Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 15, 2010

SaLuSa, February 15, 2010

Händelserna driver framåtskridandet, vilket kommer att ge den typ av respons som kommer att bereda vägen för förändringar, vilka kommer att ändra Mänsklighetens inriktning. En överblick på aktiviteter på Jorden indikerar att det gamla paradigmet är nästan slutkört, eftersom det inte längre har moment eller energi att fortsätta mycket längre. Under tiden manifesterar de nya idéerna som kommer att etablera avsevärda förändringar och föra er i rätt riktning. Det är alltid svårt att överkomma det naturliga motståndet mot något nytt som bortför folk från det bekväma och bekanta. Förändringarna kommer dock, oberoende av försöken att stoppa framstegen, och ett visst mått av obekvämlighet är oundvikligt. Med tanke på utsträckningen till vilken de kommer att förändra era liv så kommer mycket uppmärksamhet att ges för att se till ni är exakt medvetna om vad det innebär. Kommunikation om dessa frågor är högst väsentligt, så att ni vet vart det bär hän och er roll i det hela. Det är ypperligt väsentligt att ni är väl informerade om det slutgiltiga målet för förändringarna, vilket naturligtvis är Upplyftningen och er återgång till fullt medvetande.

Vi är måna om att få ut fulla Avslöjanden och det beror inte nödvändigtvis på President Obama, men det skulle vara önskvärt med tanke på den roll som USA har spelat för att förtrycka information om UFOs och utomjordingar. Vi måste kanske ta saker och ting i våra ägna händer, och vi är helt beredda att iscensätta vår eget Avslöjande genom att presentera er med oförnekliga bevis på vår existens. Förhållandena på Jorden visar på ett försämrande av själva strukturen och sammanhållningen av era samhällen runt om i världen. Kollapsen kan inte stoppas, men om det erkänns och vårt kommande accepteras, vet vi att ni är mycket receptiva till idén och redo att träffa oss. Vi finns i närheten för att assistera med att etablera ett nytt ledarskap som kommer att föra er framåt. Vi är noga med att påpeka att vi inte har någon önskan om att regera över er, utan enbart att se till att ni lyfts in i den nästa fasen av ert öde. Det kommer inte att hända förrän den gamla regimen som har hållit er tillbaka är avlägsnad, och Mina Kära när sann omtanke och kärlek för er har satts på plats..

Frågan ni alltid ställer är när kommer allt att börjar, och vi svarar med att säga att våra allierade för sig fortfarande närmare fullbordan av sina olika uppgifter. Med andra ord så är de inte overksamma och de använder sin tid väl, så att när ordern kommer att komma ut i det öppna så är de redo. När vi eller andra källor informerar er att det blir värre innan det blir bättre, är det får att ni skall inse att sönderfallet av det gamla systemet kommer att ha konsekvenser, vilka kommer att skapa turbulens. Det är oundvikligt, men det följs snabbt av godartade förändringar som sätter upp ett nytt sätt att leva, vilket kan byggas vidare på. Detta involverar att introducera er till nya teknologier som redan är tillgängliga på Jorden, och till detta tilläggs många nya enheter som vi för till er. Det är en fråga om att snabbt återupprätta ett komfortabelt sätt att leva, vilket överkommer er belägenhet och inför fred i världen. Detta är ofantliga uppgifter, för vilka vi är mer än förberedda, och vi förväntar oss så småningom fullt samarbete från de olika regeringarna.

Det är dags att sätta åt sidan era motsättningar, och förflytta er in en förståelse av Enheten i allt. Att avlägsna roten på era problem kommer att hjälpa betydligt, och de mörka Tjänarna har avsiktligt planerat att förvilla och fjärma er då det gäller andra länder. Som ni vet vid det här laget, rädsla och fruktan är deras främsta vapen och används för att vända er mot varandra, genom att skapa en fiende där det tidigare inte fanns någon. Konfundering och kaos blir resultatet och det används för att stärka kontrollen över er. Avlägsnandet av den sista kabalen från makten kommer att skapa ett vakuum som fylls av dem som respekterar och ärar er suveränitet.

Religiösa kamper har under hela er historia varit roten till många krig, när ni ges hela sanningen om er andliga arv kommer det att bli en utvärdering av era trossystem. Mycket av vad som är falskt kommer att falla bort och på så sätt göra det möjligt att komma samman då det bara finns En Skapare, och inte de många gudar som ni har tänkt er. Ni kommer att känna igen Ljuset inom alla själar, och det kommer att leda er mot Upplyftningen som den stora civilisation som ni är. Söka att se vad som finns gemensamt mellan varandras trossystem, och då kommer ni att påbörja processen av återintegrering och kamratskap. Ni har varit separerade alltför länge och det är nu dags att föra alla tillbaka i skaran.

Människan är till hjärtat en fredlig Varelse, som söker att dela sin kärlek med andra och när vi väl kan arbeta tillsammans för att återställa Jorden kommer en stor vänskap att inträda. De flesta av er har rest utomlands och har då funnit snällhet och varmt mottagande vart än ni reste. Ni kanske har undrat varför så många länder har rustat mot varandra, då de vanliga människorna är precis som ni. Mina Kära ni har tillåtit de mörka att ta makten från er för deras egen vinning och kontroll av världen. Deras mål är nu kända, och folkets makt år på väg tillbaka för att hjälpa att återinföra vett och fred till en problematisk planet. Vi vet att ni är helt kapabla att överkomma de hinder som läggs i er väg, och kommer att vända era energier mot att etablera en fredlig samexistens med hela civilisationen.

Ni vet exakt vad ni behöver, eftersom djupt inom ert undermedvetna finns minnen av förgångna tider då ni levde i Paradiset. Det är ert öde att återvända till de högre nivåerna av existens, och där kommer ni att åtnjuta ett perfekt liv fullt av glädje och lycka. Er härliga framtid är helt viss, och den är skriven i planen förordad av skaparen. Dualiteten släpper sitt grepp om er och ni har nästan fullbordat er tid i den erfarenheten. Det har get er mycket, vilket har förstärkt ert andliga självt och ni står nu som Ljusets krigare redo att resa runt Galaxen. Ja, Mina Kära, ni är stora Varelser även om ni inte känner er som sådana, men det återstår att ni höjer era vibrationer till den nivån. Det kommer att hända inom perioden som förbereder er för de högre dimensionerna, och det är ett naturligt steg i er utveckling.

Jag är SaLuSa från Sirius och säger att vi talar utifrån erfarenhet, och är glada att delge vår kunskap med er. Det finns så mycket att ge er, men ett stadigt flöde av kunskap är att föredra istället för att överlasta er alltför snabbt. Det finns gott om tid för att expandera er förståelse och att bygga vidare på er nuvarande förståelse, och vi kommer att uppskatta att hjälpa er göra så.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge