sanningen om er resa genom de lägre dimensionerna. Viktigast är att du minns att du gick frivilligt in i dessa upplevelser i de lägre dimensionerna i vetskap om att de skulle påskynda er evolution. Du minns inte detta just nu men du kommer att göra det när dina vibrationer lyfts upp igen. Då blir allting klart och du blir tacksam för att du kunde få den här möjligheten att utvecklas snabbare.

Oavsett vad folk anser så är deras syfte att vara på Jorden just nu andlig utveckling. Livet är oändligt och du söker hela tiden andlig tillväxt och ett återvändande till Ljuset. Ibland verkar det som att det inte finns något syfte med livet, men det är till stor del de Mörkas fel som ständigt har gjort er förvirrade när det gäller sanningen och hållit er i ett tillstånd av ”brist”. Det inkluderar sanningen om ert väsen, från ett andligt perspektiv, för även det har blivit förvrängt för att hålla er under deras kontroll. Allt detta kommer att förändras inom en snar framtid och slutligen blir bara sanningen kvar. Så behåll ert lugn och vet att var och en av er spelar en viktig roll i de förändringar som sker och som är viktiga för helheten.

De händelser som väntar på att manifesteras är så viktiga för er framtid att Jorden är övervakad och vaktas av Galaktiska Krafter som är långt mer utvecklade än de av er som nu finns på Jorden. Ni kan därför leva utan rädsla för resultatet av de händelser som just nu inträffar både på och utanför Jorden. Framtiden har redan skrivits och Ljuset är segerrikt och Mörkrets tjänare har tagits bort för att försäkra att det inte finns någon ytterligare inblandning i era liv.

Ni kanske tycker att saker och ting är helt utan kontroll och att det inte blir något slut på detta globala problem, men var så säkra på att de är helt övervakade och kontrollerade. De kaotiska tiderna kommer successivt att upphöra eftersom deras agerande är kringskuret och fullständig fred kommer att återvända till Jorden.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge