Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 13, 2011

SaLuSa, April 13, 2011

Vi säger till er igen vilka underbara själar ni är och beundrar er beslutsamhet att ta er igenom utmaningarna som har satts inför er. Trots att ni har varit separerade från ert Högre Självt utav slöjan av bortglömmande så har ni fortfarande funnit Ljuset inom er och framskridit med att finna er väg tillbaka till fullt medvetande. Det har gjort det möjligt för er ta ett enormt steg framåt och preparera er för Upplyftningen. Med det kommer också förmågan att vara urskiljande då det gäller all information, och ni kommer att kunna urskilja sanningen från de mer tvivelaktiga meddelandena eller helt och hållet felinformation. Ta vad som resonerar med er, och om ni missar genuin information så kan ni vara säkra på att det kommer tillbaka på er väg igen. I själva verket har ni all information inom er. Ibland innebär det att sätta åt sidan vad ni har lärt er under uppväxttiden för att ge en möjlighet för sanningen att förstås. Än bättre är det att söka efter sanningen med en renskrapad tavla. På detta sätt så kan era Guider nå er och hjälpa att visa er rätt riktning. Var förvissad om att många Högre Varelser arbetar med att upplysa varje själ.

Livet behöver inte vara komplicerat, men människor har blivit egoistiska och ofta självfokuserade. Ni kan inte gå framåt på detta sätt utan många kamper som leder till konfrontation, och fredliga förhållanden är svåra att uppnå. Problemet är att var och en önskar kontrollera den andra, och det är ett recept för meningsmotsättningar. När ni har nått ett stadium av att behandla andra som er jämlike, och kan finna kärlek i ert hjärta för dem, så kan ni hantera sådana situationer med tålamod, lugn och förståelse. Det tar tid att motstå verbala attacker och försök att kontrollera er, men det är möjligt att låta det bara rinna av utan några negative emotionella reaktioner. Med tiden så kommer ni inte att ha några problem alls med att uppnå ett sådant lugn, och det går hand i hand med att behandla alla med Ovillkorlig Kärlek. Först måste ni lära er att kontrollera era känslor, och veta att ni inte behöver vara hotande för att göra er uppfattning hörd. Normalt så agerar människor först och tänker sedan, och då är det ofta för sent att undvika konsekvenserna.

Mina Kära, vi vet att det är lätt för oss att prata om sådana frågor som självkontroll, men det är en utvecklingsnivå som ni kommer att uppnå då era medvetandenivåer förhöjs. Ju mer Ljus ni absorberar desto lugnare blir ni och enbart er närvaro för fred till dem runt omkring er. Tänk er de vackra upplyftande energierna som formas när många själar av samma läggning kommer samman. En del av er har upplevt det och vet hur mäktigt det är. När som de många grupperna växer i antal runt om i världen så blir de förbundna med varandra tills att ett nätverk av Ljus har formats. Med den ökande energin som sänds till Jorden så expanderar det exponentiellt och lyfter snabbt upp vibrationerna. Det betyder att ni redan har en fot i den fjärde dimensionen och ni lämnar den lägre dimensionen bakom er. Om ni har intentionen att lyftas upp så har ni aldrig tidigare haft ett sådant gyllene tillfälle att göra så.

Det finns knappt ett ända meddelande om Upplyftningen som inte nämner Ljus och Kärlek och det är därför livsviktigt för er framgång och förmåga att återgå till de högre dimensionerna. Varje själ är från Ljuset även om den är kuvad och har potentialen att uttrycka sig själva som en stor Varelse av Ljus och Kärlek. När ni ser på en annan person, så se bortom deras fysiska person och vet att liksom alla andra själar så har de en gnista av Gud inom sig. Ni är sammanknutna med varandra och det är sant att vad ni gör mot en gör ni också mot alla. Kollektivt så är ni ansvariga för var ni finner er själva idag. Genom många liv så har ni sett er framtid och skapat vägen mot den. Det har varit er sak om den har varit svår eller lätt, men Människan har under senare åldrar varit helt uppslukad av de mörka energierna och förlorade nästan kontakten med Ljuset. Som tur är så kan det aldrig helt släckas och det har höjt sig upp igen genom mörkret för att återigen visa vägen. Nu har det blivit den största kraften på denna planet, och bryter snabbt upp de lägre energierna som inte kan existera sida vid sida med en sådan kraft. Som ni nu ser helt klart så blir förändringarna allt snabbare och skapar ibland kaos, men det blir kortlivat.

Vi från den Galaktiska Federationen gör vad vi kan för att införa ett fredlig avslut i Mellanöstern, men de mörka energierna har varit så väl förskansade i denna region och det är inte en lätt uppgift ens för oss. Vi kan inte påtvinga oss själva på folk, men arbeta på att föra fred och stabilitet till en situation. Om vi bjöds in att delta så skulle det naturligtvis vara annorlunda, men på många sätt så är det mycket bättre om ni ses som att ha övervunnit er problem på egen hand. Vi svarar dock också till Guden för detta Universum, och utför Guds orders då det gäller er. Gud har givit er en fri vilja och kommer inte att blanda sig i era beslut, såvida inte resultatet har påverkningar bortom er Jord och på andra planeter och livsformer. Fullbordandet av denna cykel av dualitet och Upplyftning äger rum då Gud har förordnat att det är dags för denna cykel att komma till ett slut, och nästa fas av er utveckling bör påbörjas.

Vi är därför liksom ni en del av den Stora Planen som sträcker sig utöver hela Universum, i vilken varje planet är involverad. Allt lyfts upp till de högre vibrationerna och det är en magnifik händelse och ett tillfälle för stora festligheter. Ni kommer också att njuta av det och er lilla Jord kommer att vara i fokus med stor uppmärksamhet, då ni är välkända för era underbara bedrifter under den tid som ni har varit på den. Ni må ha varit i karantän, men er utveckling och framgång med att övervinna de mörka krafterna är välkända. När vi väl har tillstånd att öppet landa på Jorden, så kommer ni så småningom att träffa representanter från många olika typer av civilisationer, och alla kommer ursprungligen från Allt Som Är.

Jag är SaLuSa från Sirius, och liksom mina följeslagare är exalterad över att vi står så nära till att träffa er. Ja, det kanske tar några månader innan vi har tillstånd att göra massöverflygning, men kontakt med er har pågått under många år och kommer att bli mer öppen inom en närma framtid. Det finns krav som behövs uppnås på båda sidor innan det kan hända, och det kommer att behövas en överenskommelse då det gäller den rätta tiden för avslöjandena. Genom att göra vår existens officiellt erkänd så tillåts vi att ta kontakt med er på ett mer öppet sätt. Det kommer att leda till hur våra delegationer kan träffa era auktoriteter.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge