Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 12, 2010

SaLuSa, March 12, 2010

Som kan förväntas, liksom som en pjäs som ni kan se på er egen närliggande teater vilken ni kan helt gå upp i, men när ridån går ned återgår ni till er verklighet. Mina Kära, ni är all skådespelare som har skrivit era egna roller med målsättning att erfara dualitet. Nu kommer pjäsen till sitt slut, och ni blir mer medvetna om er sanna verklighet. Ni börjar bli medvetna om att ni är mer än vad ni förefaller och att ert öde är att återvända till ert verkliga hem bland stjärnorna. Ni har varit fast på Jorden så länge att ni nästan har glömt hur speciella ni är. Oberoende av hur många liv ni har spenderat på Jorden så kom ni inte ursprungligen därifrån. När som sluttiden för denna cykel blir synligt förbereder ni er för att återgå till de högre dimensionerna från vilka ni kom.

Sluttiden inför helt klart de förändringar som ni nu genomlever, och det blir mer uppenbart att ni inte kan hålla er till det gamla paradigmet. Allt som inte har någon plats i er framtid kommer att falla åt sidan, och det kommer tillfälligtvis att orsaka er besvär och uppror. Det är oundvikligt när som reningen äger rum, men ni var förvissad om att det byts ut mot förhållanden mer passande för den nya Människan som växer fram med ett alltmer expanderande medvetande. Allt har blivit planerat i förväg och det kan inte misslyckas och vi av den Galaktiska Federationen spelar en väsentlig roll för att se till att det blir ett perfekt resultat. Bli inte distraherade från era mål av den turbulens som kan nå er, vet bara att den blir kortvarig. Se mot framtiden och den upphöjning som kommer till er.

De slutliga händelserna kanske inte manifesterar precis som ni förväntade er, baserad på många profetior som är relaterade till fysiska förändringar. Förmånerna från NESARA har blivit en del av de allmänna förändringarna och gjorts till en del av den plan som vi nu arbetar på. Lån har medvetet påtvingats fattiga länder som ett sätt för att idka kontroll, och för att ta deras tillgångar i form av olja och andra ädla råvaror. På samma sätt så har Människan självt blivit utsatta för lagar som ofta är illegala och detta har sett till att han enbart är kapabel att leva med finansiell hjälp. Åtgärder är nu på gång för att reversera denna situation, när väl era nuvarande regeringar har bytts ut. Det hela har kunnat hända i USA enbart genom decimeringen av Konstitutionen. Den finansiella kontrollen och problem relaterade till det har genomsyrat större delen av världen och det måste förändras för att införa en rättvis fördelning av tillgångar.

Många förmåner väntar er men en prioritet sätts på den Tredje Världen. Hunger och brist på rent vatten har orsakat mycket misär och död bland dem. Deras livs kvalitet har på ett konstgjort sätt hållits ner, då det finns tillräckligt med resurser på Jorden för att se till att alla har en hygglig levnadsstandard. Innan sluttiden måste en upphöjning till och ett sammanförande av alla människor så att de kan bli En. Ni är redan nu själar på samma nivå som har kommit från Källan, och ni förtjänar alla ett lyckligt liv där brist har blivit eliminerat. Som En med kapacitet att vara helt älskande skulle ni verkligen vilja att det tillämpas annorlunda på era bröder och systrar? Vi tror att ni ser er Gudomlighet och ser livet annorlunda mot vad det tidigare var, och kan se bortom den yttre fysikaliteten.

Er förgångna historia kommer att visa att era ledare framförde idén att en del människor inte var mer än ringare varelser, som kunde användas som slavar. Istället för att hjälpa dem att kunna läsa och skriva och att höja deras levnadsstandard så hölls de ned och förnekades de väsentliga förnödenheterna för att kunna överleva. Kan ni förstå hur karma har byggts upp av era förfäder och varför det finns så mycket att rätta till innan denna cykel tar slut? Det är så att säga dags för återbetalning, och när som ni växer i medvetande kommer ni att förstå att varje handling åstadkommer en reaktion. Karma är något som måste uppklaras både som individer och som en Mänsklig Civilisation, och det står i den Universella Lagen.

Det mesta av vad som händer er på en personlig nivå vet det undermedvetna om, då ni har planerat för detta och möjligheten att upphöjas. Oberoende av era erfarenheter så om ni känner att framsteg görs så kan ni vara säkra på att ni förflyttar er mot fullbordan. När ni reflekterar på det kanske ni skall erkänna behovet av den lektionen som var involverad. Många handlar om personliga relationer och det är vist att lämna Jorden och ha löst existerande motsättningar. Vad som är än mer viktigt är att när ni gör fred med andra kom också ihåg att förlåtelse involverar er själva.

Vad som ni ser som de mest onda människorna är också fortfarande gnistor från Gud, och de behöver kärlek för att väckas upp till sanningen om deras substans. När som ni arbetar mot Villkorslös Kärlek för att bli en Kristen Person är det aldrig för tidigt att testa er själva. Det börjar med medlidande och förmågan att inte fördöma. ”Om det inte var för Herrens Nåd” är ett kraftfullt uttalande som är värt att komma ihåg, då ni alla har tillbringat liv då ljuset har slocknat. Sådana erfarenheter är inte en fläck på er karaktär som evigt blir kvar och tillfällen ges till alla att rätta till det hela. Det finns inte något som är evigt fördömande, och om Gud förlåter er är det då inte dags för Människan att följa efter.

En del som läser dessa meddelanden kanske känner sig inte att vara av värde, och tvivlar på deras förmåga att öppna medvetandet för att låta Ljuset komma in. När ni väl börjar tänka er sådana möjligheter öppnar ni er dock mot Ljuset och om ni börjar att tro på er själva så kommer det också hjälp. Precis som alla andra kommer ni alltid att ha Guider med er och de kommer att öppna möjligheter för er att göra framsteg. Ni försakas aldrig och det är snarare tvärtom då fallna själar ges all möjlig uppmärksamhet för att få dem tillbaka in i Ljuset.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag kan säga att vi ser framemot att bli era lärare. Vår erfarenhet är sådan att vi är väl placerade för att förstå era problem, och mjukt leda er in i era nya liv som Galaktiska Varelser. För ögonblicket sänder vi er vår kärlek och önskningar om ett snabbt avslut av er tid i dualitet. Vi kommer närmare för varje dag, när som Första Kontakt är överhängande och vilken fest vi skall ha.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge