Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 8, 2013

SaLuSa, February 8, 2013
Vart leder er era resor nu, efter uppståndelsen i samband med Ascension, även om den inte förde med sig de högt förväntade förändringarna. Som vi informerat om, har ni absolut inte förlorat någonting som en följd av att Ascension (Uppstigningen) passerade på ett sätt som inte förde med sig de sedan länge efterlängtade förändringarna. Dessa förändringar står alltjämt redo att föras in på scenen, så snart de kan samordnas på ett sådant sätt att de kan vara till största möjliga nytta för alla. Ni inser att de gamla systemen inte kan vara kvar, eftersom dessa inte tjänar allas bästa, och det är hela poängen med att genomföra förändringarna. Människor kommer oundvikligen att försöka hålla fast vid det de har, men även om du tillhör minoriteten, oroa dig inte. Hela idén är att lyfta upp alla dem som är redo, och så småningom kommer ingen att vilja existera i ett system som stödjer brist.

Vi har arbetat hårt tillsammans med våra allierade för att föra in jämställdhet och inte bara det, utan även överflöd. Förändringarna kommer att te sig som en saga, men mer än så, de kommer att aktualisera de frågor som har hållit er tillbaka. Saint Germain är en stor krigare med enorm makt och han kommer att se till att ingen kan hindra er från att göra anspråk på det som med rätta tillhör er. Han har begåvats med Gudomlig Makt och låter inte någon försöka sig på knep för att fördröja att välståndsfonderna distribueras. De mörka har egentligen inte några kort kvar att spela ut som kan stoppa utvecklingen in i den Gyllene Tidsåldern. Ja, de kan vara till förtret, men kommer att sopas ur vägen och placeras där de inte längre har någon makt. Vi har alla fått nog av deras förhalnings- och störningstaktik. De har med råge överskridit sin auktoritet, och detta kommer inte att tolereras längre.

Under tiden har miljontals Ljusarbetare känt förändringarna inom sig, och fortsätter att ge ännu mer Ljus till Jorden. De går i spetsen för en massiv rörelse som syftar till att till fullo etablera ännu mera Ljus på Jorden. Denna växande rörelse kan inte stoppas, utan kommer att fortsätta att åstadkomma er framtid. Den är som en jättelik snöboll, som samlar in fler allteftersom den rullar. Tro oss, Mina Kära, under det här året kommer ni att få se er sätta stora framåtskridanden i verket. Efter att ni kapat era länkar med dualiteten, såsom ni varit vana att uppleva den, kommer ni att gå vidare in i ett annat skede som kommer att ge er allt ni behöver för att starta ert egna Galaktiska Samhälle. Kom ihåg att även nu är du på gång att bli ett Galaktiskt Väsen. Förändringar sker i kroppen hela tiden allteftersom du driver ut de energier som är en del av ditt bagage och ökar ditt Ljus.

Med tiden kommer Mästarna tillbaka och har sin hand med i er utveckling. De har fostrat er och följt er utveckling under en lång, lång tid. De som inte hittar svaren inom sig kommer förmodligen att återgå till det gamla paradigmet och då de fått en fri vilja kommer de att leta efter utveckling i sin religiösa tro. Varje själ måste tillåtas följa sin egen föreskrivna väg och kommer så småningom att inse sanningen. Vi gläder oss när detta sker eftersom vi önskar att ni ska inse att "ALLT ÄR ETT". Dualiteten har varit en svår uppdragsgivare, men inlärda läxor kommer aldrig att tvingas på någon igen. Vi beundrar er envishet och beslutsamhet att lägga hela ert jag i det som ni gör, trots att det varit mycket som distraherat er. Ni har en så positiv inställning och är beredda att gå mycket långt för att uppnå framgång. Fortsätt på denna väg och allt kommer att ske i sinom tid.

Varje själ har en livsplan och ibland går de vilse, men deras guider finns till hands för att hjälpa dem. Men i och med att den sista tiden har kommit till er så även om ni går vilse, måste ni komma tillbaka på rätt spår så fort som möjligt. Ni bör vara uppmärksamma på de möjligheter som leder er tillbaka till dem, och era Guider kommer att arbeta hårt för att visa er i rätt riktning. Ingen annan än du själv sätter upp målet framför dig, och eftersom du har gått med på det måste det vara vettigt att hålla fast vid det om du kan. Om ni misslyckas beror det inte på bristen på Guider vilka försöker hålla er på rätt väg. Men oroa er inte i onödan om detta, eftersom det finns många vägar som kan leda till uppfyllelse.

Runt omkring er imploderar de mörka och deras befälsordning är i spillror. Många av personerna på toppen finns redan i förvar, och gradvis avtar deras förmåga att sätta igång attacker mot Ljuset. Arresteringar fortsätter att äga rum och de mörkas antal reduceras drastiskt. Överallt avslöjas korruptionen och de skyldiga leds bort och får inget inflytande längre. Det är nödvändigt att ni får veta hur mycket era liv har påverkats av dem, som valde att styra med våld. ”Det Fria Landet" är en myt som myntats för att dölja sanningen. Ursprungligen fanns människor med den rätta visionen och förståelsen, men de besegrades av de mörka. Under hela er historia har ni varit vilseledda, och få presidenter har kunnat bryta Illuminaternas järngrepp om er. Detta, Mina Kära, kommer att förändras helt, och ni behöver inte vänta länge för att se en del resultat, eftersom flera av våra aktiviteter kommer att utföras öppet. Detta kommer att bli vårt sätt att visa att vi är på er sida och med er.

Vår Federation är fortfarande lika aktiv som någonsin med att ta itu med de kärnvapen som det mörka gömt undan. Vi övervakar dem och följer vart de tar vägen och är redo att avaktivera dem. Ni lever i en galen värld, där liten tanke ges till konsekvenserna av att spränga dem. Men vi är uppmärksamma på alla möjligheter och redo att ingripa om saker och ting ser ut att gå över styr. Generellt sett har vi många inspektörer som utför regelbundna kontroller av era kärnvapen, så vi vet vilka länder som riskerar att utföra nukleära attacker. Vi önskar att ni kunde sitta ner och komma på ett sätt att förhindra kärnvapenkrig. Den uppblåsthet som vissa länder väljer när de hotar varandra, riskerar att leda till kärnvapenkrig. Vi kommer inte att tillåta det att ske, vilket är i överensstämmelse med Gudomliga instruktioner.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser hur nära ni är att få en fredlig lösning som möjliggör att freden träder fram på Jorden. Ni är så nära att få ett slut på alla fientligheter, men det krävs en genuin strategi hos dem som kanske fortfarande är rädda för stormakterna. Den finns inom räckhåll och era ledare måste hantera detta problem som ett brådskande ärende. Tillit är i själva verket en bristvara när det gäller vapen. Det är sant att säga att människor har fått nog av krig och slöseri med resurser. Fred är inte så svårt att få till stånd, och vi önskar att ni kunde lägga hjärta och själ i detta, då skulle verkligen saker och ting ta fart.

Tack, SaLuSa.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge