Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa - Mars 8, 2013

SaLuSa - Mars 8, 2013

Världen befinner sig fortfarande i ett tillstånd av kaos, men vi ser allting utvecklas som planerat för att åstadkomma de resultat som krävs för att stadigt förflytta er på den Nya Tidsålderns väg. Dualitetens gamla system och metoder visar upp sig för vad de är, och har varit ett sätt att hålla er under kontroll. De måste bort eller förändras om någon del av dem ska kunna stanna kvar i de högre vibrationerna. En del av förändringarna sker helt naturligt, men vissa situationer har framkallats av människan och behöver extra uppmärksamhet om de ska brytas ned. Att återställa er suveränitet är ett sådant område, och det behövs juridiska medel för att ändra på de lagar som infördes för att ta bort era rättigheter. Det kommer att ta tid och ordnas bäst när de regeringsmässiga förändringarna har ägt rum. Mycket kretsar kring denna förändring och var förvissade om att medlen för att uppnå den redan finns på plats.

Vad många av er redan inser är, att efter höjningen den 21:a december finns det en märkbar förändring hos människors inställning till varandra. Uppvaknandet har även lett till att fler går samman i det bästas intresse. Myndigheter tar nu upp frågor som berör er alla och er levnadsstandard. Ni börjar inse att ni har manipulerats och utnyttjats av makthavarna. Det har varit en avsiktlig taktik, och om det inte vore för er upplysning skulle den ha slutat med er totala fångenskap. Det kan låta långsökt, men Illuminaterna har arbetat mot det målet under årtusenden.

Framtiden förutsågs och Ljusets krafter fick också ett mål, - att säkerställa att Illuminaterna aldrig nådde sina. Man kan säga att det aldrig skulle bli en riktig kamp eftersom Ljuset alltid är vinnaren under sådana omständigheter. Det har dock inte varit utan kostnader för mänskligheten och även liv har offrats. Kom ihåg att ni alla frivilligt erbjöd era tjänster. I själva verket har erfarenheterna påskyndat er utveckling, så det ni har gett av er själva har inte varit förgäves och utan värde. Ni har faktiskt varit nere i det djupaste mörker och är nu på god väg tillbaka till de nivåer där bara Ljuset kan existera.

Inom de närmaste åren kommer ni att få se fantastiska förändringar som så småningom kommer att ge er det "förlovade landet". Ni kommer att bo i kristallstäder av Ljus, renhet och renlighet, vilket kommer att vara ett permanent kännemärke. Att uppnå den nivån och kunna förflytta er bort från ert beroende av fossila bränslen till fri energi innebär att ni kommer att arbeta er igenom flera spännande förändringssteg. Dessa håller redan på att komma till världen, men först måste de som motsätter sig sådana förändringar flyttas ur vägen och deras inblandning stoppas.

När saker och ting når det stadium då vi kan komma ut öppet för att vara med er, kan era vänner från Inre Jorden också träffa er och ytterligare en viktig period i er utveckling börjar. Ni kommer mycket snabbt att ta igen förlorad tid och bli det Galaktiska Väsen som ni verkligen är och var innan ni gick med på att uppleva de lägre vibrationerna. Med alla dessa förändringar kommer en stor lycka över att bara vara i livet, och livet kommer att bli fullödigt och ge stor tillfredsställelse. Faktum är att ni snart kommer att vara så fokuserade på era nya erfarenheter att er tid i dualiteten snabbt kommer att blekna bort i bakgrunden.

Döden som sådan kommer inte längre att vara ett problem eftersom du själv avgör när du vill flytta över till en annan erfarenhet. Att byta kropp blir lika enkelt som att sätta på sig en annan uppsättning kläder. Allteftersom dina kreativa krafter växer leder detta till den punkt, där du "tänker" dig in i vilket sätt du än vill visa dig. Alla dessa framsteg kommer att ge dig mycket mera tid åt dig själv, och "arbete" såsom du nu ser på det kommer inte att vara något du måste göra för att överleva. Inte heller kommer det att uppta så mycket av din tid som för närvarande. Det kommer mera att bli en fråga om att göra det som behagar dig och ger dig tillfredsställelse. Så småningom kommer det inte att finnas några pengar inblandade, eftersom de har blivit överflödiga. Det är på detta sätt ett samhälle samverkar till gagn för alla. Alla era behov tillgodoses och många av dem kan "tänkas" fram allteftersom och när man behöver dem.

Mina Kära, vi är medvetna om att en del av er fortfarande känner sig besvikna över att ingenting hände i det yttre den 21:a december. Men mer skedde än vad som var uppenbart och det har inte skett någon minskning i vår hjälp för att få saker och ting till ett underbart avslut. I verkligheten sker allting vid exakt rätt tidpunkt, och eftersom vi lever i "Nuet" delar vi inte samma erfarenheter som ni gör. Släpp tiden eftersom den inte längre är tillförlitlig och aldrig har varit konstant. Följ flödet och låt saker och ting komma till dig när det är möjligt och du kommer att finna att du kan lita mycket mer på din intuition. Inse att det kommer att komma till en punkt där du kan resa med bara tanken, och omedelbart. Nutiden, det förflutna och framtiden kommer alla att bli ett och så snart ni är Galaktiska Varelser kommer ni att kunna resa bortom ert eget Universum om ni vill.

En del av er är så uppbundna av jordiska frågor att ni glömmer vart framtiden tar er. Vi tar inte lätt på era problem, men var snäll och lita på att allt kommer att fungera för att ge er den erfarenhet ni behöver för att utvecklas. Om du ser det som obehagligt, stanna upp och tänk efter vilken läxa som finns för dig i detta. Även om dualiteten håller på att avslutas, har ni ännu inte helt skurit av era band med den. Det finns även karma som fortfarande återstår att utspelas, och allt är en del av er personliga utrensning. Se det för vad det är och lägg det sedan bakom dig. Om det involverar andra människor och du känner att de har viss skuld i det som sker, lägg fördömandet åt sidan och förlåt alla inblandade. Ingenting händer i era liv utan goda skäl, så acceptera vad som kommer med behag och ett gott hjärta.

Jag är SaLuSa från Sirius, och är glad över att ni fortsätter att arbeta på er egen upphöjning och börjar praktisera det ni lärt er. Hastigheten i er tillväxt in i Ljuset är anmärkningsvärd, och genom att arbeta på sin upphöjning bidrar varje individ med att lyfta upp alla andra själar. Ni är ett kollektivt medvetande och när detta uppnår en kritisk massa kommer ni att få den mest underbara upplevelsen av Ascension (Upphöjningen). Den pågår och ni har inte förlorat något genom att förbereda er inför den, i själva verket har ni vunnit mycket. Håll tanken på uppfyllelsen stark och ni kommer att nå den med lätthet.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge